Sunteți pe pagina 1din 2

C. I.

Semestrul I
Finalități Conținuturi Strategii/tehnologii Strategii de Note privind
educaționale didactice evaluare rezultatele
monitorizării
Formularea 1. Comunicarea Să comunice oral Povestirea
unei idei orală și și în scris în baza unei imagini
proprii scrisă unei tematici sau
imagini
Elaborarea 2. Dialogul. Construirea unui Joc de rol
diverselor Cuvintele dialog
acte de autorului
comunicare
orale și scrise

Manifestarea 3. Texte Memorare Recitare


atitudinii față literare.
de lectură Poezia
4. Povestirea Numirea și Lectura
caracterizarea
personajului
Așezarea în 5. Texte Atelier de scriere
pagină a nonliterare.
textului Scrisoare
nonliterar

6. Cererea Întocmirea unei


cereri
Reflectarea 7. Scrierea Descriere propriei Scrierea
despre sine reflexivă persoane liberă
8. Cartea- Lectura unui text Lectura
obiect artistic ghidată
cultural

Semestrul ll
C. I.

Finalități Conținuturi Strategii/tehnologii Strategii de Note privind


educaționale didactice evaluare rezultatele
monitorizării
Integrarea 1. Părțile de Identificarea Imagine
adecvată a vorbire. substantivelor în
terminologiei Substantiv. propoziție
lingvistice Gen.
Număr
Valorificarea 2. Adjectivul. Recunoașterea Joc de
potențialului 3. Verbul. adjectivului în cuvinte.
expresiv al Timpul. propoziție Substantiv+
părților de Persoana. adjectiv
vorbire Număr
4. Propoziția Exerciții ce Scrierea
simplă. presupun corectă
Propoziția construirea
compusă enunțurilor cu
cuvinte noi
Utilizarea unor 5. Vocabularu Găsirea șirurilor de Fișe
sensuri noi de l limbii sinonime, de
cuvinte române. antonime
Sinonime.
Antonime.

Operaționalizare 6. Părțile de Cunoașterea Dictare


a terminologiilor propoziție. subiectelor simple
în limita Subiectul și compuse
standartelor
7. Predicatul Recunoașterea Joc de
predicatului după cuvinte.
întrebările verbului Subiect+
predicat
8. Atributul Recunoașterea Descrierea
atribului ca obiectelor
adjectiv folosind
atribute
9. Descrierea Caracterizarea Atelier de
imaginilor unor ființe, scriere
folosind obiecte, fenomene
părți de ale naturii
vorbire

S-ar putea să vă placă și