Sunteți pe pagina 1din 20

HOLOCAUST

NEVER AGAIN
Prof. dr. Diaconu Maria Aurelia
Școala Gimnazială “I. Gh. Duca”
Rm. Vâlcea
Holocaustul este unul dintre
cele mai mari genociduri din
istorie. A fost determinat
de:
 Antisemitism
 Xenofobie
 Extremism politic
 Naționalism exacerbat Holocaustul se înscrie
în seria marilor drame
ale omenirii.
În cultura Iudaică , evreii se referă adesea la Holocaust
folosind cuvântul “Shoah” sau “distugere totală”.
Ca etimologie cuvântul Holocaust derivă din grecescul Holo
(întreg) și Caustos (ars) desemnând la origine o ofrandă în
flăcări.Holocaust este un termen utilizat pentru a descrie
uciderea a aproximativ șase milioane de evrei, de toate
vârstele, majoritatea din Europa, în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, ca parte din „soluția finală a
problemei evreiești”, programul de exterminare a evreilor,
plănuit și executat de regimul național-
socialist din Germania, condus de Adolf Hitler și de
colaboratorii acestuia. Între victime, s-au
numărat 1.5 milioane de copii, iar totalul lor a reprezentat
circa două treimi din cei nouă milioane de evrei care trăiau
anterior în Europa continentală.
O definiție mai largă a
Holocaustului cuprinde și
victimele care nu erau evrei,
cum ar fi romii, polonezii,
alte grupuri etnice slave, și
pacienți ai Action T4 uciși
deoarece erau bolnavi mintal
sau aveau handicap fizic.
O definiție și mai
largă include cetățeni
sovietici, prizonieri de
război, homosexuali, martori
ai lui
Iehova, negri, adversari
politici ai naziștilor.
Contextul politic al declanșării Holocaustului

 1933-Hitler si Partidul Nazist ajung la putere in Germania


 1933-construirea primului lagar de concentrare la DACHAU
 1935-LEGILE DE LA NUREMBERG (evreilor li se retrage
cetățenia germană)
 1938-”NOAPTEA DE CRISTAL”
200 sinagogi distruse
100 evrei ucişi
30 000 evrei trimişi în lagăre
 1939-1941-construirea de ghetouri
în Polonia. Evreii sunt obligaţi să
poarte steaua galbenă a lui David

 1942-1945-masacre la: AUSCHWITZ, CHELMNO, TREBLINKA,


MAIDANEK
Holocaustul presupune încălcarea
drepturilor și libertăților fundamentale
1. interzicerea cetățeniei germane pentru evrei
2. interzicerea căsătoriilor mixte
3. Stigmatizarea evreilor
4. Averile evreilor erau confiscate
5. Evreii au fost excluși din funcțiile de stat
Începutul a fost mereu le fel....
,,Totul a început ca un trăsnet, din senin. Mă
aflam acasă împreună cu familia mea atunci când
polițiștii și jandarmii au intrat peste noi. Am fost
toți scoși brutal în plină stradă, acolo unde erau
aliniați și alți evrei pe drumul către Chestură.
Habar nu am avut despre ce urma să se întâmple
până când de mine s-a apropiat un plutonier
major. Mi-a dat două palme, mi-a luat ceasul de
la mână spunându-mi «Măi jidanie, nu vei mai
avea nevoie de el!». Abia atunci am înteles că ceva
teribil urma să se întâmple cu noi toți.”,
a povestit Iancu Zuckerman.
Trenurile morţii
Toţi prizonierii erau îmbarcați în trenuri. Deoarece
condițiile de transport erau inumane (fără mâncare, apă și
în vagoane improprii), o mare parte din aceștia mureau pe
drum.
Lagărele de concentrare

Lagărele
constituiau destinația
finală pentru evreii
deportați din întrega
Europă.
La sosirea în lagărul de
concentrare, avea loc
selecţia sau trierea: cei
sănătoși erau obligați să
muncească până când
mureau de epuizare, de
boală sau de foame.
Lagărele de concentrare
Lagărul de concentrare
Odată ajunși pe peronul lagărelor,
Jasenovac din Croația
prizonierii erau duși la o zonă de
recepţie unde le erau luate toate
hainele şi obiectele personale. Apoi
erau mânaţi, dezbrăcaţi, în camerele de
gazare. De obicei li se spunea că
acestea erau duşuri sau camere de
despăduchere, iar pe uşile lor scria
"baie" şi "saună."Uneori li se dădea un
prosop şi un săpun pentru a evita
panica, şi li se cerea să ţină minte unde
îşi puseseră lucrurile, pentru acelaşi
motiv. Când cereau apă pentru că le era
sete după drumul lung în trenurile
marfare, li se spunea să se grăbească,
pentru că în lagăr îi aştepta cafea, şi că
se răceşte.
Experimente medicale
Josef Mengele numit și îngerul morții, a fost un medic german care a
lucrat la Auschwitz. Printre experimentele sale se numărau punerea
subiecţilor în camere cu presiune, testarea de medicamente pe ei,
îngheţarea lor, tentative de schimbare a culorii ochilor prin injectarea
de chimicale în ochii copiilor, diverse amputări şi alte operaţii brutale.
După terminarea experimentelor coordonate de Mengele, subiecţii
supravieţuitori erau aproape întotdeauna ucişi şi necropsiaţi.
Numere în loc de nume
“Am încetat să mai fim oameni: am devenit numere. Toate bunurile
personale ne-au fost luate. Tuturor, chiar şi femeilor şi copiilor, li s-a ras
părul de pe cap. Toţi, inclusiv cele două fetiţe ale mele, aveau numere
tatuate. Am fost plasaţi în barăcile pentru noii sosiţi. Am rămas acolo
pentru aproximativ o săptămână, înainte de a ne pune într-o anumită
echipă de lucru. Deja în cea de-a cincea zi am înţeles că existau lucruri
mai rele decât raţiile alimentare de înfometare”. Juliusz Hodosi,
Memorial Book:The Gypsies at Auschwitz-Birkenau, vol. 2, 1993.
Iadul pe pământ...
Erau atât de mulţi oameni foarte bolnavi şi
extrem de slabi. Mulţi atânau morţi de gardul
de sârmă ghimpată electrificată. Abia mai
târziu, ca adult, am realizat complet că acesta
era, într-adevăr, iadul pe pământ [...] De
asemenea, am întipărită în memorie şi noaptea
când cerul de deasupra crematoriului era
roşiatic şi puteai auzi ţipetele multor oameni
strigând:«Criminalilor! Criminalilor!». Toţi
trebuia să rămânem în barăci, nimănui nu îi era
permis să iasă în stradă. Nu am înţeles de ce.
Dar când Wanda nu a mai fost cu mine, am
întrebat pe cineva din apropiere. Mi s-a spus că
ardeau oameni. Îmi amintesc cu exactitate ce
am spus:«Dar nu poţi arde oameni. Arzi lemn
sau cărbune, dar nu oameni. » Pentru mine asta
era de neînţeles.”, Else Baker, Nie zobaczylam w
Auschwitz mojej matki...(Nu am văzut-o pe mama
la Auschwitz...), 1999.
Iadul pe pământ...
În interiorul unei barăci din
Către camera de gazare
Auschwitz
Iadul pe pământ...
“Pur şi simplu au murit de foame.
Raţiile zilnice de mâncare erau după
cum urmează:pentru cinci oameni
exista numai o franzelă de pâine,
fiecare prizonier primea o lingură de
marmeladă, o jumătate de rutabaga,
ocazional 50 de grame de cârnaţi şi
20 de grame de margarină. Uneori
erau emise raţii speciale, dar din
motive complet diferite. Mâncarea
era înmânată în aşa fel încât, adesea,
se iscau bătăi fatale. Foametea era
teribilă. Şi în plus erau şi tifosul,
malaria, scabia etc.”
Memorial Book:The Gypsies at
Auschwitz-Birkenau, vol. 2, 1993.
Gropile comune
Groapa comună de la
Bergen-Belsen
“Sub mine și deasupra mea zăceau morții și
răniții. Unii respirau, alții gemeau. Brusc, am
auzit un copil strigându-și mama. Suna de parcă
ar fi fost fetița mea. Am inzbucnit în lacrimi.
Execuțiile au continuat iar oamenii continuau să
cadă. Am început să împing cadavrele de teamă
să nu fiu îngropată de vie. Dar încercam sa fac
asta astfel încât polițiștii să nu-și dea seama...
Apoi am simțit cum ne acopereau cu pământ.
Am închis ochii să-i protejez. Când s-a întunecat
și s-a lăsat liniștea m-am dezgopat. Am văzut
șanțul umplut cu mii de oameni uciși. M-am
speriat. Ici și colo pământul se mișca – oameni pe
jumătate vii incercau să respire. Dina Mironovna
Pronichev , supraviețuitoare la Babi Yar
Aripi frânte
Holocaustul a lăsat în
urma sa copii fără
părinți, părinți fără
copii.
Supraviețuitorii
Auschwitz-Birkenau
Nu voi uita niciodată acea noapte,
prima noapte în lagăr care mi-a
transformat viaţa intr-o lungă
noapte, noapte blestemată de 7 ori
şi tot de 7 ori
pecetluită…Niciodată nu voi uita
acele momente care mi l-au ucis
pe Dumezeu şi mi-au distrus
sufletul transformându-mi visele
în cenuşă. Niciodată nu voi uita
aceste lucruri nici dacă aş fi
condamnat să trăiesc cât
Dumnezeu. Niciodată ………
Elie Wiesel, Noaptea
Să nu uităm să învățăm
din greșelile și lecțiile
trecutului, pentru ca nici
un om să nu mai sufere
vreodată: înfometare,
teroare, dezumanizare.

S-ar putea să vă placă și