Sunteți pe pagina 1din 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Detaliu de amenajare zone pentru persoane NOT


cu handicap locomotor "C" - CONSTRUC II DE IMPORTAN
50 cm

A m
0.
75
cm
CONFORM H.G. 766/97. A
100 c

1.50m =L i
m
pieton PERFORMAN I B2 DIN H.G. 925/95 I LEGEA 10(r3)/95.
100 c

50 cm

m
ax
1.
5-6 cm strat de legatur din binder de criblur tip BA22,4 leg 50/70

5
%
cu aditivi de adezivitate-
50cm
B 20cm balast stabilizat cu ciment-SR EN 10473/1-87;10473/2-86 B
m
100c
ni
=L pieto

m
15-20 -STAS 6400/84 100c

~
geotextil densitate min 300g/mp - SR EN 15382/2013 50cm
5-7 cm strat anticontaminant din nisip -STAS 6400/84

2 cm
15
C Total: 57cm C

Rigola

se va reduce la 2 cm conf. normativului NP 051/2012


6cm 6978-95 ;SR 6400/84
10 cm strat poz din nisip cu 10% ciment-STAS 6400/84
ROST CONTACT LA SISTEM RUTIER
5 cm
10 cm strat din balast stabilizat cu ciment-SR EN 10473/1-87;10473/2-86 SR 183/1/95
SR 183/1/95
D SR 183/1/95 D
Produs de colmatare Produs de colmatare
10 cm strat din balast - STAS 6400/84 Produs de colmatare

12,5cm
geotextil densitate min 300g/mp - SR EN 15382/2013 30 mm min 20-25 mm 30 mm min 8-10 mm 8-10 mm
var 7-18 cm
50 mm
5 cm strat anticontaminant din nisip-STAS 6400/84 10 cm 10 cm

12,5cm
10 cm Trotuar

Carosabil
Total: 41 cm
Beton C8/10
10 cm
Clasa de expunere X0
PLATFORME BETON 10 cm
Grad de impermeabilitate P8
Grad de gelivitate G100
E Tip de ciment CEM II A-S 32.5(R) E
10-1 C25/30 C25/30 Dozaj min. ciment -

15 cm
Beton
Raport a/c -

10 cm
SR183-1/95;SR183-2/98;SR EN 206-1 Clasa de expunere XC4
Trotuar
Grad de impermeabilitate P12
DETALIU PLATFORME BETON ARMAT PENTRU

10 cm
15 cm strat din balast - STAS 6400/84 Grad de gelivitate G100
Borduri prefabricate din de 10x15 cm
Tip de ciment CEM I 42,5(R)
Total: 30 cm Dozaj min. ciment
Raport a/c
325kg/mc
0,5 Fundatie din beton cls. C 8/10 de 10x20 cm
CHILLER 300kW frig, 4.5t-PROIECT STRUCTUR
20 cm Plasa buz 8/20/20
3 14mm BST 500 3 14mm BST 500
F DETALIU MONTAJ RIGOLA DETALIU MONTAJ RIGOLA DETALIU MONTAJ RIGOLA F

REVIZIA

20
REV. DATA DOCUMENTUL CARE A GENERAT REVIZIA DESENAT VERIFICAT
01
02
03
04
4 6 OB37 4 6 OB37 05

90
G VERIFICATOR ATESTAT NUME, PRENUME NR. / DATA:
G
EXPERT TEHNIC DE CALITATE
VERIFICATOR ATESTAT Ing. BACULA DUMITRU A4, B2
VERIFICATOR EXP. TEHNIC
BENEFICIAR:
5 TITLUL DTP: NR. DTP: P731/2018-04
Beton armat PRESTARE SERVICII DE REALIZARE A EXPERTIZEI TEHNICE, A AUDITULUI
FAZA : D.A.L.I.

-0.90 CT cls.C25/30 "HUB DE SERVICII(CENTRU DE FURNIZARE SERVICII ELECTRONICE) DEPART.:


LA NIVELUL M.A.I."

5
COD PLAN: P731/2018 - Vol.4. PD03
SCARA: TITLUL PLANULUI:
3 14mm BST 500 3 14mm BST 500 DESENAT Ing. Luminta ENESCU 1:500
H 40 PROIECTAT Ing. Luminta ENESCU
SITUATIE PROIECTATA-DETALII SISTEME RUTIERE
H
VERIFICAT DATA:
Ing. Luminta ENESCU SEPT. 2018 STEREOGRAFIC 1970

Prezentul document este proprietatea intelectual a S.C. METROUL S.A. Reproducerea sau difuzarea acestuia este interzis dac nu exist acordul scris al S.C. METROUL S.A.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4A3 420x1188=0.499m2