Sunteți pe pagina 1din 10

Drăgan Gheorghe – Gavril

Referat
Tehnologiile informatiei

INTRODUCERE

Biblioteca, din cele mai vechi timpuri, a fost deţinătoare de fonduri documentare şi a simţit
nevoia de organizare a acestor fonduri, precum şi de a construi instrumente de clasare a acestora, în
scopul evidenţei şi a regăsirii lor cât mai eficiente.1

Progresul științific precum și creșterea tot mai mare a volumului de informații și a


cunoștințelor din toate domeniile de cercetare presupune în mod necesar nevoia formării unei
baze de date și precum și facilitarea accesării materialelor în care aceste cunoștințe sunt
stocate. Având în vedere diversificarea suporturilor informaționale și a modurilor de
transmitere a informației este nevoie să se pună la dispoziția publicului utilizator toate
resursele informaționale ale colecțiilor existente și în cele mai bune condiții2. Un exemplu de
sistem care pune la dispoziția publicului resusrele informaționale este baza de date
bibliografică a unei biblioteci sub forma unui catalog online sau a unei baze de date științifice.

Cataloagele on-line reprezintă o categorie de baze de date bibliografice care


localizează documentele primare și arată stocul unei anumite biblioteci sau a unei rețele de
biblioteci. Ele se constituie ca liste de cărți, titluri de reviste și alte documente și au legături
către exemplarele corespunzătoare fiecărui titlu.3

Baza de date bibliografică a unei biblioteci are rolul de a mări eficiența activității de
cercetere printr-un transfer optim și operativ al cunoștințelor între surse și utilizator astfel

1
Olimpia Curta, Metode Tradiţionale Şi Moderne De Regăsire A Informaţiei În Biblioteci / Traditional And
Modern Methods Of Information Retrieval In Libraries, Cluj-Napoca, 2003 -https://www.bcucluj.ro/re//met_bib/

2
Cristina Popescu, Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research,
Revista on-line Nr. 4-5/2000-2001, Descoperirea unui univers profesional: Știința informării la București și
Lyon, p.120; http://www.lisr.ro/4-5-popescucr.pdf

3
Olimpia Curta, M. Lazăr, L. Hosu, A. Boldescu, Informatica de bibliotecă – suport de curs, Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga”, p. 100

1
încât rezultatul să fie o activitate organizată de informare și cercetare, precum și o mai bună
rafinare a rezultatului dorit.

În lucrarea de față vom analiza baza de date bibliografică a Bibliotecii Naționale a


României, respectiv catalogul online al Bibliotecii Naționale a României.

1. Descriere și conținut
Catalogul online al Bibliotecii Naţionale a României conţine informaţii bibliografice
privind toate documentele tipărite intrate în colecţiile sale din 1993 până în prezent: publicaţii
româneşti şi străine, cărţi şi periodice, documente multimedia şi articole din periodice de
cultură.

Catalogul online al Bibliotecii Naționale a României este un sistem integrat bazat pe


sistemul OPAC (accesarea catalogului on-line prin interfaţa Web) care permite căutarea,
consultarea şi salvarea informaţiilor.

Biblioteca Naţională a României oferă acces la colecţiile sale (cărţi, periodice, documente
multimedia, articole din periodice de cultură) prin:

• Catalogul online (documentele intrate în colecţiile bibliotecii începând cu anul 1993)


• Catalogul tradiţional virtual - Book-a-Book (documente intrate în colecţiile bibliotecii
până în anul 1993)
• Cataloagele tradiționale alfabetice și sistematice situate în Zona Cataloagelor
(Mexanin)

Publicațiile de specialitate din seria Bibliografia Naţională, realizate pe baza documentelor


trimise de către producători/editori la Biblioteca Naţională a României prin Depozit legal,
care oferă informaţii utile asupra producţiei editoriale naţionale, pot fi consultate online, în
format pdf.4

Accesarea catalogului online al Bibliotecii Naționale a României se face la adresa:


http://alephnew.bibnat.ro:8991/F, sau din pagina bibliotecii - http://www.bibnat.ro/index-
ro.htm - opțiunea cataloage/baze de date.

2. Metodele de cautare

Interfața catalogului online al Bibliotecii Naționale a României este intuitivă și oferă două
categorii de acces: În rândul de sus, avem zona datelor personale ale utilizatorului,

4
http://www.bibnat.ro/Cataloage-baze-de-date-s82-ro.htm

2
înregistrarea/conectarea, terminarea sesiunii, permisul de bibliotecă, preferințele utilizatorului,
baza de date, asistența tehnică, iar în rândul de jos, accesul căutării în baza de date, respectiv
metodele de căutare, lista rezultatelor, istoricul căutărilor, etc.

În procesul de căutare şi regăsire a informaţiilor sistemul oferit de Biblioteca Națională a


României oferă câteva metode de căutare:

2.1. Răsfoire

„Răsfoirea” sau browse în limba engleză, este o metodă de căutare presupune


introducerea unui termen sau a unei fraze din documentul căutat, care va însemna „răsfoirea”
unui index alfabetic, cu posibilitatea de a alege indexul de răsfoire în funcție de: titlu, autor,
subiect, subiect geografic, număr de sistem, locul publicării, editura, titlul seriei/colecției,
editura, ISSN, ISBN, clasificare zecimală.

3
2.2. Căutare

Această metodă presupune căutarea după cuvinte sau expresii de căutare, exacte sau
aproximative, prin utilizarea operatorului de trunchiere, acordând atenţie adiacenţei cuvintelor
din expresia de căutare.

Căutarea, la rândul ei, se face în funcție de tipul căutării: căutare de bază, care este o
căutare simplă după un criteriu de căutare ales sau după toate criteriile; căutare multi câmp,
fiind o căutare după mai multe criterii date; și căutare avansată, care facilitează căutarea
simultană după trei criterii selectate, operatorul boolean implicit fiind AND (ŞI), sau căutare
simultană după toate criteriile;

4
Tot la această metodă, trebuie selectat Catalogul în care se face căutarea, după care
există posibilitarea rafinării căutării în funcție de limbă, an, tipul/formatul documentului și
localizarea lui.

Rezultatul căutării folosind această metodă va genera o listă cu descrierea sumară


pentru câte 10 înregistrări pe pagină, afișate și sortate până la maximum 1000 de înregistrări.
Utilizatorul poate vizualiza o înregistrare, printr-un sigur click pe numărul de ordine din listă
sau pe titlu.

Din ecranul de afişare a unei înregistrări, se vizualizează lista cu toate înregistrările


ataşate cuvântului sau expresiei de căutare, dând click pe opţiunea Lista rezultatelor.
Afişarea exemplarelor căutate şi a cotelor corespunzătoare se face din formatul standard de
afişare a descrierii bibliografice, cu un click pe Localizare exemplare.

Sistemul sortează automat lista cu rezultatele căutării, pe două niveluri în funcţie de


criteriul de căutare: autor, titlu, an, subiect. Pentru o altă ordonare se va da un click pe
criteriul de ordonare dorit.

2.3.Rafinarea
Atunci când se dorește o căutare specifică, mai rafinată a rezultatelor, catalogul online al
Bibliotecii Naționale a României oferă posibilitatea comenzii „Rafinare” prin care
utilizatorul are opțiunea de a modifica setul de înregistrări prin indicarea unui criteriu
suplimentar de căutare, cum ar fi: limba, formatul, anii, localizarea.

5
2.4.Adăugare în e-raft
Pentru a aduna înregistrările generate din căutări, ni se oferă posibilitatea de a selecta
acele înregistrări pe care le dorim și apoi să le depozităm pe e-raftul personal.

2.5.Salvare/eMail
Este opțiunea prin care avem posibilitatea de a salva rezultatele căutării selectate din listă
prein crearea unui fișier text, sau prin trimitera la adresa de e-mail inicată.
2.6.Opțiunea Căutări anterioare oferă posibilitatea afișării setului de căutare din
sesiunea curentă.
Odată accesată opțiunea de căutări anterioare, se vor afișa resultatele căutărilor
anterioare, sub forma seturilor de căutări care au fost accesate în sesiunea curentă.
Vizualizarea unui set de căutare se face prin bifarea setului dorit din listă, apoi se va da click
pe butonul Vizualizare.

6
Dacă se dorește combinarea a două seturi, acest lucru se va realiza prin bifarea
seturilor dorite, după care se va accesa butonul Încrucișare, și apoi se va specifica unul dintre
operatorii logici dintre seturi – AND(Și), OR(Sau), Primul set nu secundul, Al doilea set nu
primul, apoi se dă click pe butounl Start.

3. Selectarea rezulatelor
Selectarea rezultatelor căutării se face bifând rezultatul sau rezultatele dorite, apoi click pe
Vizualizare selecție pentru vizualizarea completă a înregistrării/înregistrărilor selectate, sau pe
e-raft personal pentru a aduna acele înregistrări rezultate în urma mai căutărilor, prin
selectarea înregistrărilor dorite şi depozitarea lor pe e-raftul personal.

7
Înregistrările adăugate pe raftul personal pot fi vizualizate accesând butonul e-raft
personal. Interfața raftului personal oferă posibilitatea gestionării înegistrărilor în mai multe
moduri: salvare e-mail, selectează tot, de-selectează tot, ștergere, management folder,
solicitare serie, solicitare paralelă, solicitare.

O altă modalitate de selectare de rezultate este dând click pe Salvare/eMail, operație prin
care se realizează salvarea înregistrărilor selectate în lista curentă, prin trimiterea la adresa e-
mail indicată.

4. Crearea unei liste bibliografice


Pentru crearea unei liste bibliografice Catalogul online al Bibliotecii Naționale a României
oferă posibilitatea fie de a slava datele dorite pe stația locală a utilizatorului, fie trimiterea
acestora pa o adresa de e-mail. Pentru salvarea datelor pe pe stația locală nu se va completa
câmpul cu adresa de e-mail.
Astfel, pentru prima opțiune vom selecta acele înregistrări rezultate în urma operației de
căutare, de care avem nevoie pentru lista bibliografică. Pentru a selecta rezultatele oferite în
lista generată în urma căutării, vom bifa cu un click în căsuța din dreapta înregistrării sau vom
putea selecta toate rezultatele din listă prin opțiunea „Selectează tot”. Se va alege în
continuare opțiunea Salvare/eMail, după are vom alege formatul înregistrării care poate fi
predefinit (Ex. Fișă de catalog, etichete MARC, Etichete cu nume, etc.), sau putem crea
propriul format, bifând căsuțele dorite: autor, titlo, pagini, note, subiect, numpr de sistem,
editură. În final se dă click pe butonul „Start”, după care apare interfața salvare fișier pe PC,
click pe Salvare inreg. Selectate și apoi se va specifica unitatea, directorul, numele fișierului
și extensia dorită, apoi se va da click pe Save.
Pentru cea de-a doua opțiune se va proceda la fel ca în cazul salvării înregistrărilor pe PC,
cu diferența că vom completa adresa de e-mail în câmpul rezervat pentru aceasta.

8
5. Alte optiuni ale catalogului on-line
Alte opțiuni ale catalogului on-line a Bibliotecii Naționale a României sunt:

5.1.Căutări anterioare afişează seturile de căutare din sesiunea curentă. Vizualizarea


unui set se face prin marcarea setului, apoi click pe butonul Vizualizare.

5.2.Înregistrare/conectare Această poțiune permite identificarea utilizatorului, sistemul


afişând prin această autentificare, împrumuturile curente şi cele anterioare, rezervările,
tranzacţiile, perioada de valabilitate a permisului, precum şi diferite note sau alerte
înregistrate în baza de date la fişa lui.
Ca utilizator înregistrat și conectat la propriul cont de acces se pot face rezervări, solicitări de
fotocopii, etc.

5.3.Sfârșitul sesiunii este opțiunea prin care utilizatorul conectat încheie sesiunea de
lucru prin care s-a autentificat.

9
CONCLUZII
Ținând cont de tendințele actuale în domeniul tehnicii și dezvoltării informației, Catalogul
On-line este un intrument deosebit de folositor și de practic, care oferă o serie de opțiuni
menite să vină în ajutorul cercetătorului, facilitând nu doar accesul la informație, dar și
organizarea acesteia după rigori bine studiate și implementate, astfel încât utilizatorul să aibă
parte de un efort concentrat, rafinat, fructuos și de o bază de date cât mai completă.
Biblioteca Națională a României, oferă publicului interesat o platformă de date extrem de
bogată și posibilitatea accesării acestora într-un mod facil și performant, care face din munca
de cercetare și documentare un proces împlinitor atât din punc de vedere tehnic, informațional
cât și din punc de vedere academic.

10