Sunteți pe pagina 1din 1

W: www.mironcontaudit.

ro

CERERE DE ANGAJARE
Nr. .... / Data ..............

Domnule Director,

Subsemnatul, ……………………………………., domiciliat în localitatea ……........……………..,


str. ………………………………………………, nr. ………., bloc …………….., etaj ……., ap. ……,
judeţul ....................., ţara .................................., telefon nr. ………………………., de profesie
….....................………………………….., vă rog respectuos a-mi aproba angajarea în cadrul
.........................................................................în funcţia de................................................................

Menţionez că sunt absolvent (ă) a ......................................................................................................,


sunt calificat pentru a profesa ocupaţia ............................................................................................. , am
o vechime în desfăşurarea acestei ocupaţii de ……….. ani, şi am mai lucrat în cadrul următoarelor
organizaţii:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................…................................................................................……………..................……………
………… ultimul loc de muncă fiind …..............................................…………………………..
conform CV-ului ataşat.

La ultimul loc de muncă am încetat activitatea cu data de …................. conform articolului nr. ………
din Codul Muncii.

Data ………………… Semnătura ……………………