Sunteți pe pagina 1din 2

Plan calendaristic clasa a II-a

Semestrul I-II

Cercul: Natație

Anul şcolar 2018-2019

Nivel de studiu: primar - începător

Cadrul didactic: Bartha Csaba

Competențe generale: C1 – dezvoltarea motricității generale și specific natației

C2 – utilizarea tehnicilor specific natației

Unitate de Competențe Conţinut Nr. Săptămâna Măsuri de


învățare ore reglare
Organizarea C1 -Organizarea grupelor. Evaluare 1 10.09-16.9
grupelor și initială.
prezentarea -Prezentarea cercului, a activităților și
normelor împărțirea elevilor în grupe
generale - Prezentarea normelor de securitate
și de sănătate; semnarea de către
părinți a procesului verbal de luare la
cunoștință
Respirația C2 - Exerciții de respirație 3 17.9-7.10
- Exerciții de scufundări în
bazinul mic
- Joc: căutarea obiectelor
aruncate în fundul bazinului
mic
Procedeul C1 a) Exerciții de picioare spate cu 2 8.10-21.10
spate pluta
b) Exercitii de picioare spate fără 2 22.10-04.11
plută
c) Exerciții de brațe spate cu 4 05.11-02.12
plutitor
C2 d) Coordonare picioare – brațe în 3 03.12-23.12
procedeul spate
Procedeul C1 a) - Exercitii de picioare liber cu 2 21.01-03.02
liber pluta, respirație înainte
- Exerciții de picioare liber cu
pluta, respirație în lateral
C1 b) Exerciții de picioare liber fără 2 04.02-17.02
plută
C1 c) Exerciții de picioare liber, cu 3 18.02-10.03
plută, cu folosirea brațelor și respirație
la fiecare brat
C1 d) Exerciții de brațe liber cu 3 11.03-31.03
plutitor
C2 e) Alunecare în procedeul liber, cu 4 01.04-28.04
respirație la fiecare brat
C2 f) Coordonare picioare – brațe – 4 29.04-26.05
respirație în procedeul liber
C2 g) - Înot procedeul liber cu 3 27.05-14.06
respirație la 3 brațe
- Înot procedeul liber cu
respirație la 5 brațe