Sunteți pe pagina 1din 2

Aspectele intervenţiei precoce

la copii cu dizabilităţi neuro-motorii


(planul lucrării)

Cap. I. Dizabilitatea şi calitatea vieţii


Cap. II. Teorii şi definiţii ale intervenţiei timpurii
Cap. III. Scopul, obiectivele şi eficienţa intervenţiei precoce
Cap. IV. Beneficiarii intervenţiei precoce
Secţiunea I. Criterii de eligibilitate pentru programe de intervenție precoce
Secţiunea II. Etapele de dezvoltare a copilului şi semnele de avertizare pentru tulburările de
dezvoltare
II.1 Dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională
II.2 Semne de avertizare
II.3 Dezvoltarea limbajului
II.4 Autonomia personală
II.5 Dezvoltarea mișcării (Dezvoltarea neuro-motorie)

Secţiunea III. Traseul copilului beneficiar pana la CIT (identificare, trasee)


Cap. V. Programul de intervenţie timpurie
Secţiunea I. Evaluare şi reevaluare
Secţiunea II. Admiterea şi ieşirea din CIT (centrul de intervenţie timpurie)
Secţiunea III. Activităţile de reabilitare cu copiii
III.1 Activități de consiliere / terapie psihologică
III.2 Activități de kinetoterapie şi fizioterapie
III.3 Mijloace fizioterapeutice
III.4 Activități de recuperare logopedică
III.5 Terapie ocupațională: Ludoterapie, Art-terapie, Meloterapie
III.6 Activități de stimulare senzorială
III.7 Activități de dobândire a autonomiei
III.8 Activități de educație timpurie
Secţiunea IV. Activităţi cu şi pentru părinţi şi familia extinsă
Secţiunea V. Echipa mobilă
Secţiunea VI. Integrarea socială şi şcolară

Cap. VI. Infrastructura centrului de intervenţie precoce


Secţiunea I. Construcţii / amenajări / structura spaţiu
Secţiunea II. Dotări cu materiale şi echipamente
Secţiunea III. Structura minimă de personal

Bibliografie