Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI _________________

CONVOCATOR

Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari ____________, convoacă


adunarea generala anuală a proprietarilor pentru ____________, ora _______,
la scara(camera) ___________.

Ordinea de zi:

1. Raport de activitate al comitetului executiv şi al comisiei de cenzori


pentru anul ________. Descărcarea de gestiune a comitetului executiv şi a
administratorului asociaţiei.
2. Alegerea comitetului executiv şi a comisiei de cenzori pentru o
perioadă de __________ ani.
3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul ________.
4. Informare cu privire la modificările legislative apărute în domeniul
asociaţiilor de proprietari de la ultima adunare generală.
5. Probleme diverse.

RUGĂM TOŢI PROPRIETARII SĂ FIE PREZENŢI LA ADUNAREA


GENERALĂ PENTRU BINELE ASOCIAŢIEI NOASTRE.

Preşedinte,