Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

LICEUL TEORETIC ,,STEFAN D. LUCHIAN,, BOTOSANI

Str. Strehareţi, nr. 150; Botoșani Tel./Fax: +40231531562

LICEUL TEORETIC ,,STEFAN D. LUCHIAN,, BOTOSANI

Director,
Prof. Anton Petra

VĂ MULȚUMESC, DOMNULE PROFESOR!

-PROIECT EDUCAȚIONAL-

Iniţiator proiect: Prof. PROFIR LAURA

Motto:

„ Profesorul este ca o lumânare care îi luminează pe alţii, consumându-se pe sine.”

Giovanni Ruffini

1
ARGUMENT

Acest proiect a apărut ca urmare a discuțiilor avute cu elevii de-a lungul anilor.
Am ajuns astfel la concluzia că aceștia nu pot și mai ales nu vor să dea uitării dascălii
din ciclul primar și din gimnaziu. Mai mult decât atât, am sesizat la ei dorința de a-și
exprima mulțumirea și recunoștința față de aceștia. Astfel, am considerat necesar acest
proiect , cu ajutorul căruia să putem pune în practică, împreună, ceea ce ne-am
propus.

ORGANIZATORI
 LICEUL TEORETIC ,,ȘTEFAN D. LUCHIAN,, BOTOȘANI

COORDONATORI
prof. Anton Petra, director
prof. Neacșu Mariana, director adjunct
prof. Petru Daniela, consilier educativ
prof. Profir Laura
prof. Mitru Dana

PERIOADA DERULARII

Martie 2021

2
SCOP

Recunoștința adusă profesorilor și părinților, precum și exemplul dat celor mai mici - că
prin școală poți să te dezvolți mai bine ca om, ca individ în societate.

OBIECTIVE
- Conștientizarea necesității de a merge la școală,
- îmbunătățirea frecvenței,
- reducerea absenteismului,
- promovarea imaginii școlii.

GRUP ȚINTĂ

Elevi şi cadre didactice din învǎţǎmântul gimnazial si liceal

Descrierea activităţilor
Activitatea nr.1
a) Titlul activităţii: Scrierea proiectului
b) Locul desfăşurării: LICEUL TEORETIC ,,ȘTEFAN D. LUCHIAN,, BOTOȘANI

c) Participanţi: cadrele didactice din echipa de proiect.

d) Descrierea pe scurt a activității.


e) Cadrele didactice din echipa de proiect, împreună cu doamnele directoare, vor scrie
proiectul.
f) Activitatea nr. 2
a. Titlul activităţii: Mediatizarea proiectului
b. Locul desfăşurării: LICEUL TEORETIC ,,ȘTEFAN D. LUCHIAN,, BOTOȘANI
c. Participanţi: cadrele didactice din școală
d. Descrierea pe scurt a activității:
Proiectul va fi mediatizat în cadrul consiliului profesoral din şcoala noastră, pe site-ul şcolii https://
www.liceul-stefanesti.ro
Activitatea nr. 3
În săptămâna Școala Altfel, un grup de fosti elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Stefanesti,
actualmente elevi ai LICEUL TEORETIC ,,ȘTEFAN D. LUCHIAN,, însoțiți de profesori, vor merge să
ofere flori și scrisori de mulțumire foștilor profesori.
Activitatea nr. 4
Elevii noștri vor interacționa cu foștii lor colegi, mai mici, împărtășindu-le din experiența de
liceeni.

3
REZULTATE ASTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTARII
PROIECTULUI

-Dezvoltarea abilităților de comunicare și exprimare liberă a elevilor;


-Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor
activităţi cu caracter extracurricular.

Modalităţi de monitorizare şi evaluare


Prezentarea materialelor care ilustrează aspecte din activităţile desfăşurate (fotografii,
materilele folosite, procesul verbal al activitatilor).

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului

Elevii vor fi mereu în centrul atenţiei dascălilor, iar produsele muncii lor vor fi un imbold
pentru continuarea proiectului.
Publicarea fotografiilor si a proiectului (pagina web a şcolii, revista şcolii, DVD). Realizarea unui
filmuleţ care să cuprindă un colaj de fotografii realizate în timpul desfăşurării proiectului

Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă,


asupra şcolii
Elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii, al relaţionării. Prin
derularea activităţilor se va crea un climat de întelegere, toleranţă, comunicare empatică.

Activitaţile de promovare/mediatizare şi de diseminare:


site-ul si pagina de facebook a școlii,
revista școlii,
Mass-media locală,
Afişe, pliante.