Sunteți pe pagina 1din 2

Repararea

12.2 Înlocuirea membranei de dozare

Piesele de schimb externe pentru pompe pot cauza pro‐ bleme la pompare. – Utilizaţi numai

Piesele de schimb externe pentru pompe pot cauza pro‐ bleme la pompare.

Utilizaţi numai piese de schimb originale.

Utilizaţi seturile corecte de piese de schimb. În caz de incertitudine utilizaţi ca ajutor desenele de explozie şi informaţiile privind comanda din anexă.

Personal:

n Personal de specialitate

Condiţii necesare:

n

Dacă este necesar luaţi măsuri de protecţie.

n

Respectaţi fişa de siguranţă a mediului de dozare.

n

Depresurizaţi instalaţia.

Golirea unităţii de transport: Aşezaţi unitatea de transport cu capul în jos şi lăsaţi să se scurgă mediul de dozare; clătiţi ulterior cu un mediu adecvat; în cazul unor medii de dozare periculoase clătiţi temeinic unitatea de transport!

Reglaţi capul de reglare a cursei cu pompa în funcţiune până la opritor la o lungime a cursei de 0%.

ð Axul de acţionare se roteşte acum greu.

Deconectaţi pompa.

Deşurubaţi racordurile hidraulice de pe partea de presiune şi de aspiraţie.

Deşurubaţi senzorul de rupere a membranei din capul de dozare.

Îndepărtaţi cele 6 şuruburi din capul de dozare.

Detaşaţi capul de dozare.

Verificaţi starea senzorului de rupere a membranei - a se vedea Ä

Verificarea stării senzorului de rupere a mem‐ branei“ de la pagina 76.

Desprindeţi membrana de pe axul de acţionare printr-o rotire uşoară, bruscă în sens anti-orar.

Deşurubaţi complet membrana de pe axul de acţionare.

Înşurubaţi de probă noua membrană în sens orar până la opritor pe axul de acţionare.

ð Membrana se află acum la opritorul filetului şi lamela mem‐ branei se situează în
ð Membrana se află acum la opritorul filetului şi lamela mem‐
branei se situează în interiorul domeniului de toleranţă.
1
2
3
A
P_SI_0029

Fig. 35: Domeniul de toleranţă al lamelei la discul rotativ

1 Membrană

2 Disc rotativ

3 Lamelă

Repararea

A Domeniu de toleranţă

Dacă acest lucru nu se poate realiza, îndepărtaţi murdăria sau aşchiile din filet şi înşurubaţi membrana de data aceasta corect pe axul de acţionare.

ð Dacă tot nu este posibil, luaţi legătura cu serviciul pentru clienţi ProMinent-ProMaqua.

Montaţi capul de dozare cu şuruburile pe membrană - racordul de aspirare trebuie să fie orientat în jos în poziţia ulterioară de montare a pompei.

Mai întâi poziţionaţi uşor şuruburile.

Înşurubaţi senzorul de rupere a membranei în capul de dozare.

Porniţi pompa şi setaţi lungimea cursei la 100%.

Opriţi pompa şi strângeţi acum şuruburile în cruce. Momentul de

strângere - a se vedea Ä „Momente de strângere“ de la pagina 70.

Porniţi pompa şi verificaţi etanşeitatea la presiunea maximă.

ATENŢIE! Avertizare cu privire la mediul de dozare care iese Dacă nu se verifică momentul

ATENŢIE! Avertizare cu privire la mediul de dozare care iese Dacă nu se verifică momentul de strângere al şuruburilor se pot produce scurgeri la unitatea de transport.

– Verificaţi din nou momentul de strângere al şurubu‐ rilor după funcţionarea timp de 24 de ore!

– În cazul capetelor de dozare PP, PC şi TT verificaţi în mod suplimentar momentele de strângere după fiecare trimestru!