Sunteți pe pagina 1din 1

Descrierea principalelor procese al organizației (procese interne/externe)

Pentru realizarea unui produs/serviciu sunt necesare o serie de procese ce interacționeaza intre
ele:
a) Procesul de management – posibilitatea de a conduce, organiza si redirectiona
diferitele sectoare ale unui agent economic pentru ca acestea luate impreuna, sa
conduca la obtinerea la obtinerea produselor finite.
b) Procesul de producție (realizare a produsului) dintr-o întreprindere industrială
exprimă totalitatea acțiunilor conștiente ale oamenilor care acționează cu ajutorul
mijloacelor de muncă asupra obiectelor muncii, potrivit unui anumit flux tehnologic
dinainte stabilit, în vederea transformării lor în bunuri materiale destinate consumului
individual sau consumului productiv, dar și a proceselor naturale care au ca scop
transformarea obiectelor muncii.

c) Procesul tehnologic este format din ansamblul operațiilor tehnologice prin care se
realizează un produs sau repere componente ale acestuia.

d) Procesul de muncă este procesul prin care factorul uman acționează asupra
obiectelor muncii cu ajutorul mijloacelor de muncă, în vederea transformării lor în
bunuri materiale.

e) Procesul natural reprezintă acel proces în decursul căruia se produc modificări


fizice, chimice, biologice ale materiilor prime, sub acțiunea factorilor naturali.
Procesele naturale sunt specifice anumitor ramuri industriale, precum industria
alimentară, industria de prelucrare a lemnului, industria chimică, industria
farmaceutică.

f) Procesul de management al calității- Sistemul de management al calității este


proiectat ca un sistem de procese în interacțiune sau corelate. Toate activitățile
principale, referitoare la calitate ale companiei sunt definite ca procese ale sistemului
calității și pot fi grupate în următoarele categorii: determinarea cerințelor clienților,
responsabilitatea managementului, managementul resurselor, realizarea produsului,
măsurare, analiză și îmbunătățire

g) Procese auxiliare-mentenanță