Sunteți pe pagina 1din 1

Liberalismul clasic -începând cu secolul al XVI-lea; dimensiuni (momente)

esentiale:

- dimensiunea filosofico-politica, prin Machiavelli ("desacralizarea


politicului", "umanismul real"), respectiv Locke si Montesquieu(principiul
reprezentarii si principiul separatiei puterilor);

- dimensiunea economica, prinAdam Smith si David Ricardo(statul trebuie sa


joace un rol minim, asigurând doar cadrul pentru functionarea libera a pietei)

Valorile (principiile) de baza ale liberalismului:

-Libertatea - valoare fundamentala, dar definita în doua moduri diferite:


liberalismul clasic si cel neoclasic au exprimat o viziune predominant "negativa",
în sensul ca individul este liber atunci când nu este constrâns (resping interventia
statului); liberalismul social a exprimat o viziune "pozitiva", identificând libertatea
cu anumite tipuri de actiuni favorabile binelui general (accepta interventia
statului);

-Egalitatea (ca egalitate în fata legii, ca egalitate de sanse);

-Individualismul, în sensul sustinerii primatului individului fata de


colectivitate.

Liberalismul ca ideologie este definit prin urmatoarele seturi de idei:

Individualismul: conceptia conform careia indivizii si nu grupurile constituie


adevarata esenta a societatii

Proprietatea privata: aceasta reprezinta baza materiala a libertatii de orice fel.


Proprietatea este dreptul individului de a dispune de rezultatele activitatilor sale,
de bunurile care-i apartin

Limitarea puterii politice: conceptia conform careia atributiile statului sunt cele
de a apara indivizii si proprietatea privata, si de a asigura cadrul legal
general de functionare a societatii.

Separatia puterilor: conceptia conform careia, pentru a putea controla puterea,


aceasta trebuie împartita în mai multe ramuri independente, care se
controleaza reciproc.

Laicismul: conceptia conform careia sfera spirituala si cea laica a societatii


trebuie sa fie distincte, adica ststaul trebuie separat net de Biserica.