Sunteți pe pagina 1din 10

COTA INFERIOARĂ ALBIE 423.

69 Calculele hidraulice au fost întocmite în co


podurilor şi p
Cota NA ARIA PERIMETRUL RAZA n i
424.1 0.41 23.250 110.150 0.211 0.033 0.0074
424.51 0.82 46.500 110.670 0.420 0.033 0.0074
424.92 1.23 69.750 111.180 0.627 0.033 0.0074
425.38 1.69 93.000 111.700 0.833 0.033 0.0074
425.84 2.15 116.250 112.210 1.036 0.033 0.0074
426.3 2.61 139.500 112.730 1.237 0.033 0.0074
426.76 3.07 162.750 113.250 1.437 0.033 0.0074
426.92 3.23 186.680 113.760 1.641 0.033 0.0074

Q1% 630 Q5% 340

NH1% 427.10 din cheie NH5% 426.40


înălţime liberă= 2.03 m înălţime liberă= 2.730

B= 128.18 n= 0.033
de măsurat pe
L= 110.63 plan i= 0.0074

e= 1
ξ= 0.94 tabel 6.1. coef contractie PD 95-2002
μ=ξ x e = 0.94
Apst= 0 m^2
Apdr= 0 m^2
Ap=Apst+Apdr= 0 m^2
AQ5%= 123 m^2
Amp=AQ5%-Ap= 123 m^2
vmp=Q5%/(μ x Amp)= 2.9406677045 m/s
h obstr=Ap / B-L= 0m
v obstr = (1/n)*hobstr^(1/3)*i^0.5 0 m/s
Q obstr=v obstr x Ap= 0 m^3/s
Qml=Q5%-Qobstr = 340 m^3/s
vml=Qml/Amp= 2.7642276423 m/s
E=vmp/vml <1.4 1.0638297872

Calculul afuierii generale


E= 1.064 Verificare BUN
h= 1.48 inaltimea apei la 5% vmp>va DA
haf=E x h= 1.574468 m
afg max=haf-h = 0.094468 m

Calculul afuierilor locale


Conform studiului geotehnic, pamantul din patul albiei conform Normativului PD 95-2002 este:

v= 2.940668 viteza media a apei in dreptul pilelor


va= 1.8 conform PD 95 fig 6.II.a

Daca v<va
afl=2.42 x Kf x Kα x b x (((2*v)/va)-1)*(va^2/(g*b))^0.333 3.792906 m
Daca v>=va
afl=2.42 x Kf x Kα x b x (va^2/g x b )^0.333 1.672793 m

afg=haf-h = 0.094468 m de recalculat functie


aft=afg+afl = 1.767261 m de conditia v<sau>=va

Calculul suprainaltarii de nivel (REMUU)

Dz=(vmp^2-v5%^2)/2*g = 0.051303 m
Lz=2*Dz/I = 13.86578 m
Cota minima a intradosului suprastructurii 427.40

Debit de calcul Q5% H plutitori


Debit de verificare Q1% 1.00 m
idraulice au fost întocmite în conformitate cu “Normativul privind proiectarea hidraulică a
podurilor şi podeţelor”, indicativ PD 95-2002.
Y C v W Q Q1% Q5%
0.296 19.121 0.756 8.785 17.570
0.284 23.679 1.320 15.349 61.397
0.276 26.649 1.816 21.107 126.646
0.268 28.850 2.264 26.324 210.598
630 340
0.262 30.585 2.678 31.131 311.313
0.256 32.002 3.062 35.600 427.203
0.251 33.187 3.422 39.784 556.993
0.246 34.224 3.771 43.842 704.051

cota intrados pod


429.13 in cazul in care este proiectat
428.10 cota min intrados suprastructura
din cheie
m

Numar material:
ativului PD 95-2002 este: 7

vmp<va NU

vmp>=va DA

Kf = 1.00 conform PD 95 fig 6.IV


Kα = 1.00 conform PD 95 fig 6.V
b= 1.00 latimea pilei [m]
Cota suprafata libera apa [m]
Cota [m] Debit total, Q
424.1 17.570 427.5
424.51 61.397
424.92 126.646 427
425.38 210.598
425.84 311.313 426.5

426.3 427.203
426
426.76 556.993
426.92 704.051 425.5

425

424.5

424

423.5

423

422.5
0.000 100.000 200.000 300.000 400.000
Debit total, Q [m
300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
Debit total, Q [m3/s]
NA ARIA PERIMETRU RAZA n i Y C v Q Q1% Q5%
90.5 2.044 8.306 0.246087166 0.04 0.005 0.332795 15.67825 0.549955 1.124108 281 261
91 6.855 11.304 0.606422505 0.04 0.005 0.311595 21.39212 1.177949 8.074841 281 261
91.5 12.896 13.666 0.943655788 0.04 0.005 0.297144 24.57288 1.687904 21.76721 281 261
92 20.000 16.028 1.247816321 0.04 0.005 0.286221 26.63547 2.103878 42.07757 281 261
92.5 28.182 18.576 1.517118863 0.04 0.005 0.277621 28.06693 2.444498 68.89085 281 261
93 37.980 22.308 1.702528241 0.04 0.005 0.272139 28.89548 2.666011 101.2551 281 261
93.5 48.843 23.833 2.049385306 0.04 0.005 0.262632 30.1844 3.055479 149.2388 281 261
94 60.275 25.357 2.377055645 0.04 0.005 0.254367 31.15962 3.39701 204.7548 281 261
94.5 72.277 26.882 2.688676438 0.04 0.005 0.247021 31.91869 3.700832 267.485 281 261
95 84.850 28.406 2.98704499 0.04 0.005 0.240377 32.522 3.974505 337.2368 281 261

Q1% 281 Q5% 261 ξ=0.93


v1% 3.75318 v5% 3.66868
NH1% 94.5969 NH5% 94.4483

1 μ=ξ x e e=1 ξ=0.93


2 Apst=0.4230 Apdr=0.6688
3 Ap=Apst+Apdr=1.0918m2
4 AQ5%=81,6757
5 Amp=AQ5%-Ap=81.6757-1.0918=80.5839m2
6 vmp=Q5%/μ x Amp=263/0.93 x 80,5839=263/74.943027=3.509
7 h abstr=Ap / B-L= 1.0918/21.82-20=1.0918 B=21.82 L=20
8 v abstr= 1 / 0.04 x 0.599^ 0.33 x
9 Q abstr=v abstr x Ap=Q abstr=1.475 x 1.0918= 1.610 ``
10 Qml=263-1.610=261.39 1.8202316426
11 vml=261.39/80.5839=vml=3.243
12 E=vmp/vml <= 1.08 <= 1.4 - 1.5
E=1.08
h=5.52
va=1+1.2/2=1.1=>va=1.1
13 haf=E x h=1.08 x 5.52 = 5.9616
14 afl=2.42 x Kf x Kα x b x (va/g x b )^0.333 => afl = 1.213 Kf=1 Kα=1 b=1
15 afg=haf - h = 5.9616 - 5.52 = 0.4416
16 aft= afg + afl = 0.4416 + 1.213 = 1.6546
17 Dz = (vmp)^2 - (v5%)^2 / 2g = 3.509^2 - 3.943^2 /2 x 9.81 => Dz = -0.1648
18 Lz= 2Dz / I = 2 x (-o.1648) / 0.005 = -65.92 i=0.005