Sunteți pe pagina 1din 1

F

"°"' :DGEITPV TOJJAMBOV


.
ITA 12/05/2016 11:59 »sau P.O01/001

M [NISŢERUL E DUCA-l-'rl H NATIONALE CENTRULNAŢIONAL DE RECUNOÄŞTERE


SI CERCETARII ŞTH N
mu; ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR

BIROUL ACTE DE STUDII


1 l/BAS/
Nr. l 1.05.2016
An& /éCMZZÎWkZI/

Aprob,
4;/ /M„p 4
Secretar de Stat

/Â of
C ătre

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN .f AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

În atenţia

UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Având în vedere că în conţinutul formularelor actelor de studii este trecut pentru a fi completat
Codul de Identitate Fiscală (CIF) al unităţii de învăţământ,
Având în vedere că în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 577/2015 privind
aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului
didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, actele de studii prevăzute la art. 2, alin. (l),
lit. b), h), i), j) şi k) sunt însoţite de foaia matricola,
Având în vedere şi prevederile din adresa MECS nr. 334/ 1 5.06.2015,
Vã comunicam că pe formularele tipizate ale foilor matrieole care se vor elibera absolvenţilor
învăţământului preuniversitar se va completa Codul de Identitate Fiscală (CIF) al unităţilor de
învăţământ preuniversitar în locul codului statistic republican al unităţilor economico-sociale
(SIRUES).
Inspectoratul şcolar va comunica prezenta adresă conducerilor unităţilor de învăţământ
preuniversitar din raza lor teritorială.

-Robert/
S
/ñ Î
Ţroü
vslçi

w'

Str. General Berthelot nr. Z840, Sector 1, 010168. Bucuresti


Tel: 440 Z1 405 5630, Fax: “III Z1 3189981
www.edu.ra