Sunteți pe pagina 1din 6

Bugetul proiectului

An Implementare 1

1.Resurse Umane - an 1 de implementare


Nr luni
Cost lunar
impleme
1.1 Cheltuieli salariale, din care: management Total - an 1
ntare
de proiect
anul 1

Manager proiect - Administrator 2052 12 24624


Muncitor necalificat 1 1162 12 13944
Muncitor necalificat 2 1162 12 13944
Total cheltuieli salariale 4376 36,000.00
Manager proiect - Administrator 1527 12 18324
Muncitor necalificat 1 781 12 9372
Muncitor necalificat 2 781 12 9372

Impozite, contributii

Total cheltuieli experti (echipa de


implementare) 3089 37,068.00
3. Alte tipuri de costuri - an n de implementare

3.1. Cheltuieli pentru derularea proiectului, din


Total - an 1
care:

Proiect tehnic 2500 2,500.00


avize/documentatii 4500 4,500.00

Total cheltuieli pentru derularea proiectului


7,000.00

3.2. Taxe, din care: Total - an 1

…………
Total taxe
Total - an 1
3.3.Cheltuieli cu investitiile (FEDR), din care:
modul spalare de tip selfwash 3 117000 351,000.00
construcție platforma betonata 1 23000 23,000.00
sistem supraveghere video 1 10000 10,000.00
constructie foraj pentru sursa de apă 1 30000 30,000.00
infiintare firma 1 1000 1,000.00

Total cheltuieli de investitii 415,000.00

Total - an 1
3.4 Valoare activitati
subcontractate/externalizate, din care:
Achizitie benzina
servicii de contabilitate 1000 1 1,000.00
casa de marcat 500 1 500.00
Curs formare IT

medicina muncii si servicii psi/securitatea muncii 600.00


Total valoare activitati
subcontractate/externalizate 2,100.00

3.6. Cheltuieli informare si publicitate, din care: Total - an 1

Eveniment diseminare si informare


1 1000 lei 1,000.00

Total cheltuieli informare si publicitate


1,000.00
Total cheltuieli participanti - an n

5. Total cheltuieli directe


6.Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie ale proiectului - an n de
implementare

6.2. Utilitati, din care: Total - an 1


electricitate 200 12 660
Apa 200 1 200
Termoficare
Salubritate 100 12
Gaze
paza supraveghere viceo 200 12 2400

TOTAL 6.2 3260


Telefonie 90 11 990
Internet 44 11 480
TOTAL 6.9 1470

6.10 Cheltuieli aferente procedurii de achizitie


Total - an 1
publica

………….
TOTAL 6.10

6.11 Materiale consumabile Total - an 1

Ptroduse curatare / consumabile 3000 12 36000


TOTAL 6.11
Total cheltuieli generale de administraţie ale proiectului - an n 535,638.00

7. Valoarea eligibila a proiectului - cheltuieli cu caracter general 202,400.00

8. Valoare activităţi transnaţionale - cheltuieli cu caracter general

9. Valoare TVA nedeductibila estimata - cheltuieli cu caracter general

10. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI (solicitant şi parteneri) 333,238.00

11. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10)


Cheltuieli Solicitant
Cheltuieli Partener 1
Cheltuieli Partener 2
Cheltuieli Partener n
ului

An Implementare 2
TOTAL ###
1.Resurse Umane - an 2 de
37,068.00
implementare
Cost
Nr luni
lunar
impleme
manage Total - an 2
ntare
ment de
anul 2
proiect 7000
2052 12 24624 415000
1162 12 13944 3100
1162 12 13944 1470
### 36,000.00 36000
1527 12 18324
781 12 9372
781 12 9372 ###

37,068.00

Total - an 2

Total - an 2

Total - an 2
Total - an 2

1000 1 1,000.00
500 1

600.00

1,600.00

Total - an 2

Total - an 2
200 12 660
200 1 200

100 12
200 12 2400

3260
90 11 990
44 11 480
1470

Total - an 2

Total - an 2

3000 12 36000

112,138.00