Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul IV

Problema energiei în România şi în Europa

Principala problemă a energiei în UE rezultă din faptul că toate ţările sunt nevoie să importe
cel puţin o categorie de combustibil.
 Resursele energetice în Europa :
- Cărbuni superiori : Germania, Marea Britanie, Cehia şi Polonia
- Petrol : în bazinul Mării Nordului (Marea Britanie şi Norvegia)
- Gaze naturale :Marea Nordului (Norvegia, Marea Britanie, Germania)
- Uraniu : Suedia şi Cehia
 Resursele energetice în România :
- Cărbuni superiori (huila) : bazinul Petroşani şi Anina
- Cărbuni inferiori (lignit) : bazinul Motru-Rovinari, Crasna-Barcău (dealurile Silvaniei) şi
în Subcarpaţi
- Petrolul : Câmpia Română, Câmpia şi Dealurile de Vest, Platforma continentală a
Mării Negre, Subcarpaţii şi Podişul Getic.
- Gazele naturale : DCT, Câmpia Română, Podişul Getic şi Subcarpaţi.

Producerea energiei electrice în UE

- Hidroenergia : Austria şi Suedia


- Energia nucleară : Franţa, Belgia, Bulgaria, Finlanda
- Termoenergie (prin arderea cărbunilor) : România, Germania, Polonia, Spania, Italia, Cehia
- Termoenergie (prin arderea petrolului) : Marea Britanie, Olanda şi Danemarca

Producerea energiei electrice în România

- Hidroenergie : Porţile de Fier I şi II, Vidraru, Ciunget, Stânca Costeşti. Există salbe de
microhidrocentrale pe Olt, Bistriţa şi Argeş.
- Termoenergie : Turceni, Işalniţa, Brazi, Bucureşti
- Energia nucleară : Cernavodă
- Energia geotermală : Câmpia şi Dealurile de Vest