Sunteți pe pagina 1din 1

Conceptul reprezintă centrul mesajului-ideea din spatele mesajului.

Conceptele pot lua


multe forme. Unele sunt vizuale, altele verbale, unele spun totul, altele fac doar aluzii,
unele folosesc demonstraţii, şi unele folosesc persoane sau personaje.

Există multe imagini culturale şi mituri generale sau specifice prelucrate în reclamă,
pentru că emiţătorul unui astfel de mesaj publicitar ştie exact la ce se face referinţă şi ce
valoare are acel lucru pentru receptor. Un element component al culturii unei persoane
este lectura. Textul publicitar face uneori apel la această „bază de date comune . Însă
bagajul acumulat în acest domeniu variază de la o persoană la alta. Totuşi se pot trasa şi
teorii comune mai multor indivizi. Acum intervine intertextualitatea. Foarte folosite ca
intertexte publicitare, sunt pastişa, parodia şi citatul. Acestea pot face trimitere la texte
sau modele de texte preexistente. Proverbe, basme, versuri celebre, expresii culturale-
toate acestea alcătuiesc un univers cultural care-l „seduce pe receptor şi-l delectează,
evitând monotonia ce ar putea apărea în astfel de texte, preponderent comerciale. Se
observă uşor că această metodă conduce la o selectare a destinatarilor, sunt „avantajaţi
cei cu un anumit nivel de cunoştinţe, totuşi şi în cazul unui receptor mai puţin avizat,
informaţia din reclamă este percepută, dar cu valoare expresivă mai mică.
Etichete

 PUBLICITATE

 reclame