Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul V

Rolul Europei în construirea lumii contemporane

Anterior ultimei glaciaţiuni, până acum 12 000 – 15 000 ani, Europa a fost un teritoriu slab
populat din cauza condiţiilor climatice deosebit de aspre. Încălzirea climatică postglaciară a
permis venirea unor populaţii din Africa şi Asia care pe teritoriul european şi-au schimbat
ulterior fizionomia.
Dezvoltarea primelor civilizaţii a contribuit la evoluţia lumii din acel moment : în Grecia Antică,
Insula Creta sau Imperiul Roman.
În evul mediu, continentul a avut un rol important prin dezvoltarea meşteşugurilor şi a
comerţului, dar şi prin perioada „marilor descoperiri geografice”.
Expansiunea Europei a atins dimensiuni maxime la începutul sec. XX când s-au format
principalele imperii coloniale. În aspectul actual al lumii contemporane, un rol important l-au
avut revoluţia industrială (cu origini în Anglia), cele două războaie mondiale şi Războiul Rece.
În perioada actuală, rolul Europei la nivel mondial este evidenţiat prin :
- Exemplul coeziunii interioare dată de UE
- Afirmarea principiilor democraţiei ca opţiune fundamentală a statelor lumii
- Realizări semnificative în diferite domenii economice, ştiinţifice şi culturale