Sunteți pe pagina 1din 6

Index de tabele

Tabel 2.1. Categorii de stresori relationati cu munca ................................................ 32

Tabel 2.2. Principalele modalitati de management al stresului ocupational ............. 46

Tabel 4.1. Organizatia ............................................................................................... 50

Tabel 4.2. Locatia ...................................................................................................... 50

Tabel 4.3. Numarul protocolului ............................................................................... 50

Tabel 4.4. Gen ........................................................................................................... 51

Tabel 4.5. Vârsta în ani ............................................................................................. 51

Tabel 4.6. Titlul ocupatiei ......................................................................................... 52

Tabel 4.7. Aranjamentul de munca ........................................................................... 52

Tabel 4.8. Clasificarea ocupatiei ............................................................................... 53

Tabel 4.9. Ore lucrate real pe saptamâna .................................................................. 53

Tabel 4.10. Motivatia când lucrati în plus ................................................................ 53

Tabel 4.11. Vechime în ani pentru organizatia dvs ................................................... 54

Tabel 4.12. Eveniment major în ultimele 3 luni ....................................................... 55

Tabel 4.13. Starea de sanatate este buna pe moment ................................................ 55

Tabel 4.14. Boala majora în ultimele 3 luni .............................................................. 55

Tabel 4.15. Subiectul presiunilor .............................................................................. 55

Tabel 4.16. Program ideal de exercitii fizice ............................................................ 56

Tabel 4.17. Zile libere în ultimele 3 luni pe motiv de boala ..................................... 56

Tabel 4.18. Zile libere pe motiv de boala .................................................................. 56

Tabel 4.19. Autoevaluare pe scala de la 0-100 ......................................................... 57

Tabel 5.1. Surse de presiune - PMI .......................................................................... 61

Tabel 5.2. Strategii de coping - PMI ........................................................................ 61

Tabel 5.3. Personalitate (diferente individuale) - PMI ............................................. 61

Tabel 5.4. Efectele stresului - PMI ........................................................................... 62

Tabel 5.5. Surse de stres - OSI ................................................................................. 62

Tabel 5.6. Tip A de comportament - OSI ................................................................. 62


Tabel 5.7. Control - OSI ........................................................................................... 62

Tabel 5.8. Strategii de coping - OSI ......................................................................... 63

Tabel 5.9. Satisfactia muncii - OSI .......................................................................... 63

Tabel 5.10. Sanatate mentala si fizica - OSI ............................................................ 63

Tabel 5.11. Corelatia dintre "Recunoasterea profesionala" si "Starea mentala" ...... 64

Tabel 5.12. Corelatia dintre "Responsabilitatea personala" si "Starea mentala", "Nivelul 65


de încredere personala", si "Simptomele fizice" ........................................
66
Tabel 5.13. Corelatia dintre "Hartuiri zilnice" si "Nivelul de încredere personala"..
66
Tabel 5.14. Corelatia dintre "Supraîncarcarea muncii" si "Nerabdare" ...................
67
Tabel 5.15. Corelatia dintre "Relatii interpersonale" si "Nerabdare" .......................
67
Tabel 5.16. Corelatia dintre "Climat organizational" si "Nerabdare" ......................
68
Tabel 5.17. Corelatia dintre "Responsabilitatea personala" si "Pulsiune de tip A",
69
"Nerabdarea", "Control", si "Influenta personala" ..................................................
69
Tabel 5.18. Corelatia dintre "Rol managerial" si "Influenta personala" ...................
70
Tabel 5.19. Corelatia dintre "Balanta casa-munca" si "Nerabdare" .........................
71
Tabel 5.20. Corelatia dintre "Nerabdare" si "Starea mentala", "Simptome fizice", si "Nivel
de energie" ................................................................................................. 71
Tabel 5.21. Corelatia dintre "Control" si "Simptome fizice", si "Nivelul de energie" 73
.....................................................................................................................

Tabel 5.22. Corelatia dintre "Influenta personala" si "Satisfactia postului" .............

Tabel 5.23. Diferite corelatii între surse de stres si sanatatea fizica .........................
Index de grafice si figuri

Figura 2.1. Modelul Mediu - Persoana - Reactie ..................................................... 21

Figura 2.2. Modelul Michigan .................................................................................. 22

Figura 2.3. Modelul dezechilibrului efort - recompensa .......................................... 27

Figura 2.4. Modelul solicitarilor, abilitatilor si suportului ........................................ 31


Index de anexe

Anexa 1. Gen ........................................................................................................... 78

Anexa 2. Vârsta în ani .............................................................................................. 78

Anexa 3. Aranjamentul de munca ............................................................................ 79

Anexa 4. Clasificarea ocupatiei ............................................................................... 79

Anexa 5. Ore lucrate real pe saptamâna .................................................................. 80

Anexa 6. Motivatia când lucrati în plus .................................................................. 80

Anexa 7. Vechime în ani pentru organizatia dvs. .................................................... 81

Anexa 8. Eveniment major în ultimele trei luni ....................................................... 81

Anexa 9. Starea de sanatate este buna pe moment .................................................. 82

Anexa 10. Boala majora în ultimele trei luni ........................................................... 82

Anexa 11. Subiectul presiunilor ............................................................................... 83

Anexa 12. Program ideal de exercitii fizice ............................................................. 83

Anexa 13. Zile libere în ultimele trei luni pe motiv de boala .................................. 84

Anexa 14. Zile libere pe motiv de boala .................................................................. 84

Anexa 15. Autoevaluare de la 0-100 ....................................................................... 85


Rezumat

Stresul ocupational reprezinta o preocupare majora, atât pentru angajati, cât si pentru organizatii si
pentru societate.

Legatura dintre stresorii muncii si starea de bine a angajatilor evidentiaza o obligatie morala clara a
angajatilor de a asigura si mentine cea mai buna stare fizica si mentala a angajatilor sai. Acest obiectiv
poate fi atins prin implementarea unor politici si proceduri care sa se adreseze în mod comprehensiv
problemelor legate de sanatate si siguranta.

Aceasta lucrare cauta sa demonstreze ca factorii de stres ocupational determina o scadere a sanatatii
mentale si fizice.

Lucrarea de fata are ca obiectiv general existenta relatiilor semnificative între stresori si efecte, respectiv
diferente individuale si efecte ale stresului ocupational la nivel managerial.

Ipoteza de start a fost aceea ca factorii stresului ocupational influenteaza negativ sau pozitiv sanatatea
mentala, sanatatea fizica si nivelul de energie resimtit la locul de munca.

Cercetarea s-a efectuat pe un esantion de 14 manageri, aplicându-se doua teste pentru evaluarea
subiectilor: "Indicatorul de Management al Presiunilor Socioprofesionale" (IMP) si "Indicatorul de Stres
Ocupational " (O.S.I.).

Am ales aceasta categorie de munca, deoarece în cadrul unei interprinderi managerii detin un rol
deosebit în conducere, ei participând la luarea unor decizii importante pentru bunul mers al activitatii în
înterprindere.

În urma analizei corelationale dintre sursele de presiune socio-profesionale si efectele stresului, dintre
sursele de presiune si diferentele individuale (personalitate), dintre diferentele individuale si efectele
stresului, cât si dintre sursele de stres si sanatatea fizica, s-au obtinut rezultatele ce confirma ipotezele
de lucru ale cercetarii.