Sunteți pe pagina 1din 5

Matricea de a

Locul de munca -ISPCF


Probabilitatea de apariţie*
Nr. crt. Subsarcina Risc
Probabilitate

Deplasare la locatia Vreme rea/Calamitati


1. naturale/ trafic rutier MARE
-ROMATSA
Deplasare in sediul Pericol de
2. MEDIU
Romatsa impiedicare/accidentare
Prezentarea centrului de
3. monitorizare al traficului NICIUNUL FOARTE MICA
aerian

4. Finalizarea vizitei NICIUNUL FOARTE MICA

Intoarcerea acasa Adaptarea la conditiile de


5. BANEASA -FACULTATEA drum/Calamitati naturale/ MARE
DE TRANSPORTURI trafic rutier

Risc Interpretare Clasificare

Foarte mare
Sunt cele mai mari riscuri
Impact mare/
Probabilitate mare cărora întreprinzătorii A
trebuie să le acorde o
atenţie deosebită.

Impact mare/ Mare


Probabilitate Aceste riscuri au fie o
medie probabilitate mare de B
Impact mediu/ apariţie, fie un impact
Probabilitate mare semnificativ

Mediu
Impact mediu/ Există o şansă medie ca
Probabilitate C
riscurile un impact
medie sesizabil să apară.

Impact mediu/
Probabilitate Mic
scăzută Aceste riscuri pot apărea D
Impact scăzut/ în unele situaţii şi au un
Probabilitate impact scăzut sau mediu.
medie
Neglijabil
Sunt riscuri cu
Impact scăzut/ probabilitate mică de
Probabilitate E
apariţie şi cu un impact
scăzută scăzut. De aceea pot fi
neglijate.

IMPACTUL
Scăzut

(nesemnificativ,
trebuie doar notat)
PROBABILITATEA
Scăzută
(puţin probabil să se E
întâmple)
Medie
(se poate produce la un D
moment dat)
Mare
C
(probabil se va produce)
Matricea de analiză a riscurilor

bilitatea de apariţie* Impactul* Grad de expunere al riscului**


Scor Probabilitate Scor Probabilitate Scor

61 MARE 65 B 63

41 MEDIU 42 C 41.5

5 SCAZUT 5 E 5

5 SCAZUT 5 E 5

63 MEDIU 61 D 62
Mediu Mare
(impact
rezonabil, (va avea un
necesită impact
monitorizar semnificativ)
e)

D C

C B

B A
Probabilitatea de apariţie Scor

Foarte mică 0-20

Mică 21-40

Medie 41-60

Mare 61-80

Foarte mare 81-100