Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT EDUCAŢIONAL

,,ÎMPREUNĂ DĂM VALOARE VIEŢII!”

Copilul râde:
,,Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”
Tânărul cântă:
,,Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”
Bătrânul tace:
,,Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea!"
(Trei feţe – Poemele luminii, Lucian Blaga)

Valoarea generatoare de comportamente şi atitudini: VIRTUTE


Denumirea activităţii: ÎNŢELEPCIUNEA ŞI IUBIREA MEA E JOCUL!
Justificarea activităţii: Sǎrbǎtoarea celor 100 de zile de şcoală la Step by Step
Argument: ,,Virtutea e poarta fericirii.”, proverb franţuzesc
Data: 14 martie 2019
Clasa: Pregǎtitoare B Step by Step
Scopul activităţii:
- sărbătorirea împlinirii a 100 de zile de şcoală în alternativa educaţională Step by Step;
- cunoaşterea semnificaţiei parcurgerii celor 100 de zile de şcoală şi înţelegerea importanţei
studiului, a participării alături de colegi la activităţile clasei;
- atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular,
conducând la creşterea calitativă a actului învăţării;
- stimularea interesului părinţilor copiilor prin implicarea directă şi indirectă în aceste activităţi;
Competenţe:
- identificarea propriilor valori şi a grupului din care fac parte;
- prezentarea colecţiilor de 100 de obiecte în faţa colegilor;
- dezvoltarea gustului pentru frumos, a spiritului critic şi autocritic, cât şi a capacităţii de
organizare prin realizarea colecţiilor de obiecte;
Obiective specifice:
- realizarea colecţiilor de 100 de obiecte;
- intonarea corectǎ a cântecelor respectând specificul lor;
- confecţionarea de floricele, coşuleţe cu flori, mǎşti;
Grupul ţintă: elevii clasei Pregǎtitoare B Step by Step de la Liceul cu Program Sportiv Alba
Iulia;
Resurse:
 temporale: 11-14 martie 2019;
 materiale: colecţiile de 100 de obiecte, floricele din hârtie coloratǎ, coşuleţe cu flori, mǎşti,
aparat foto, diplome;
 spaţiale: sala de clasă;
 umane: 30 de elevi, învǎţǎtoare, 30 de pǎrinţi;
 informaţionale: proiectul educaţional;
 procedurale: conversaţia, expunerea, proba practică;
Desfăşurarea activităţii:
- decupeazǎ 100 de flori pe care scriu 100 de nume, apoi le lipesc pe planşa cu numǎrul 100;
- decupeazǎ mǎşti sub forma numǎrului 100;
- coloreazǎ mandale cu fluturi şi flori pe care le dǎruiesc pǎrinţilor;
- decupeazǎ 100 de floricele şi le dǎruiesc colegilor din clasele pregǎtitoare, cântându-le Imnul
Step by Step ,,Prieteni”;
- coloreazǎ tortul aniversar cu inscripţia ,,100”;
- prezintă la Scaunul Autorului minunatele proiecte realizate prin colecţionarea a 100 de
obiecte pe parcursul celor 100 de zile de şcoală;
- Înmânarea Diplomelor de Absolvire a 100 de Zile de Şcoalǎ la Step by Step şi de creativitate
pentru realizarea Colecţiilor de 100 de obiecte;
- tortul aniversar cu inscripţia ,,100 de zile de şcoalǎ la Step by Step”;
Rezultate aşteptate:
- formarea de deprinderi de comportare civilizată, bazată pe cooperare, stimă, toleranţă şi
respect reciproc;
Evaluarea activităţii:
- albume foto;
- Diplome de Absolvire a 100 de zile de şcoalǎ şi de creativitate pentru realizarea Colecţiilor de
100 de obiecte;
Mediatizare: ziare locale on-line;
Valori şi atitudini:
- atitudini de respect pentru alternativa educaţională Step by Step;
Valorificarea activităţii:
- stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii cu
proiectele realizate din 100 de obiecte;

S-ar putea să vă placă și