Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte teoretice

1. Prezentați schematic scopul organizațiilor.

2. Importanța strategică a părților interesate.

3. Obiectivele companiei și managementul discreționar.

4. Responsabilitatea socială și întreprinderile.

5. Principiile fundamentale menționate de Codul Etic emis de IFAC.

6. Ce reprezintă guvernanța corporativă?

7. Caracteristicile unei slabe guvernanțe corporative.

8. Prezentați avantajele și problemele prezenței membrilor ne-executivi în Consiliul de


Administrație.

9. Argumente pro și contra responsabilității sociale corporative.

10. Structura funcției contabile a unei întreprinderi.

11. Tranzacțiile unei înreprinderi. Detaliați la alegere 3 tipuri de tranzacții.

12. Care sunt diferențele dintre auditul intern și auditul extern.