Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

I. Pe harta de mai jos se cere sa: 40 puncte

a. Identificati zonele de caldura si gradele de latitudine ale acestora, marcate pe harta cu A,


B, C 10p
b. Enumerati tipurile de climate din zona de clima, marcata, pe harta, cu litera
B 10p
c. Caracterizati tipurile de clima: climatul ecuatorial; climatul
mediteranean; 10p
d. Localizati continentele din zona de clima, marcata, pe harta cu litera
B 10p

II. Încercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect: 50 puncte


1. Calmele ecuatoriale sunt specifice climatului:
a. polar b. mediteranean c. ecuatorial d. montan
2. Cele mai multe precipitatii cad în climatul:
a. musonic b. temperat-oceanic c. subpolar d. tropical uscat
3. Temperaturi de 28-30ºC se întâlnesc în climatul:
a. tropical uscat b. tropical umed c. subtropical d. subecuatorial
4. Climatul cuprins între 5-12ºlatitudine se numeste climat:
a. subpolar b. subecuatorial c. temperat continental d.
ecuatorial
5. Veri calde secetoase, ierni blânde si ploioase , este specific climatului:
a. subecuatorial b. subpolar c. tropical uscat d.
subtropical(mediteranean)
6. Climatul cu temperaturi moderate, dispus în apropierea oceanelor între paralelele de 40-
60 se numeste:
a. temperat oceanic b. tropical uscat c. montan d. subtropical
7. Climatul caracterizat de ierni geroase, cu precipitatii între 250-500mm/an se numeste:
a. ecuatorial b. temperat continental c. subpolar d.
musonic
8. Climatul caracterizat de ierni lungi (9 luni) si veri scurte si racoroase se numeste:
a. tropical uscat b. subtropical c. subpolar d.
subecuatorial
9. Cele mai coborâte temperaturi se înregistreaza în climatul:
a. montan b. subpolar c. subtropical d.
polar
10. Precipitatii abundente si temperaturi coborâte se înregistreaza în climatul:
a. montan b. ecuatorial c.
subpolar d. mediteranean

S-ar putea să vă placă și