Sunteți pe pagina 1din 7

Politici sociale

Lege adopţiei- analiza swot


Puncte tari Puncte slabe

•Creşterea şi educarea copilului • Adoptia internațională a


intr-un mediu familial;
•Adoptatorul sau familia copilului cu reședinta obișnuită
adoptatoare trebuie sa în România de către o
îndeplinească garanțile morale, persoana/familie cu reședință
precum și condițiile materiale
necesare cresterii, educarii si obișnuitaă în străinătate poate
dezvoltarii armonioase a fi încuviințată numai pentru
copilului. copiii care se află in evidența
•Persoanele adoptate au dreptul Oficiului și numai în anumite
de a-și cunoaște originile și
propriul trecut și beneficiază de situații.
sprijin in realizarea demersurilor • Imposibilitatea desfășurării
vizand contactarea parintilor adopțiiei la nivel internațional.
firesti sau a rudelor biologice.
Amenințări Oportunități

Durata foarte mare a procesului • Pe perioada concediului


de adopţie prevazut la alin. 1, persoana
Necesitatea consultării rudelor îdreptățită beneficiază de
de până la gradul 4 în vederea plata contribuției
deschiderii procesului de individuale de asigurări
adopţie. sociale de sanătate.
• Schimbarea destinului
copilului abandonat.
Analiza swot-legea vârstnicilor
Puncte tari
Persoanele varstnice care beneficiaza de asistenta sociala au
dreptul si la alte forme de protectie sociala, in conditiile legii.
Asistenta sociala pentru persoanele varstnice se realizeaza
prin servicii si prestatii sociale.
Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana varstnica
care se află într-o situație precară.
Caminele asigura conditii corespunzatoare de gazduire si de
hrana, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de
ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta sociala si
psihologica.
Puncte slabe
Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice
poate fi revizuita anual si, in mod obligatoriu, o data la 3 ani.
Dreptul la serviciile de asistenta sociala inceteaza daca nu mai
sunt indeplinite conditiile pentru acordarea acestora.
Amenințări
Daca perioada in care asistenta sociala a persoanelor
varstnice este temporara, dar nu mai mare de 6 luni,
acordarea serviciilor de asistenta sociala se suspenda prin
decizie motivata a celui care a stabilit dreptul.
Oportunități
• Persoanele varstnice care nu au venituri si nici sustinatori legali
nu datoreaza contributia de intretinere, aceasta fiind asigurata din
bugetele locale sau judetene, dupa caz, in limita hotarata de
acestea.
• Pentru asigurarea ingrijirii la domiciliu a persoanei varstnice
aflate in situatia de dependenta sociomedicala, stabilita potrivit
grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice,
consiliile locale pot angaja personal de ingrijire prin plata cu ora,
fractiuni de norma sau norma intreaga, in functie de perioada de
ingrijire necesara a se acorda.
• Sotul si rudele care au in ingrijire o persoana varstnica
dependenta pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o
jumatate de norma, cu suportarea drepturilor salariale pentru
cealalta jumatate de norma din bugetul local, corespunzator
salariului brut lunar al asistentului social debutant cu pregatire
medie