Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul IV

Austria
 Este un stat mic din Europa centrală, fără ieşire la mare.
 Suprafaţă : 80 000 km2
 Populaţie : 8 mil. locuitori
 Relief : reprezintă cea mai alpină ţară
- Munţii Alpi (3800 m)
- Podişul Austriei
- Bazinul / Câmpia Vienei
 Clima : este temperat de tranziţie
 Vegetaţia : păduri de foioase şi de conifere în zonele montane
 Hidrografia :
- Principalul fluviul este Dunărea, cu afluenţii săi Inn şi Drava.
 Oraşe :
- Cu peste 1 mil. locuitori : Viena
- Între 100 000 şi 200 000 locuitori : Graz, Linz, Salzburg, Innsburg
 Economia : predomină serviciile. Se bazează pe resurse proprii de petrol, lemn, magneziu,
cărbune, cupru. În Europa este percepută ca un stat succesor al Imperiului
Habsburgic şi o ţară cu o importantă tradiţie culturală.
 Problemele geopolitice sunt influenţate de poziţia sa de ţară neutră (nu este membră NATO).
Neutralitatea nu este atât de tranşantă ca în cazul ţării vecine, Elveţia, din cauza
apartenenţei la Uniunea Europeană. În prezent, joacă un rol activ prin expansiunea
economică şi financiară, îndeosebi spre est, în ţări şi regiuni apropiate.