Sunteți pe pagina 1din 14

Vizat

INSPECTORI PROIECTE SI PROGRAME COMUNITARE


Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
Prof. Florin Negruţiu
Prof. Elena Motoc- Chivari

Liceul Teoretic Gabriel Tepelea Liceul Tehnologic Nr. 1 Suncuius Agentia pt. Protectia
Borod Mediului
Tel.0259.315148 Tel. 0259 444046 Tel. 0259 444590
E-mail: şcoalaborod@yahoo.com E-mail:grupind_suncuius@yahoo. Email:relatii.publice.@apmbh.
com anpm.ro
Nr____din_______ Nr....... din.............. Nr........din..........
Reprezentant legal: Reprezentant legal: Reprezentant legal:
Dir.prof.Manci Capriș Aurica Dir.prof.Manci Capris George Dir. Executiv Sanda Daniela
Mercea

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Luncsoara Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bulz- Scoala Primara Munteni
Tel 0359 238377 Tel. 0259328012
E-mail :scoalaluncsoara@gmail.com E-mail: scoala_bulz@yahoo.com
Nr........din................. Nr.........din....................
Reprezentant legal: Reprezentant legal:
Dir. Prof. Botici Matei Adrian Dir. Prof. Tecsi Francisc

PROIECT EDUCATIV

A. DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU

a. Titlu: „UN MEDIU CURAT PENTRU O VIATA SANATOASA”


b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadează: civic
c. Tipul de proiect: judeţean

Experienţă în domeniul proiectului (experienţa şcolii, expertiza membrilor echipei)


LICEUL TEORETIC GABRIEL TEPELEA BOROD are o experienţă bogată în domeniul

1
scrierii şi derulării proiectelor,astfel şcoala noastră a încheiat numeroase parteneriate la
nivel judeţean,naţional şi internaţional .

B. APLICANTUL

1.Coordonate de contact: LICEUL TEORETIC GABRIEL TEPELEA BOROD, loc.


Borod ,nr. 181
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, loc. Borod, nr. 181
Tel. 0259315148,E-mail scoalaborod@yahoo.com
Responsabil proiect: prof. MANCI CAPRIS AURICA –Director
Coordonatori proiect :prof. TIRALA PAULA ADINA
prof. TEPELE TEODORA ALINA
Echipa de proiect: prof. MORONG ANAMARIA
prof. CACUCI LIANA

Experienţă în domeniul proiectului (experienţa şcolii, expertiza membrilor echipei)


LICEUL TEORETIC GABRIEL TEPELEA BOROD are o experienţă bogată în domeniul
scrierii şi derulării proiectelor,astfel şcoala noastră a încheiat numeroase parteneriate la
nivel judeţean,naţional şi internaţional .

Proiecte şi parteneriate şcolare încheiate:


 Proiect internaţional ”Tradiţii de nuntă”
 Proiect naţional ”Eco Orizont”
 Proiect naţional ”Dincolo de curriculum„ (participare)
 Parteneriat interjudeţean ”Tradiţiile, încotro?” cu S08 – Horoatul Crasnei
(jud.Sălaj)
 Parteneriat judeţean – participare la ”Bune practici în educaţia pentru
protecţia mediului”
 Proiect local cu Poliţia comunitară ”Stop accidentelor”, ”Viaţa are
prioritate”
 Proiect cu dispensarul ”Mens sana in corpore sano”
 Proiect international ,,Romani de pretudindeni ‚’’

2
2. PARTENER

Coordonate de contact:
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SUNCUIUS
Tel. 0259444046 E-mail grupind_suncuius@yahoo.com
Responsabil proiect: prof. MANCI CAPRIS GEORGE- Director
Coordonatori proiect : prof: STRATON MONICA

Experienţă în domeniul proiectului (experienţa şcolii, expertiza membrilor


echipei) Liceul Tehnologic Nr. 1 Suncuius are o experienţă bogată în domeniul
scrierii şi derulării proiectelor,astfel şcoala noastră a încheiat numeroase parteneriate la
nivel judeţean,naţional şi internaţional .
Coordonate de contact:
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUNCSOARA
Tel. 0359 238377 E-mail scoalaluncsoara@gmail.com
Responsabil proiect: prof. Botici Matei Adrian-Director
Coordonatori proiect: prof. Nojea Corina Alexandra

Experienţă în domeniul proiectului (experienţa şcolii, expertiza membrilor


echipei) Scoala Gimnaziala Nr. 1 Luncsoara are o experienţă bogată în domeniul
scrierii şi derulării proiectelor,astfel şcoala noastră a încheiat numeroase parteneriate la
nivel judeţean,naţional şi internaţional .
Coordonate de contact:
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BULZ
SCOALA PRIMARA NR. 1 MUNTENI- BULZ
Tel. 0259 328012 E-mail scoala_bulz@yahoo.com
Responsabil proiect: prof. Tecsi Francisc-Director
Coordonatori proiect: Prof. Florian Ionela Mihaela
Prof. Dumiter Olimpia

Experienţă în domeniul proiectului (experienţa şcolii, expertiza membrilor


echipei) Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bulz are o experienţă bogată în domeniul scrierii şi
derulării proiectelor,astfel şcoala noastră a încheiat numeroase parteneriate la nivel
judeţean,naţional şi internaţional .

3
Coordonate de contact: Agentia pentru Protectia Mediului Bihor (Str. B-dul
Dacia, Nr. 25A, Oradea, Tel. 0259444590).
Director executiv SANDA DANIELA MERCEA

C. CONTEXT

 Ritmul alert al dezvoltării economice împovărează pe zi ce trece


NATURA.Civilizaţia şi urbanismul au surmontat şi ocupat de-a lungul
timpului spaţii întinse ale mediului virgin de pe întreg cuprinsul planetei.
 La nivel mondial şi la nivel european se discută tot mai des despre
problema educaţiei ecologice.ea fiind o problemă de atitudine a fiecărui
locuitor,dar,în aceeaşi măsură,o problemă a noastră a tuturor.
 Programe şi proiecte educative iniţiate de organizaţii guvernamentale şi
nonguvernamentale la nivel naţional,european şi internaţional au ca scop
schimbarea mentalităţii şi atitudinii omului faţă de tot ceea ce îl
înconjoară -plante, animale,apă,etc.
 Şcoala -ca instituţie furnizoare de educaţie-nu se află în afara acestei
probleme,făcând eforturi în a adapta parcursuri şi trasee educative pentru
a dezvolta spiritul ecologic elevilor săi.
 Cu toate acestea,constatăm că exersarea atitudinii de respect faţă de mediu
încă mai capătă accente dramatice care pot conduce în timp la
dezechilibre ecologice fără rezolvare.
 Considerăm că este o nevoie stringentă de elaborare a unor programe şi
proiecte educative pentru şcolarul de orice vârstă,deoarece derularea lor
înseamnă alternative instructiv-educative concrete de informare asupra
riscurilor unei atitudini neadecvate şi de antrenare în dezvoltarea unor
comportamente responsabile, civice faţă de natură.
 Proiectul PROPUS dă posibilitatea elevilor noştri de a învăţa în mod
plăcut şi util că NATURA este o sursă şi o resursă materială şi spirituală
care are grija tuturor.Copiii de vârstă şcolară mică vor avea posibilitatea
să înţeleagă faptul că este important să fim corect informaţi pentru ca
acţiunea şi atitudinea noastră asupra mediului să fie una plină de grijă şi
de dragoste.

D. DESCRIEREA PROIECTULUI:

SCOP:
Informarea elevilor cu privire la importanţa ocrotirii naturii în vederea
învăţării,exersării şi perpetuării unor practici simple de acţiune destinate
sănătăţii şi armoniei mediului înconjurător

4
OBIECTIVE:

-stimularea interesului pentru cunoaşterea şi înţelegerea naturii;


-cultivarea respectului pentru diversitatea mediului înconjurător;
-valorificarea unor activităţi şi a unor produse ale copiilor în scopul atragerii
atenţiei asupra importanţei ocrotirii mediului;
-învăţarea unor reguli şi norme simple care să conducă la pozitivism faţă
de mediul înconjurător apropiat şi mediul înconjurător în general;
-dezvoltarea spiritului inventiv şi a celui creator în realizarea unor produse
de publicitate eficiente;
-manifestarea gândirii critice;
-îmbogăţirea capacităţii de exprimare şi a capacităţii de comunicare pe
domeniul ecologicului în mod special;
-valorificarea produselor activităţii prin realizarea unor expoziţii.

GRUPUL ŢINTĂ:

- 27 copii preşcolari; educ.Tepele alina


- 27 elevi ai clasei a III-a; prof. inv primar Tirala Paula Adina
- 17 elevi ai clasei pregatitoare, prof. inv. primar Straton Monica
- 14 elevi ai clasei a III-a, prof. inv. primar Nojea Corina Alexandra
- clasele a I-a, a II-a, a IV-a, prof. inv. primar Florian Ionela Mihaela
- clasa pregatitoare, a II-a, a III-a, prof. inv. primar Dumiter Olimpia
- 20 elevi ai clasei I, prof. inv. primar Cacuci Liana
- 17 elevi ai clasei a II-a, prof. inv. primar Morong Anamaria
- cadre didactice: educatoarea grupei mari, invatatoarele claselor
pregatitoare, a I-a, a II- a, a III-a, a IV-a,
- dir. prof. Manci Capriș Aurica, dir. adj. Rus Cristian

BENEFICIARI:

- direcţi: preşcolari, elevi, părinţi, cadre didactice.


- indirecţi: comunitatea, parintii elevilor si prescolarilor, parteneri
- specialişti – inginer silvic, agent de mediu, horticultor – floricultor,
inginer piscicol.
-Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

DURATA PROIECTULUI: 10 sept 2018 – 15 iunie 2019

5
PUNCTE TARI:

 Necesitatea păstrării unui mediu curat în contextul integrării în Europa


este o problemă de conduită civică pentru orice cetăţean.Elevul trebuie să
înveţe din fragedă copilărie că natura poate fi o sursă şi o resursă
materială şi spirituală sănătoasă,în condiţiile în care avem grijă de
ea.Pericolele la care suntem supuşi din cauza lipsei de discernământ a
unor oameni trebuie să stopeze.Pentru a diminua aceste atitudini
negativiste ale omului,copiii trebuie să fie informaţi în acest sens şi
trebuie să dovedească atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător.
 Considerăm că jocul şi implicarea în acţiuni simple,precedate de o
informare corectă asupra unor aspecte sunt metode eficiente de
lucru.Spaţiul de desfăşurare al acestor activităţi extracurriculasre îi oferă
elevului un orizont plăcut util şi relaxant,care să-l ancoreze în realitatea
înconjurătoare,în problemele de fond legate de mediu cu care se confruntă
omenirea.
 Utilizarea unor materiale de lucru diverse(reviste,ziare,cartoane
colorate,frunze şi flori presate,lemn,plastic,materiale naturale,etc.) îl
conduce pe elevul de vârstă şcolară mică să observe diversitatea din jurul
lui şi să dea o altă formă de exprimare a acestora,punând în valoare pe de
o parte bogăţia naturii,iar pe de altă parte posibilităţile creative de
exprimare ale acestuia.

OPORTUNITATI
 Proiectul urmăreşte implicarea mai multor elevi din şcoli în
activităţi educative bazate pe joc şi învăţare.Aceştia,din ceea ce învaţă în
mod concret,pot deveni surse pozitive de propagare a unor acţiuni şi
atitudini ecologic simple,dar e-ficiente,în cercul de joacă,în familie,în
şcoala de provenienţă.
 Derularea proiectului îşi doreşte să implice elevul în activităţile practice,
dar şi în activităţi de informare cu privire la practici simple pe care le pot
exersa şi care pot conduce la reacţii pozitive în lanţ destinate ocrotirii
mediului încon-jurător.
 De asemenea.publicitatea făcută proiectului de către elevii implicaţi,poate
determina şi alţi elevi să se înscrie în aceste acţiuni organizate la nivelul
proiectului.

PUNCTE SLABE:

- posibil ca nu toţi copiii (preşcolari şi şcolari) să trateze cu interes acest


proiect şi să nu se implice;

6
- posibil să existe reţineri din partea copiilor preşcolari în ceea ce priveşte
comunicarea cu şcolarii.

E. CONTINUTUL PROIECTULUI:

E CALENDARUL ACTIVITATILOR ECOLOGICE

Data Tema/conţinuturi Modalităţi Resurse Strate Strateg


de realizare materiale gia ia de
didactică evaluare
Sept. „Ecologia, o necesitate -Vizionare TV. TV,casetă Convorb Emiterea
2018 a zilelor noastre?” - Lectură după video,imagini Dezbatere de judecăţi
- dezvoltarea interesului imagini albume,atlase, Explicaţia despre cele
şi curiozităţii în domeniul enciclopedii discutate
ecologiei, „Scrisoarea
- familiarizarea cu pământului
noţiunea de ecosistem – către copii”,
elementele vieţii: apă, aer, M.Meraru,
căldură, lumină. V.Oprişorean,
Ed. Emia
Oct. „Natura în haine de - Plimbare în materiale din Observarea Emiterea
2018 toamnă” parc pentru natură, foi, spontană şi de judecăţi
- explorarea mediului colecţionarea de acuarele, dirijată despre cele
înconjurător, colecţionarea materiale din pensule Activitate observate
şi strângerea de materiale natură pentru dovleci, practică Exerciţiul
din natură (frunze, ghinde, colţul viu. tărtăcuţe, cuţite practic
conuri, crenguţe, seminţe,
pietricele etc.). - Sculptură în
dovleci

Nov. „În lumea florilor” Vizită la Plante si flori Observaţia Emiterea


2018 - Cunoaşterea Gradina din tara noastra Explicaţia de judecăţi
- importanţei florilor Botanica din si din alte tari Convers. despre cele
pentru natură şi om Cluj observate

Dec. „Pădurea, aurul - Vizită la pliante, Explicaţia, Emiterea


2018 verde” Ocolul Silvic imagini Convers unor
- cunoaşterea rolului Borod Brains. judecăţi
Ocolului Silvic, a - Întâlnire cu
foi, hârtie Problem. Exerciţiul
importanţei pe care o are un inginer silvicautocolant, Exerciţiul practic
această instituţie; plastilină, fire Munca
-aprofundarea -„Pădurea de lână, lipici, independ.
cunoştinţelor referitoare la cu animalele ei” instrumente
pădurile din ţara noastră şi (confecţionarea pentru desen
din Europa, unui tablou -
- adoptarea unei colaj)
atitudini de prietenie şi

7
respect faţă de animale care
trăiesc în pădure.
Ian. „Poluarea şi efectele - Observare imagini, Observar. Emiterea
2019 ei” fumul maşinilor, planşe Explicaţia unor
-cunoaşterea surselor de de la case, fumul Convers. judecăţi
poluare de la ţigări etc., Problem. despre cele
-observarea influenţei resturi menajere observate
factorilor poluanţi asupra lăsate peste tot
diferitelor componente ale (hârtii, ambalaje,
mediului înconj., sticle, resturi de
- înţelegerea necesităţii ţigări)
protejării mediului. - Întâlnire cu
un agent de
mediu.
Febr „O floare, un copil” Observ. Emiterea
2019 - antrenarea copiilor în - Sădirea de seminţe de Explicaţia unor
activităţile menite să plante (flori, flori, răsaduri, judecăţi
contribuie la plantarea şi seminţe…) în unelte de Activitate despre cele
îngrijirea unor plante. ghivece grădină, practică observate
- Întâlnire cu îngrăşământ
un ing.
floricultor-
horticultor

Mart „Pomişorul meu” - plantare de puieţi, Activitate Munca în


2019 - antrenarea copiilor în puieţi în curtea lopeţi, hârleţe practică echipă
activităţi practice, menite să scolii
contribuie la formarea unei
atitudini pozitive faţă de
natură.

Apr. „Ziua Pământului” - Pământul Emiterea


2019 (22 aprilie) - eveniment ne dă viaţă! – imagini Povestirea unor
simbol al responsabilităţii Întâlnire cu un Explicaţia judecăţi
civice în protecţia mediului. inginer silvic. Convers. despre cele
- cultivarea dragostei observate
pentru Terra cu tot ce intră
în componenţa acesteia:
apă, aer, plante, animale.
Mai „Despre vieţuitoarele - Vizită la pescăria Observ. Emiterea
2019 apelor” pescăria Remeti Explicaţia unor
- cunoaşterea de către - Întâlnire cu Problemat judecăţi
copii a unor aspecte ale un ing piscicol
lumii înconjurătoare (viaţa de la pescărie
peştilor), a rolului pe care îl
are o pescărie.
Iunie „Ziua Mondială a EVALUARE: Observ. Emiterea
2019 Mediului” (5 iunie) „Carnavalul Convers. unor

8
- înţelegerea naturii bucuriei” materiale judecăţi
complexe a mediului ca (parada modei reciclabile despre cele
rezultat al multiplelor cu materiale observate
interacţiuni, pentru o refolosibile)
utilizare prudentă şi - „ Micul Expoziţie cu
raţională a resurselor ecologist” - lucrări
acestuia Expoziţie cu
lucrări realizate Portofoliul
de copii în
timpul
desfăşurării
proiectului

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU:

- explicaţia, jocul, exerciţiul, problematizarea, metoda ecusonului,


studiul de caz,metoda eseului de trei minute,turul galeriei, metoda
lucrărilor practice, metoda diagramei Venn, tehnica ,,CVINTETULUI,,
,analiza produselor.

F. EVALUAREA PROIECTULUI
 Expoziţie de fotografii realizat în timpul desfăşurării proiectului;
 Portofoliul şi Jurnalul proiectului - cu lucrări artistico-plastice (desene,
picturi, modelaje) şi practice realizate de copii în timpul proiectului;
 Înregistrări audio-video din timpul derulării proiectului;
 CD cu activitati filmate

G MONITORIZARE:

- afişierul grădiniţei şi afişierul şcolii, popularizarea proiectului în sesiuni


de comunicări ştiinţifice, simpozioane, publicaţii pentru preşcolari si
scolari.

H. REZULTATE

- elevii vor dezvolta relaţii noi


- cadrele didactice vor beneficia de noi oportunităţi de colaborare

9
- cadrele didactice vor învăţa noi metode de lucru
- directorii instituţiilor vor schimba idei privind normele ecologice

Resurse umane:

- copii preşcolari – grupa mare


- elevii claselor pregatitoare, a I, a II-a, a III-a si a IV-a
- părinţii copiilor preşcolari şi şcolari;
- specialişti – inginer silvic, agent de mediu, horticultor – floricultor, inginer
piscicol.
-Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

Resurse materiale:

- informaţionale: albume, enciclopedii, reviste, cărţi, plante, casete audio-


video, jetoane, planşe, jucării, cărţi, ilustraţii pentru poveşti şi poezii,
aparatură audio-video, TV.
- auxiliare: instrumente de lucru.

Resurse financiare: sponsorizări ale părinţilor

Resurse de spaţiu pentru derularea proiectului:

sala de grupă, sala de clasă, curtea scolii, Ocolul Silvic Borod


vizita la Agentia pentru Protectie Mediului
I. DISEMINAREA PROIECTULUI

înregistrări video, foto, consemnări în jurnal, portofolii.

J. IMPACTUL PROIECTULUI

Proiectul va avea un impact deosebit asupra copiilor preşcolari şi şcolari


datorită:
- utilizării metodelor interactive, a procedeelor şi tehnicilor de lucru, care le-a
sporit încrederea în forţele proprii;
- apropierii lor de mediul înconjurător;
- însuşirii unor norme de comportament eco-civic;
- formării unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele
ecologice.

10
K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Continuarea ulterioara a proiectului prin autofinantare sau prin atragerea de


noi parteneri

L. BUGETUL PROIECTULUI

Sponsorizari ale parintilor


M. PARTENERI

interni - Liceul Tehnologic Nr.1 Suncuius


- Scoala Gimnaziala Nr. 1 Luncsoara
- Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bulz-Scoala Primara Nr. 1
Munteni
-Agentia pentru Protectia Mediului

externi - I.S.J. Bihor

Bibliografie:
1. ,,Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa si scoala de copii”, Ediţia a II a
revizuită şi adăugită, Bucuresti, 2005
2. Ionescu, Al., Săhleanu, V.Bandiu, „Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică”,
Bucureşti, Ed. Ceres, 1989
3. Marcela Meraru, Valeria Oprişorean, „Scrisoarea pământului către copii”, Ed. Emia, 2004

11
Liceul Teoretic Gabriel Tepelea Borod Liceul Tehnologic Nr. 1 Suncuius Agentia pt. Protectia
Mediului Bihor
Nr____din_______ Nr....... din................. Nr.......... din.............

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Luncsoara Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bulz-Munteni


Nr. .......... din................. Nr...........din................

ACORD DE PARTENERIAT EDUCATIV

Liceul Teoretic Gabriel Tepelea Borod, cu sediul în Borod,str. Principală, nr.


181, reprezentată
de Director prof. Manci Capriș Aurica, dir. adj. Rus Cristian
Liceul Tehnologic Nr. 1 Suncuius, cu sediul in Suncuius, nr. 1
reprezentata de
Director prof. Manci Capris George
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Luncsoara, cu sediul in Luncsoara,
reprezentata de
Director prof. Botici Matei Adrian
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bulz- Munteni, cu sediul in Bulz
reprezentata de
Director prof. Tecsi Francisc si
Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, cu sediul in Oradea, nr. . 25A, Str.
B-dul Dacia,
reprezentata de Dir. Executiv Sanda Daniela Mercea
convin prezentul protocol de colaborare, pe bază de parteneriat pentru
realizarea activitatilor de educatie ecologica şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare.
1. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre
aplicant şi parteneri în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în
instituţia aplicant din cadrul proiectului „UN MEDIU CURAT PENTRU O VIATA
SANATOASA”
2. Grup ţintă: prescolari, şcolarii claselor preg. I,II, III, IV

12
3. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare ale concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice
îndrumătoare

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:


- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;
- să realizeze expoziţii cu lucrări în şcoală/clasă;
- A.P.M. Bihor va contribui la realizarea proiectuui rin punerea la dispozitie a
personalului
de specialitate si a unor materiale informative;

5. Durata acordului:
9 luni (10 sept 2018 – 14 iunie 2019)
6. Clauze finale ale acordului:
Proiectul de creaţie face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi
urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară şi
străinătate.
7. Modificarea acestui protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor prin act
adiţional datat şi semnat de ambele parţi.
8. Coordonatori de proiect: prof. TIRALA PAULA ADINA
prof. TEPELE TEODORA ALINA
prof. MANCI CAPRIS AURICA
prof: STRATON MONICA
prof. NOJEA CORINA ALEXANDRA
prof. FLORIAN IONELA MIHAELA
prof. DUMITER OLIMPIA

Prezenta convenţie se încheie în cinci exemplare, câte un exemplar pentru


fiecare parte şi intră în vigoare de la data semnării.

13
Aplicant Partener
Liceul Teoretic Gabriel Tepelea Borod Liceul tehnologic Nr. 1 Suncuius
Dir. prof. Manci Capriș Aurica Dir. Prof. Manci Capris George

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Luncsoara Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bulz-


Dir. Botici Matei Adrian Munteni- Dir. Prof. Tecsi Francisc

Agentia pentru Protectia Mediului Bihor


Dir. Executiv Sanda Daniela Mercea

14

S-ar putea să vă placă și