Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN

DOMENIUL SANITAR BUCURESTI


CENTRUL UNIVERSITAR DE PREGATIRE- BUCURESTI
SPECIALIZAREA – IGIENA SI SANATATE PUBLICA

CHESTIONAR EVALUARE
Modul MONITORIZAREA STARII DE SANATATE SI ABOLILOR CRONICE

NUME.................................PRENUME....................................GRUPA..........

INTREBARI CU UN SINGUR RASPUNS CORECT DIN TREI

1. Actul normativ aplicabil monitorizarii activitatii spitalului este:


a. Ordinul MS nr.1101/2016 Ordin privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
b. OrdinulMS nr.2027/2007 raportare cancer
c. Odinuk MS nr 919/2006 activitatea spitalului

2.Urmatoarele afirmaţii privind Supravegherea starii de sanatate sunt adevarate :


a. este o activitatea desfasurata numai in caz de izbucniri epidemice
b. furnizeaza date dezagregate la nivel individual
c. furnizeaza date agregate

3.Urmatoarele afirmaţii privind Monitorizarea starii de sanatate sunt adevarate :


a. este o activitatea curentă, sistematică şi continuă
b. furnizeaza date agregate
c. furnizeazainformatiidesprefiecarecaz individual

INTREBARI CU DOUA RASPUNSURI CORECTE DIN TREI

1. Urmatoarele afirmatii sunt ADEVARATE cu privire la sistemul de colectare si raportare a


informatiilor de sanatate publica:
a. raportarea telefonica lunara a indicatorilor spitalului este obligatorie ;
b. raportarea cazurilor noi de cancere este obligatorie;
c. raportarea infectiilor nosocomiale este obligatorie.
16. (IG3047) Urmatoarele afirmatii sunt ADEVARATE in privinta derogarilor de la interdicţia privind
prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal conform Legea nr. 190/2018 :

a. daca prelucrarea este necesara pentru pentru prevenirea sau controlul bolilor transmisibile
b. daca prelucrarea este necesara pentru prevenirea şi a altor ameninţări grave la adresa sănătăţii;

c. daca datele sunt inregistrate in foile de observatii anterioare datei de aprobare a legii