Sunteți pe pagina 1din 5

FIERAR BETONIST Proces Exploatare normala ANEXA1 formular1

Activitate Observatii
1 Indreptarea fierului beton 1.1.Fierul beton este indreptat folosind utilaje adegvate
1.2.Trasportul fierului beton(macara)
2 Taierea fierului beton 2.1.Fierul este taiat folosind cotele indicate si sculele necesare(cleste,masina
de taiat,stante)
2.2.Masurarea fierului
2.3.Fasonarea fierului beton
2.4.Temperaturi ridicate/scazute
2.5.Vibratii
2.6.Improscare cu zgura
Cautarea fenomenelor periculoase-estimarea riscului
FIERAR BETONIST Proces Exploatare normala ANEXA 1 formular2
Nr. Functie/Activitate Nr. Pericol Vatamari Risc Zona
Fenomen periculos Eveniment G P 1-3
periculos P=e+2po+L
1 Îndreaptă fierul beton 1.1. Desprinderea fierului din utilajul Vatamari ale II 2+2*3+5=13 2
de indreptat corpului D
Loviri,striviri
1.2. Desprinderea fierului aflat in DECES I 1+2*2+1=6 2
miscare in timpul trasportului E
2 Taierea fierului beton 2.1. Defectarea sculelor in timpul Loviri/amput V 3+2*4+3=14 3
taierii are membre C
2.2. Concentrare asupra operatiilor de Stari de V 1+2*3+3=10 3
masurare oboseala E
2.3. Fenomene periculoase prin Plagi IV 5+2*3+1=12 2
contact cu capetele maini
ascutite/taioase ale fierului D
2.4. Fenomene periculoase privind Stari V 3+2*4+5=16 3
variatile de temperature deplorabile C
Boli ce tin de mediu de munca de sanatate
2.5. Nivelul ridicat al vibratiilor Afectiuni ale V 1+2*3+3=10 3
oaselor E
2.6. Fenomene periculoase privind Orbire IV 5+2*3+3=14 2
improscarile cu zgura in timpul C
taieri
Afectiuni ale ochilor
Masuri pentru diminuarea riscrilor FIERAR BETONIST Proces Exploatare normala ANEXA 1 formular 3

Nr. Nr. Cauza Obiective Nr. Masuri TOP Risc Zona Detalii Resp Viza
Fen. rezidual on- Data
Per. G P 1-3 sabil
e+2po+L
1.1. 1.1.1. Pregatirea Etapele 1.1.1. Instruirea II 2+2*2+3=9 2 Se vor Birou
fierului operatiilor personalului in E executa SSM
pentru ceea ce operatii de
indreptare priveste taierea
siguranta la fierului doar
de personal
locul de munca
pregatit.
1.2. 1.2.1. Pregatirea Stabilirea 1.2.1. Instruirea I 1+2*2+1=6 2 Se vor Birou
fierului traseului de personalului in E executa SSM
pentru transport ceea ce priveste operatii
transport manipularea si sigure de
trasportul transport
fierului
2.3. 2.3.1. Nefinisarea Finisarea 2.3.1. Instruirea IV 2+2*2+1=7 2 Utilizarea Birou
suprafetelor tuturor personalului in E echipamentul SSM
suprafetelor vederea purtarii individual de
echipamentului protectite.
individual de
protectie
2.6. 2.6.1. Taierea Utilizarea 2.6.1. Intruirea in IV 5+2*3+3=14 2 Utilizarea Birou
fierului cu echipamentu vederea purtarii C echipamentul SSM
flexul lui echipamentului individual de
de protectie protectite.
Riscuri reziduale
FIERAR BETONIST Proces Exploatare normala ANEXA 1 formular4
Nr. Pericol Nr. Masuri Risc Zone Risc rezidual Semna- Data
Fenomen periculos G P 1-3 Observatii 1-3 tura
Eveniment
periculos
1.1. Desprinderea fierului 1.1.1. Instruirea I E 2
din utilajul de personalului in
indreptat ceea ce priveste
Loviri,striviri siguranta la locul
de munca
1.2. Desprinderea fierului 1.2.1. Instruirea II E 2
aflat in miscare in personalului in
timpul trasportului ceea ce priveste
manipularea si
trasportul fierului
2.3. Fenomene 2.3.1 Instruirea II E 2
periculoase prin personalului in
contact cu capetele vederea purtarii
ascutite/taioase ale echipamentului
fierului individual de
protectie
2.6. Fenomene 2.6.1. Intruirea in I E 2
periculoase privind vederea purtarii
improscarile cu echipamentului de
zgura in timpul taieri protectie
Afectiuni ale ochilor