Sunteți pe pagina 1din 3

Name: ……………………………………

Date: ……………………….....................

Grade:………………

Final Test
1). Faceţi legătura între cele 2 coloane. 10 p

1. mother a. parinţi

2.grandfather b. frate

3. sister c. mama

4. red d. bunic

5.parents e. roşu

f. sora

2). Traduceţi următoarele cuvinte în limba română. 10p

a. seven=

b. nine=

c. eleven=

d. four=

e. ten=

3). Coloraţi maşinuţele corespunzător. 10p

Yellow Purple Green Orange


Red Brown Purple Blue

4). Scrieţi denumirile în limba engleză. 10p

……………….. ……………… ………………. ……………..

5). Scrieţi numele animalelor din lista de mai jos, în limba engleză. 6p

……………... ………………. …………….. …………………

……………… ……………..

Listă de cuvinte: sheep, dog, cat, hen, rabbit, bear, pig, duck, giraffe.
7). Faceţi legătura între cele 2 coloane. 12p

1. giraffe a. vulpe

2. bear b. maimuţă

3. crocodile

4. monkey c. urs

5. elephant d. şarpe

6. snake e. girafă

f . crocodile

g. elefant

8). Scrieţi denumirile hainelor în limba engleză, din lista: dress, socks, shoes, sweater,
skirt, trousers, shirt, t-shirt,jacket. 12p