Sunteți pe pagina 1din 3

MOMENTELE LECŢIEI

V1 – Organizarea colectivului d elevi


- alinierea pentru raport(două linii)(„Clasă drepţi! V-aliniaţi! Drepţi! De la stânga la dreapta
numără! Clasă drepţi! Pentru raport înainte!”)
- raportul(„Doamna învăţătoare, clasa a II-a, cu un colectiv de … elevi, prezenţi …, absenţi …,
suntem gata pentru începerea orei de educaţie fizică. Raportează elev de serviciu ……….”)
- salutul(„Bună ziua!”)
- anunţarea temelor(„În această oră vom executa: paşi de polcă, sărituri la coardă, traseu
aplicativ, împingeri în palme şi un joc. ”)
- exerciţii de atenţie: întoarceri prin sărituri, schimbări de poziţie(„Drepţi! Prin săritură cu
spatele la mine luat! Hop! Prin săritură cu faţa la mine luat! Hop! Ghemuit luat! Hop! Drepţi!
Hop! Mâna dreaptă sus! Drepţi! La dreapta ! Mâna stângă sus! Drepţi! La stânga! ”)

V2 – Pregătirea organismului pentru efort


- mers pe diagonală - 1 t t - (în şir)(„Când ajungeţi în colţul terenului veţi merge spre colţul
opus(pe diagonală), apoi pe latura renului şi iarăşi spre colţul opus. Cu stângul înainte marş!
1,2,3,4! Încetarea! Mers de voie!”)
- mers pe vârfuri, în zig-zag - 1 t t - („Braţele sus, mers pe vârfuri, în zig-zag pe mijlocul
terenului, marş! Atenţie, încetarea! Mers de voie!”)
- mers şerpuit pe călcâie - 1t t - („ Prindeţi coatele la spate cu palmele, mers şerpuit pe călcâie,
pe mijlocul terenului, marş! Încetarea! Mers de voie, marş! Respiraţi!”)
- mersul uriaşului pe diagonală - 1 t t - („ Mersul uriaşului, pe mijlocul terenului(pe diagonală),
marş! Încetarea! Mers de voie!”)
- mersul piticului - ½ t t - („Ghemuit luat! Mersul piticului, marş! Atenţie, încetarea! Mers de
voie, marş! Inspirăm pe nas şi expirăm pe gură!”)
- alergare uşoară - ½ t t - („Pas alergător pe loc, marş! 1, 2, 3, 4! Încetarea! Respiraţi!”)
- alergare cu pendularea gambelor înapoi(„Alergare cu călcâiele la şezut, marş! 1, 2, 3, 4!
Încetarea! Respiraţi!”)
- alergare şerpuită cu genunchii la piept - ½ t t - („Alergare şerpuită cu genunchii la piept, pe
mijlocul terenului, marş! 1, 2, 3, 4! Încetarea! Respiraţi!”)
- exerciţii de respiraţie - ½ t t - („Mers de voie, marş! Inspirăm şi ridicăm braţele lateral, iar
când expirăm ducem braţele în faţă şi spunem ce frumos miroase floarea! Atenţie, pe loc stai!
1, 2!”) etc.

V3 – Influenţarea selectivă a aparatului locomotor


- formarea coloanei desfăşurate de gimnastică – 4 rânduri(se numără din patru în patru; numărul
doi fac trei paşi în faţă,numărul trei fac doi paşi în faţă, iar numărul trei fac un pas în faţă)
(„Atenţie, de la stânga spre dreapta, din patru în patru numără! Numărul doi, trei paşi în faţă!
Numărul trei, doi paşi în faţă!”)
- verificarea distanţei(„V-aliniaţi! Luaţi distanţa între voi!”)
- Exerciţiul 1- 3x4t- : ducerea braţelor în direcţii diferite(„Ridicăm braţele sus, T1, braţele oblic
în sus, spre dreapta şi spre stânga, T2 - 3, revenim cu braţele pe lângă corp, T4. O dată cu
mine începeţi! 1, 2, 3, 4! Încetarea! Scuturaţi uşor braţele.”)
- Exerciţiul 2 - 3x4t- : îndoirea braţelor(Îndoim braţele din cot la ceafă, la umeri, la piept şi apoi
le ducem pe lângă corp. Începem! 1, 2, 3, 4! Încetarea! Scuturăm uşor braţele!”)
- Exerciţiul 3 - 3x4t- : îndoirea trunchiului cu arcuire(„Prin săritură puţin depărtat luat! Hop!
Mâinile pe şold luat! Hop! 2 timpi îndoim trunchiul cu arcuire spre dreapta şi doi timpi spre
stânga. Atenţie, începem!1, 2, 3, 4! Încetarea! Scuturăm braţele!”)
- Exerciţiul 4 - 3x4t- : răsucirea trunchiului cu arcuire(„Braţele în faţă, luat! Răsucim cu arcuire
trunchiul spre dreapta şi spre stânga. Atenţie, începem! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Încetarea!
Scuturăm braţele uşor.”)
- Exerciţiul 5 - 3x4t- : rotarea picioarelor din articulaţia şoldului(„Drepţi! Mâinile pe şold luat!
Ridicaţi piciorul stâng cu genunchiul îndoit, rotăm piciorul spre stânga şi-l aşezăm pe sol,
după care executăm acelaşi exerciţiu spre partea dreaptă, cu piciorul drept. O dată cu mine
începeţi! 1, 2, 3, 4! Încetarea! Scuturaţi mâinile şi picioarele!”)
- Exerciţiul 6 - 4x8t-: fandare laterală cu arcuire(„Drepţi! Fandare laterală cu arcuire spre
dreapta. Timpii 1, 2, 3, la timpul 4 revenim. Acelaşi exerciţiu îl executăm spre partea stângă
pentru timpii 5, 6, 7, 8. Atenţie, începem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Încetarea! Scuturăm uşor braţele
şi picioarele.”)
- Exerciţiul 7 – 20s - : sărituri ca mingea(„Mâinile pe şold, luat! Hop! Executaţi 20 de sărituri ca
mingea. Atenţie, începeţi! 1, 2, 3, 4!”)
- Exerciţiul 8 - 3x4t- : exerciţii de respiraţie(„Drepţi! Inspiraţi 2 timpi şi duceţi braţele lateral,
ridicându-vă pe vârfuri şi doi timpi expiraţi şi încrucişaţi în faţă braţele. Începeţi! Încetarea!”)

V4 – Dezvoltarea unei calităţi motrice


Paşi de polcă(8x4t)
- reorganizarea colectivului(„V-aliniaţi pentru raport! Prin săritură cu faţa la mine luat! Hop! În
prima linie se aşează fetele, iar în a două linie băieţii! ”)
- explicarea(„Începem cu piciorul drept -2 timpi - să executăm paşi de polcă, după care cu
piciorul stâng. În timpul execuţiei trebuie ca piciorul şi vârful piciorului respectiv să fie foarte
bine întinse.”)
- demonstrarea(„O dată cu mine începeţi! 1, 2, , 3, 4!”)

- executarea
- corectarea(„Nu au executat corect ….. pentru că …….”)
- evaluarea(„Felicitări pentru ……….”)

V5 – Învăţarea, fixarea şi consolidarea deprinderilor motrice


a) Săritura la coardă (2 x 6t)
- reorganizarea colectivului(două linii care stau faţă în faţă)(„V-aliniaţi pentru raport! Prima
linie pleacă în partea opusă. Atât cei din stânga mea, cât şi cei din dreapta mea vă organizaţi ca
pentru raport, până număr la 4. 1, 2, 3, 4! ”)
- explicarea şi demonstrarea(„Executăm săritura la coardă de şase ori cu desprinderea de pe sol
cu ambele picioare şi aterizarea pe ambele picioare şi de şase ori cu desprinderea de pe sol pe
un singur picior şi aterizarea pe un picior. O dată cu mine începeţi! 1, 2, , 3, 4!)
- executarea de către elevi
- corectarea(„Sunt descalificaţi …. pentru că ……..”)
- concurs(„Câştigători sunt …. . Aplauze pentru aceşti copii.”)
b) Traseu aplicativ(de 3x) - întrecere
- reorganizarea colectivului(„V-aliniaţi până număr până la 4! 1, 2, 3, 4! Drepţi! Pe loc
repaus!”)
- explicarea (sprijin ghemuit cu spatele pe direcţia de deplasare, la semnal se aleargă până la
prima linie marcată pe sol, se execută o întoarcere de 180 de grade, se continuă alergarea până
la cea de-a a doua linie marcată pe sol, se ocoleşte obstacolul – fanion – şi se aleargă în linie
dreaptă cu sosire pe locul de plecare, la fiecare linie jucătorii ating cu palmele linia marcată pe
sol.)
- demonstrarea („Fiţi atenţi cum execut eu acest traseu!”)
- executarea de către elevi
- corectarea(„Nu au respectat regulile …….., drept pentru care echipa lor este descalificată.”)
- evaluarea(„Au câştigat ….. . Aplauze!”)

V6 – Dezvoltarea calităţilor motrice


a) Împingeri în palme(8x8 t)
- organizarea colectivului(două linii)(„V-aliniaţi pentru raport până număr la 4. 1, 2, 3, 4! Vă
întoarceţi faţă în faţă! ”)
- explicarea(braţele să fie la nivelul pieptului şi se împinge cât mai tare)
- demonstrarea
- executarea de către elevi
- corectarea(„Nu execută corect …….. , deoarece …….. .”)
- evaluarea(„Au executat corect …….. . Să-i aplaudăm.”)
b) Joc „Tunelul” – de 4x
- organizarea colectivului(două linii)(„V-aliniaţi pentru raport, în prima linie fetele, iar în a doua
linie băieţii! 1, 2, 3, 4! Prin săritură mult depărtat luat! Hop!”)
- explicarea(„La semnal, primul copil din fiecare linie va trece printre picioarele colegilor,
mergând „în patru labe” şi se va aşeza la capătul liniei. Câştigă grupa care execută corect şi
vor termina primii .”)
- demonstrarea(„Să vină la mine …… pentru a demonstra.”)
- executarea de către elevi
- corectarea(„Nu au respectat regulile ………… , drept pentru care întreaga echipă este
descalificată.”)
- evaluarea(Au respectat indicaţiile date ………. . Felicitări!)

V7 – Revenirea organismului de la efort


- organizarea colectivului(în şir)(„Unul după altul, în şir indian vă aranjaţi, până număr la 4! 1,
2, 3, 4!”)
- exerciţii de respiraţie – ½ t t - („Cu stângul înainte, marş! 1, 2, 3, 4! Inspiraţi şi ridicaţi braţele,
iar când expiraţi aduceţi braţele în faţă. Atenţie, încetarea! Mers de voie, marş!”)
- mers în cadenţă – ½ t t - („Mers în cadenţă, marş! 1, 2, 3, 4! Încetarea! Mers de voie, marş!
Respiraţi!”)
- mersul ursului – ½ t t - („Mersul ursului, marş! 1, 2, 3, 4! Încetarea! Mers de voie, în timp ce
respiraţi. 1, 2, 3, 4!”)
- alergare cu pendularea gambelor înapoi – ½ t t - („Alergare cu pendularea gambelor înapoi,
marş! 1, 2, 3, 4!”)
- exerciţii de respiraţie – ½ t t - („Încetarea! Inspirăm şi expirăm şi spunem ce frumos miroase
floarea. Începem! Încetarea! Atenţie pe loc stai! 1, 2!”)
-

V8 – Aprecieri asupra desfăşurării lecţiei şi recomandări pentru lecţia următoare


- organizarea colectivului(două linii)(„V-aliniaţi pentru raport! 1, 2, 3, 4! Drepţi! Pe loc
repaus!”)
- aprecieri individuale(„Astăzi, în ora de educaţie fizică au executat corect toate exerciţii …”)
- aprecieri colective(„În general, aproape toţi elevii ………….”)
- recomandări(„Ar mai trebui ca următorii elevi ……… să ………”)
- observaţii(„Îi atenţionez pe elevii …….. că dacă nu vor …… atunci vor fi ………”)