Sunteți pe pagina 1din 3

Legislația Comunitară

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 586/2013 al Comisiei din 20 iunie 2013 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 și de derogare de la Regulamentul (CE) nr.
1235/2008 în ceea ce privește data transmiterii raportului anual.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 567/2013 al Comisiei din 18 iunie 2013
de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al
producției ecologice.
Regulamentul (CE) nr. 537/2009 al Comisiei din 19 iunie 2009 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1235/2008, în ceea ce privește lista țărilor terțe din care trebuie să
provină anumite produse agricole obținute prin metode de producție ecologică pentru a putea fi
comercializate în Comunitate.
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește
regimul de import al produselor ecologice din țări terțe.
Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie
2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește
comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului.
Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile
de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe.
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția
ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 2092/91.
3.2 Legislația Națională
Ordinul nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea
operatorilor în agricultura ecologică.
Hotărârea nr. 418 din 26 iunie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.
759/2010.
Ordinul nr. 383 din 23 mai 2013 privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Ministrului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea
sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică.
Ordinul nr. 378 din 23 mai 2013 privind modificarea și completarea Ordinului
Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor
privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.
Hotărârea nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare
în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.
Hotărârea nr. 911 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
759/2010 și completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific
acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate.
Ordinul nr. 187 din 24 august 2012 privind completarea Ordinului Ministrului
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 219/2007.
Ordinul nr. 181 din 16 august 2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea
sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică.
Ordinul nr. 147 din 16 iunie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 17/2011.
Hotărârea nr. 590 din 8 iunie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 759/2010.
Ordinul nr. 17 din 20 ianuarie 2011 privind aprobarea reducerilor și excluderilor
aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătățirea calității produselor
agricole în sectorul de agricultură ecologică.
Hotărârea nr. 1303 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de
vacă din zonele defavorizate și a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010.
Hotărârea nr. 1095 din 2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010
privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele
defavorizate ș a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010.
Ordinul nr. 252 din 2010 pentru modificarea Ordinului Ministrului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 219/2007.
Hotărârea nr. 759 din 21 iulie 2010 cu modificările și completările ulterioare privind
acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de
agricultură ecologică.
Ordinul nr. 51 din 1 martie 2010 pentru aprobarea regulilor naționale privind autorizarea
importurilor de produse agroalimentare ecologice din țări terțe.
Ordinul nr. 219 din 21.03.2007 cu modificările și completările ulterioare pentru
aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.
Ordinul nr. 317/190 din 11 mai 2006 privind modificarea și completarea anexei la
Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Președintelui Autorității
Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor
specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
Ordonanța de Urgență nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare
ecologice.

S-ar putea să vă placă și