Sunteți pe pagina 1din 4

GRILĂ DE EVALUARE PENTRU PĂRINȚI

Vă rugăm să evaluați cu un “X” fiecare aspect semnificativ din viața copilului cu nevoi speciale (1 = dezacord
total; 2 = dezacord parțial; 3 = neutru; 4 = acord parțial; 5 = acord total). Mulțumim pentru cooperare.

ITEMI DE EVALUARE ASPECTE SEMNIFICATIVE ALE COPILULUI EVALUARE


CU NEVOI SPECIALE 1 2 3 4 5
Autonomie personală,  Copilul cu nevoi speciale poate să-și X
deprinderi igienice, facă toaleta zilnic în funcție de vârsta și
abilități de autoservire și de deficiența/tulburarea sa;
comunicare  Copilul cu nevoi speciale poate să X
desfășoare anumite activități în bucătărie
(să aranjeze masa, să pregătească
masa etc.);
 Copilul cu nevoi speciale cunoaște
obiectele de mobilier și poate participa la
X
întreținerea curățeniei locuinței;
 Copilul cu nevoi speciale poate utiliza X
aparatele casnice;
 Copilul cu nevoi speciale poate merge
singur la școală, la locul de joacă, la X
cumpărături etc.;
 Copilul cu nevoi speciale poate să X
descrie o imagine, un obiect familiar, o
poveste, un moment al zilei etc.;
 Copilul cu nevoi speciale poate să X
respecte regulile de comunicare;
 Copilul cu nevoi speciale poate înțelege
X
și poate exprima un mesaj;
 Copilul cu nevoi speciale poate să
inițieze o conversație în vederea X
rezolvării unei situații problematice;
Situația socială și școlară  Copilul cu nevoi speciale prezintă X
dificultăți de adaptare;
 Copilul cu nevoi speciale respectă
X
regulile de comportare civilizată;
 Copilul cu nevoi speciale are sens și X
scop în viață;
 Copilul cu nevoi speciale are dorință de
dezvoltare personală; X
 Copilul cu nevoi speciale își dorește să-și X
facă prieteni;
 Copilul cu nevoi speciale prezintă
X
tulburări emoționale și de comportament;
 Copilul cu nevoi speciale are control
asupra propriei vieți în funcție de tipul și X
gradul deficienței/tulburării/bolii;
 Copilul cu nevoi speciale urmează o
X
școală specială;
 Copilul cu nevoi speciale urmează o X
școală de masă;
 Copilul cu nevoi speciale are dificultăți de X
învățare și rezultate școlare scăzute;
 Copilul cu nevoi speciale citește, scrie,
X
calculează independent;
 Copilul cu nevoi speciale nu are
aptitudini și nu e capabil să practice o X
meserie;
 Copilul cu nevoi speciale își dorește să
muncească; X
Cerințele speciale și drepturile  Copilul cu nevoi speciale are dreptul la X
copilului condiții normale de viață;
 Copilul cu nevoi speciale are dreptul să
X
trăiască o stare de bine;
 Copilul cu nevoi speciale este
marginalizat datorită incapacității de a X
face față cerințelor școlare;
 Copilul cu nevoi speciale este
X
marginalizat datorită capacității reduse
de integrare în grup și tulburărilor de
comportament;
 Copilul cu CES are dreptul la învățătură
într-o școală de masă împreună cu X
ceilalți copii indiferent de dificultăți și
diferențe;
 Copilul cu CES are dreptul la protecția X
împotriva violenței și abuzului;
 Copilul cu CES are dreptul de a beneficia
de servicii de specialitate (asistență X
medicală, terapie, logopedie, consiliere,
asistență socială etc.)
 Copilul cu CES are voie să fie pedepsit; X
 Copilul cu nevoi speciale are dreptul la
șanse egale și acceptare necondiționată X
 Copilul cu nevoi speciale are dreptul la
muncă; X
Recuperarea copilului cu CES  Profesorii de la școală pot contribui la X
recuperarea copilului cu CES;
 Părinții pot contribui la recuperarea
X
copilului cu CES;
 Specialiștii (medic, logoped, consilier,
terapeut etc.) pot contribui la X
recuperarea copilului cu CES;
 Profesorii cu o atitudine pozitivă față de
X
copilul cu CES măresc progresul
copilului;
 Profesorii trebuie să ia deciziile
importante pentru copilul cu CES în X
acord cu părinții;
 Recuperarea înseamnă evitarea relațiilor
X
conflictuale, a violenței în familie;
 Recuperarea înseamnă evitarea relațiilor X
conflictuale, a violenței în școală;
 Recuperarea înseamnă evitarea relațiilor
conflictuale, a violenței în societate; X
 Recuperarea înseamnă reglarea
raportului dintre nivelul de aspirație,
X
capacități proprii, expectanțe, cerințe
sociale și nivelul de realizare personală
Rolul familiei în reabilitarea  Familia are un rol important în educația, X
copilului cu nevoi speciale recuperarea și viitorul copilului cu CES;
 Este bine ca, în familie, copilul cu CES
X
să fie supraprotejat comparativ cu ceilalți
copii;
 Este bine ca, în familie, copilul cu CES X
să fie iubit ca și ceilalți copii;
 Este bine ca, în familie, copilul cu CES
X
să fie izolat de ceilalți copii pentru a nu le
face rău;
 Familia trebuie să cunoască toate X
calitățile și limitele copilului cu CES;
 Familia trebuie să cunoască și să
împărtășească celorlalți bucuria X
progreselor copilului cu CES;
 Familia trebuie să cunoască și să
împărtășească celorlalți dificultățile/
problemele copilului; X
 Părinții trebuie să fie modele de viață
pentru copilul cu CES; X
 Părinții trebuie să evite neglijarea X
copilului cu nevoi speciale;
 Părinții trebuie să fie buni ascultători și
să găsească timp pentru a comunica cu X
copilul;
 Familia trebuie să contribuie la întărirea
X
unor trăsături pozitive de personalitate;
 Familia trebuie să contribuie la
corectarea unor tulburări de limbaj și de X
comportament ale copilului;
 Familia trebuie să participe la cursuri/
X
training-uri de formare, psihoterapii de
grup, consiliere etc. pentru a-l recuperare
pe copilul cu nevoi speciale;
 Relația școală-familie este un factor al
dezvoltării copilului cu CES X
 Familia copilului cu nevoi speciale
X
întâmpină dificultăți financiare;
 Familia copilului cu nevoi speciale X
întâmpină dificultăți sociale;
 Familia copilului cu nevoi speciale are
nevoie de consiliere; X
 Familia care beneficiază de consiliere
X
gestionează stresul generat de copilul cu
nevoi speciale;
 Familia care beneficiază de consiliere
reușește să rezolve dificultățile X
existențiale.