Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul IV

Franţa
 Suprafaţă : cel mai întins stat din UE, cu cca. 545 000 km2. Are formă de hexagon.
 Populaţie : cca. 60 mil. locuitori
 Unităţi de relief :
- Orogeneza alpină :
 Munţii Alpi (4807 m în Vârful Mont Blanc)
 Munţii Pirinei
- Orogeneza hercinică :
 Masivul Central Francez
 Munţii Vosgi
 Podişul Ardeni
- Câmpii :
 Bazinul Parizian
 Câmpia Aquitaniei
 Clima : este temperat oceanică în centru şi vest, mediteraneană în sud-est.
 Vegetaţia :
- Zona de păduri de foioase (în climatul temperat oceanic)
- Maquis (în zone cu climat mediteranean)
 Hidrografie :
- Are ieşire la Oceanul Atlantic şi la Marea Mediterană
- Fluvii : Rin, Sena, Loara, Garonne şi Ron.
 Oraşe :
- Paris (aglomeraţia urbană are peste 10 mil. loc)
- Marsilia, Lyon (peste 1 mil. loc)
- Lille, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Strasbourg (peste 500 000 loc.)
 Economia : este a şasea putere economică a lumii, cu o agricultură comercială modernă şi
industrie de vârf. Un element deosebit îl reprezintă ponderea energiei nucleare (85 %) şi în
producţia de energie electrică şi ponderea importantă a resurselor regenerabile (14 %).
 Problemele geopolitice derivă din prezenţa mondiala a Franţei, rolul european şi dimensiunile
puterii militare. Franţa a avut o influenţă semnificativă în istorie asupra României.