Sunteți pe pagina 1din 3

LISTA DE TAXE, COMISIOANE SI DOBANZI

VALABILA INCEPAND CU DATA DE 01-09-2015


PERSOANE FIZICE (Anexa 1 - pagina 1)
NIVELUL TAXELOR, COMISIOANELOR SI DOBANZILOR
Taxe si comisioane generale pentru tranzactiile RON/FX efectuate prin intermediul contului curent si contului de economii
Tranzactii cu numerar
FX 0,1% min. echivalent 2 EUR 1
Depuneri de numerar
RON 0,1% min. 2 RON 1 / 0 pt. depunerile la ATM
FX 0,5% min. echivalent 2 EUR 2
Ridicari de numerar
RON 0,3% min. 2 RON 2
Schimburi valutare pe contul curent RON / FX 0
Incasari prin virament
<50.000 RON (Sistemul SENT) 2 RON
RON
De la clientii altor banci: ≥50.000 RON (Sistemul REGIS) 5 RON
INDIFERENT DE SUMA FX 0,1% min. echivalent 2 EUR max. echivalent 100 EUR
De la clientii CEB (cu exceptia incasarilor de la CEI 3) RON / FX 0
De la CEI 3 RON / FX 3%
Plati prin virament - catre alte banci
<2.500 EUR / echivalent 15 EUR
2.500 - 50.000 EUR / echivalent 0,25% min. echivalent 15 EUR
≥ 50.000 EUR / echivalent FX 0,20%
Plati efectuate cu aceeasi data de valuta 0,5% min. echivalent 25 EUR
Plati in cadrul CEB 2 EUR sau echivalent in alta valuta
Comisioane banci corespondente se blocheaza 120% din valoarea comisionului de plata,
FX
(in cazul platilor cu optiunea OUR 4) din care se retine ulterior contravaloarea acestui comision
Plati prin virament - catre alte banci
< 1.000 RON 5 4 RON
1.000 - 9.999 RON 5 8 RON
10.000 - 49.999 RON 5 15 RON
RON
≥ 50.000 RON (tranzactii urgente/de mare valoare - Sistemul REGIS) 6 30 RON
Plati in cadrul CEB 3 RON
4 RON
Cecuri / bilete la ordin si cambii depuse la incasare
FX 0,25%, min. 15 EUR
ALTE TRANZACTII
Investigatie cec la CIP-BNR (per cerere) - 2,5 RON
Inregistrare incidende plata la CIP- BNR (per inregistrare) - 25 RON
Retur ordin de plata - 15 EUR sau echivalent in alta valuta
Vanzare cecuri FS (per bucata) - 25 EUR sau echivalent in alta valuta
SCRISORI DE GARANTIE
Emitere (trimestrial) RON / FX negociabil: min. 35 EUR / 140 RON
Avizare RON / FX 20 EUR / 80 RON
Alte amendamente RON / FX 20 EUR / 80 RON
Prelungire valabilitate (trimestrial) RON / FX negociabil: min. 35 EUR / 140 RON
Acceptare garantie de credit emisa de alte banci
RON / FX negociabil: min 75 EUR
in favoarea CEB (trimestrial)
Executare RON / FX 0,25%, min. echivalent 75 EUR
Cesiune RON / FX 0,20%, min. echivalent 75 EUR
Anulare la cerere inainte de expirarea datei de valabilitate RON / FX echivalent 20 EUR
1
Toate tranzactiile de depunere numerar efectuate pentru a achita datoriile catre Banca (credite, carduri, asigurari, comisioane) sunt scutite de perceperea acestui comision.
2
Toate tranzactiile de ridicare numerar a sumelor provenite din depozite la termen ajunse la maturitate sau din acordarea de credite sunt scutite de perceperea acestui comision.
3
Credit Europe Ipotecar (IFN) S.A.
4
Optiunea OUR reprezinta angajamentul ordonatorului platii de a plati toate spezele si comisioanele implicate de un transfer de fonduri.
5
Acest comsion include si comisionul in valoare de 0,51 RON, comision perceput de societatea comerciala STFD - TRANSFOND S.A. in calitate de administrator al sistemului SENT.
6
Acest comision include si comisionul de 6,00 RON/ tranzactie, comision perceput de BNR pentru tranzactiile de plata decontate prin sistemul REGIS.
Anexa 1 - pagina 1
LISTA DE TAXE, COMISIOANE SI DOBANZI
VALABILA INCEPAND CU DATA DE 01-09-2015
PERSOANE FIZICE (Anexa 1 - pagina 2)

NIVELUL TAXELOR, COMISIOANELOR SI DOBANZILOR


Taxe si comisioane generale pentru tranzactiile RON/FX efectuate prin intermediul contului curent si contului de economii
ALTE SERVICII
Comision deschidere de cont - 0
Comision administrare client (lunar) 7 - echivalent 3 RON
Extras de cont lunar / ultimul extras RON / FX 0
Extras de cont la cerere RON / FX 5 RON sau echivalent in alta valuta
RON 40% / an
Rata de dobanda pentru descoperit de cont neautorizat
FX 20% / an
Taxa informare/notificare client prin:
E-mail - 0
SMS - 0
Scrisoare - 10 RON sau echivalent in alta valuta
Adaugarea unei persoane imputernicite pe contul clientului - 5 RON sau echivalent in alta valuta
Ordin de plata conditionat
Emis 75 EUR / echivalent
RON / FX 2% min. echivalent 50 RON,
Primit
max. echivalent 150 RON
Investigatie ordin de plata FX 20 EUR sau echivalent in alta valuta
Amendament la ordin de plata FX 25 EUR sau echivalent in alta valuta
Anulare ordin de plata FX 25 EUR sau echivalent in alta valuta
Cecuri neplatite restituite RON / FX 5 RON / 15 EUR
Scrisoare de bonitate - 400 RON sau echivalent in alta valuta 8
Corespondenta recomandata in tara - 20 RON sau echivalent in alta valuta 8
Mesaj SWIFT FX 25 EUR sau echivalent in alta valuta
Curierat Special (TNT, DHL, UPS) - 50 EUR in strainatate / 25 EUR local 8
Verificarea semnaturilor autorizate - 50 EUR
Interogare baza de date Biroul de Credite / CRC / CIP (la cerere) - 10 RON sau echivalent in alta valuta 9
Formulare printate
- 0
(inclusiv ordine de plata, formulare depunere/ retragere numerar, DPE etc.)

7
Numit anterior “comision administrare cont”. Clientii, persoane fizice, care au un card activ de credit, de salariu sau asimilat acestuia ( de ex. destinat incasarii pensiei, alocatiei, veniturilor obtinute de studenti, elevi,
etc.), un credit cu comision de administrare, un credit Altex/Altex 2, Rombiz, Media Galaxy sau un credit al retailerilor locali in parteneriat cu CEB nu vor achita acest comision.
8
La valoarea comisionului se adauga TVA.
9
Comisionul include si valoarea TVA.

Anexa 1 - pagina 2
LISTA DE TAXE, COMISIOANE SI DOBANZI
VALABILA INCEPAND CU DATA DE 01-09-2015
PERSOANE FIZICE (Anexa 1 - pagina 3)
NIVELUL TAXELOR, COMISIOANELOR SI DOBANZILOR
TAXE SI COMISIOANE GENERALE PENTRU TRANZACTIILE EFECTUATE PRIN SERVICIUL CREDIT EUROPE NET
Plati in RON
Transfer intre conturi proprii RON 0
Plati intrabancare (in cadrul Credit Europe Bank) RON 0
<1.000 RON 5 RON 1 RON
1.000 - 9.999 RON 5 RON 1 RON
Plati interbancare
10.000 - 49.999 RON 5 RON 2 RON
(catre alte banci)
≥50.000 RON 6 RON 6 RON
Urgent 6
RON 6 RON
Plati in valuta
Transfer intre conturi proprii FX 0
Plati intrabancare (in cadrul Credit Europe Bank) FX 0
<2.500 EUR / echivalent FX 3 EUR
Plati interbancare 2.500 - 49.999 EUR / echivalent FX 0,05% min. 3 EUR echivalent
(catre alte banci) ≥50.000 EUR / echivalent FX 0.05%
Urgent FX 0,10% min. 6 EUR echivalent
Mesaj SWIFT FX 25 EUR sau echivalent in alta valuta
Comisioane banci corespondente se blocheaza 120% din valoarea comisionului de plata,
FX
(in cazul platilor cu optiunea OUR 4) din care se retine ulterior contravaloarea acestui comision
Schimb valutar
Comision schimb valutar FX 0
Taxa pt. digipass pierdut / deteriorat / nefunctional - 10 EUR echivalent RON 8
TAXE SI COMISIOANE GENERALE PENTRU TRANZACTIILE EFECTUATE PRIN SERVICIUL CEBLINE
Plati in RON
Transfer intre conturi proprii RON 0
Plati intrabancare (in cadrul Credit Europe Bank) RON 1,5 RON
<1.000 RON 5 RON 2 RON
Plati interbancare 1.000 - 9.999 RON 5 RON 4 RON
(catre alte banci) 10.000 - 49.999 RON 5 RON 7,5 RON
≥50.000 RON sau in regim de urgenta RON indisponibil
Plati in valuta
Transfer intre conturi proprii FX 0
Plati intrabancare (in cadrul Credit Europe Bank) FX 1 EUR
<2.500 EUR / echivalent FX 7,5 EUR
Plati interbancare 2.500 - 49.999 EUR / echivalent FX 0,125% min. 7,5 EUR echivalent
(catre alte banci) ≥ 50.000 EUR / echivalent FX indisponibil
Urgent FX indisponibil
Mesaj SWIFT FX 25 EUR sau echivalent in alta valuta
Comisioane banci corespondente se blocheaza 120% din valoarea comisionului de plata,
FX
(in cazul platilor cu optiunea OUR 4) din care se retine ulterior contravaloarea acestui comision
Schimb valutar
Comision schimb valutar FX 0
VALORI MAXIME ZILNICE DE TRANZACTIONARE PENTRU TRANZACTIILE EFECTUATE PRIN SERVICIUL CEBLINE
Tranzactii incheiate intre clienti ai Credit Europe Bank
Numar tranzactii / zi 15
10.000 euro sau echivalentul sumei in alte valute la
Valoarea maxima a unei tranzactii
cursul BNR din ziua tranzactiei
50.000 euro sau echivalentul sumei in alte valute la
Valoarea zilnica totala a tranzactiilor
cursul BNR din ziua tranzactiei
Tranzactii incheiate intre clienti ai Credit Europe Bank si clienti ai altor banci
Numar tranzactii / zi 10
5.000 euro sau echivalentul sumei in alte valute la
Valoarea maxima a unei tranzactii
cursulBNR din ziua tranzactiei
25.000 euro sau echivalentul sumei in alte valute la
Valoarea zilnica totala a tranzactiilor
cursul BNR din ziua tranzactiei
8
La valoarea comisionului se adauga TVA. Anexa 1 - pagina 3