Sunteți pe pagina 1din 3

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A DISCIPLINELOR OPŢIONALE

PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR - 2019/2020


(CURRICULUMLA DECIZIA ŞCOLII)

Învățământ preșcolar

Grupa PROFIL TITLUL TIPUL Nr. NUMELE


/SPECIALIZARE OPŢIONALULUI OPŢIONALULUI1 ore PROFESORULUI
Nu e cazul Căsuța cu povești Nou Chiriac Marina
Nu e cazul Pictura mai mult Nou Mardare Fifica
decât o joacă
Nu e cazul Bunele maniere Nou Dică Măndița
pentru cei mici
Nu e cazul Micul Matematician Nou Apostu Mariana

Invățământ gimnazial

Clasa PROFIL TITLUL TIPUL Nr. NUMELE


/SPECIALIZARE OPŢIONALULUI OPŢIONALULUI1 ore PROFESORULUI
IA Nu e cazul Educație pentru La nivelul Sandu Lenuța
sănătate disciplinei - aprobat
prin O.M.
IB Nu e cazul Capitalele lumii La nivelul Olteanu Ecaterina
disciplinei-
programă proprie
II A Nu e cazul Capitalele lumii La nivelul Olteanu Ecaterina
disciplinei-
programă proprie

Învățământ gimnazial

CLASA PROFIL TITLUL TIPUL Nr. NUMELE


/SPECIALIZARE OPŢIONALULUI OPŢIONALULUI1 ore PROFESORULUI
VA Nu este cazul Pădurea farmacia Opțional integrat - 1 Sandu Lenuța
tuturor științe
VA Capitalele lumii La nivelul Olteanu Ecaterina
disciplinei-
programă proprie
VB Pădurea farmacia Opțional integrat - 1 Sandu Lenuța
tuturor științe
VB Capitalele lumii La nivelul 1 Olteanu Ecaterina
disciplinei -
programă proprie
VI A Călător prin Europa Opțional integrat - 1 Comănescu
om și societate Elisabeta
VI A Lectura și abilitățile La nivelul 1 Radu Viorica
de viață disciplinei -
programă aprobată
minister
VI B Lectura și abilitățile La nivelul 1 Toader Roxana
de viață disciplinei -
programă aprobată
minister
VI A Călător prin Europa Opțional integrat - 1 Comănescu
om și societate Elisabeta
VIIA Lectura și abilitățile La nivelul 1 Toader Roxana
de viață disciplinei -
programă aprobată
minister
VII A La nivelul disciplinei programă aprobată 1 Băican Ana Maria
minister

VII B Lectura și abilitățile La nivelul 1 Radu Viorica


de viață disciplinei -
programă aprobată
minister
VII B Istorie orală La nivelul 1 Băican Ana Maria
disciplinei -
programă aprobată
minister
VIII A Lectura și abilitățile La nivelul 1 Munteanu Tatiana
de viață disciplinei -
programă aprobată
minister
VIII B Lectura și abilitățile La nivelul 1 Munteanu Tatiana
de viață disciplinei -
programă aprobată
minister

Clasa PROFIL TITLUL TIPUL Nr. NUMELE


/SPECIALIZARE OPŢIONALULUI OPŢIONALULUI1 ore PROFESORULUI
IX SS Științe sociale Istorie Extindere 1 Constantin Carmen
X SN Științele naturii Istoria românilor în La nivelul 1 Constantin Carmen
literatură și artă disciplinei-
programă proprie
XI SS Științe sociale Educație pentru La nivelul 1 Sandu Lenuța
sănătate disciplinei - aprobat
prin O.M.
XI SS Științe sociale Pregătiți pentru viață La nivelul 2 Dică Gabriela
disciplinei - aprobat
prin O.M
XI SS Științe sociale Adolescență și La nivelul 2 Dică Gabriela
autocunoaștere disciplinei - aprobat
prin O.M
XI SS Științe sociale Lb și literatura Extindere 1 Buzenche Lucica
română
XII SN Științele naturii Lb și literatura Extindere 1 Buzenche Lucica
română
XII SN Științele naturii Matematică Extindere 1 Manea Marius

XII SN Științele naturii Adolescență și La nivelul 2 Dică Gabriela


autocunoaștere disciplinei-
programă aprobată
XII SN Științele naturii Informatică Extindere 1 Visterneanu
Claudia

Întocmit,
Responsabil comisie curriculum,

Prof.

NOTĂ:
1
Se va completa după caz: aprofundare, extindere, opţional la nivelul disciplinei, opţional la nivelul ariei
curriculare