Sunteți pe pagina 1din 2

Proces verbal,

Incheiat astăzi, ………….., cu ocazia distribuirii manualelor şcolare la clasa a V-a B . S-au acordat următoarele manuale:

Nr. Numele si prenumele Mat. Rom. Bio. Chim Fiz Fran Eng. Geo. Ist Des. Muz Rel Ed. Ed Cons Inf Semnatura
Crt. elevului teh so. Si o. elevului
. orien
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, Dirig, prof.

S-ar putea să vă placă și