Sunteți pe pagina 1din 2

Înainte de începerea executării După începerea executării Concurs de infracțiuni Evadare+ concurs

pedepsei pedepsei în al doilea termen al de infracțiuni


recidivei
Recidivă Pedeapsa nouă+pedeapsa veche Pedeapsa nouă+Pedeapsa - mai întâi regulile de la Pedeapsa pentru
postcondamnatorie veche- perioada executată concursul de infracțiuni evadare se adaugă
iar apoi cele de la la restul rămas
recidivă neexecutat din
pedeapsa veche la
care se adaugă
pedeapsa rezultantă
din concursul de
infracțiuni
Recidivă Limitele speciale ale pedepselor majorate cu 1/2 Mai întâi regulile de la
postexecutorie recidivăpostexecutorie
iar apoi cele de la
concurs
Recidivă Mai întâi regulile de la recidivă postexecutorie: limitele speciale se - se majoreaza limitele
postcondamnatorie în majorează cu ½ iar apoi cele de la postcondamnatorie: pedeapsa cu ½, se stabilește
raport cu unele agravata se adauga la pedepsa anterioara sau cea rămas de executat pedeapsa pt fiecare
infracțiuni și din aceasta infractiune, se
postexecutorie în contopeste cf regulilor
raport cu altele de la concurs iar apoi
pedeapsa rezultanta se
adauga la pedeapsa
anterioara sau la ce a
ramas de executat din
aceasta
Recidiva în cazul Limitele speciale prevăzute de lege se majorează cu jumătate în cazul ambelor tipuri de recidivă (postexecutorie,
persoanei juridice postcondamnatorie)
Tentativă: pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea consumată ale carei limite se reduc la jumătate iar în cazul detențiunii pe viață se
înlocuiește detențiunea cu închisoarea de la 10 la 20 de ani.

Circumstanțe atenuante: limite reduse cu o treime iar în cazul detențiunii pe viață se înlocuiește detențiunea cu închisoarea de la 10 la 20 de
ani. Limitele se reduc o singură data indiferent de numărul de circumstanţe atenuante.

Infracțiunea continuată- pedeapsa este stabilită între limitele speciale, instanța putând depăși maximul special cu cel mult 3 ani în cazul
pedepsei cu închisoare sau o treime în cazul pedepsei amenzii (cauza reala de agravare facultativa).

Circumstanțe agravante: agravarea este facultativă și se efectueaza doar cu privire la pedeapsa principală. Se poate aplica o pedeapsă până la
maximul special iar dacă acesta nu este îndestulător se poate aplica un spor de 2 ani (dar nu mai mult de o treime din maximul special)

ex. dacă limitele sunt de 1-5 ani, sporul maxim poate fi de 1/3*5= 1 an și 8 luni.

Concurs între cauze de atenuare: se aplică succesiv dispozițiile de la tentativă, circumstanțe atenuante, alte cauze de reducere a pedepsei, în
această ordine

ex. pedeapsa prevăzută de lege este de 10-20 de ani iar în cauză s-a săvârșit o tentativă cu reținerea unei circumstanțe atenuante.

- mai întâi se reduc limitele cu ½ ca efect al tentativei: 5-10 ani iar apoi limitele se reduc cu o treime: 3 ani si 4 luni si 6 ani și 8 luni

Concurs între cauzele de agravare- ordinea va fi recidivă postexecutorie, circumstanţe agravante, infracţiune continuată, pluralitate
intermediară, concurs şi recidivă postcondamnatorie. În cazul infracţiunilor prin care s-a urmărit obţinerea unui avantaj patrimonial, dacă
pedeapsa aplicată este amenda, mai întâi se majorează limitele cu o treime conf. art 66 (5).

Concurs între cauze de agravare şi atenuare: mai întâi se aplică dispoziţiile referitoare la atenuare iar apoi cele referitoare la agravare.

ex. pedeapsa prevăzută de lege este de 10-20 de ani iar în cauză s-a săvârșit o tentative cu reținerea unei circumstanțe agravante.

mai intai se reduc limitele ca efect al tentativei (5-10) iar apoi maximul la care se poate ajunge va fi 12 ani (prin aplicarea unui spor de 2 ani dar
nu mai mult de o treime din maximul special). Majorarea se face o singură data indiferent de numarul circumstanţelor agravante. Limitele de
individualizare vor fi 5-12 ani.