Sunteți pe pagina 1din 2

3.

5 Managementul riscurilor

Riscuri de ordin tehnic

1. Planificarea s-a făcut alocând resurse umane care nu sunt disponibile pentru
perioadele planificate.
2. Nu se poate construi un produs de dimensiunea cerută în timpul alocat.
3. Efortul este mai mare decât cel estimat.
4. Întârzierea unei activități determină un efect în cascadă asupra activităților
dependente.

Masuri prevenire:

Înainte de dezvoltarea proiectului, vom analiza programul de finanțare si vom propune


obiectivele proiectului .

Vom aloca un timp suplimentar pentru cazurile in care anumite activități ar dura mai mult
decât a fost estimat.

Riscul asupra prognozei financiare:

5. Fluctuaţia preţurilor de achiziţie a factorilor de producţie utilizaţi influenţează


nivelul costurilor

6. Plăţi suplimentare, neaşteptate, precum salarii suplimentare

Masuri de prevenire:

Vor fi luate in calcul măsuri astfel încât toate cheltuielile proiectului să fie făcute în
conformitate cu bugetul stabilit.

Pentru încadrarea in bugetul stabilit, vom aloca o suma suplimentara pentru cheltuielile
neprevăzute.

Riscuri referitoare la colectivul de cercetare al proiectului

7. Relaţiile deficitare dintre dezvoltatori şi management încetinesc luarea deciziilor


8. Personalul are nevoie de timp suplimentar pentru acomodarea la utilaje,
echipamente și tehnologiile cerute de proiect.
9. Personalul cel mai calificat pentru proiect nu este disponibil.
10. Nu există personal disponibil suficient pentru realizarea proiectului.
11. Personalul părăsește firma înainte de terminarea proiectului.

Masuri de prevenire:
Vor fi angajate persoane calificate in domeniu, astfel încât realizarea proiectului sa fie făcută
cu succes.

Riscuri referitoare la implementarea defectuoasa a tehnologiei propuse

12. Echipamentele și utilajele de lucru nu sunt alese pe criterii de performanță și nu au


productivitatea planificată.
13. Nerespectarea condițiilor de ordin tehnic asupra achiziției de materiale sau
echipamente
14. Calitatea produselor finale, obținute cu sprijinul tehnologiei achiziționate nu este
aceeași cu cea menționată in cadrul proiectului.

Masuri prevenire:

În etapele lansării vom testa obligatoriu și amănunţit dispozitivul. Aceste teste ne vor spune
cât de fiabil și eficient este dispozitivul. Vom avea informaţii și despre rata greșelilor de
poziţionare și despre gradul de acurateţe a indicaţiilor. Pe măsură ce vom analiza rezultatele
vom luat deciziile în favoarea utilizatorului.

Riscurile managementului defectuos

15. Structura necorespunzătoare a echipei reduce productivitatea.


16. Managementul ia decizii care reduc motivarea echipei.
17. Planificarea este mult prea slabă pentru a susține ritmul de dezvoltare dorit.
18. Activitățile netehnice ale terților durează mai mult decât ar fi fost de așteptat.
( aprobarea bugetului, aprobarea de procurare de echipamente, verificările de
legalitate, autorizările privind securitatea, etc.).
19. Managementul preferă raportările spectaculoase mai degrabă decât cele reale ceea
ce determină inabilitatea acestuia de a detecta și rezolva problemele apărute.

Masuri prevenire:

Managerul de proiect trebuie sa aibă experiența, sa fie capabil sa gestioneze in mod eficient
orice situație neprevăzută.