Sunteți pe pagina 1din 1

În ultimul deceniu, în dinamica salariaţilor se remarcă o scădere semnificativă, cauzată de

disponibilizări de personal, migraţia forţei de muncă, pensionările şi orientarea către iniţiativa


privată.
Alte fenomene remarcate la nivelul municipiului sunt: scăderea veniturilor în urma crizei
sectoarelor economice tradiţionale, diminuarea ofertei locurilor de muncă, rata şomajului în
creştere în ultimii ani, pe fondul crizei economice, infrastructura de afaceri, în general, slab
dezvoltată, ponderea scăzută a investiţiilor străine (4,25 %) sub media regională (5,53 %), lipsa
formatorilor pregătiţi în domeniile relevante pentru recalificarea forţei de muncă, decăderea
industriei extractive, lipsa unei pieţe de desfacere a produselor agricole, costuri ridicate de
producţie ale societăţilor cu profil agricol, concurenţa unor produse similare din import pe
piaţă, diminuarea circulaţiei turistice în perioada 2007-2009, accesarea pachetelor turistice
externe de către populaţia locală şi regională, slaba diversificare a produsului turistic din
municipiul Baia Mare.
Nu în ultimul rând, este de amintit imaginea urbană necorespunzatoare a imobilelor degradate,
a instalaţiilor şi traseelor aeriene cu reţele de distribuţie, străzi neamenajate sau amenajate
necorespunzător.
De asemenea nu este de neglijat, în contextul dorinţei de refuncţionalizare a zonei, poluarea
remanentă a solului datorită activităţilor metalurgice şi miniere din zonă, desfăşurate pe o
perioadă îndelungată de timp şi de activităţile sociale desfăşurate, în condiţiile meteorologice şi
geografice specifice care defavorizează dispersia