Sunteți pe pagina 1din 11

Restaurarea unui televizor Samsung CRT prin întinerirea

CRT
De Jestine Yong la 18 aprilie 2016

ACȚIUNE

TWEET

ACȚIUNE

ACȚIUNE

17 COMENTARII

Am primit un model TV CRT Samsung CB20E4V2X cu plângerea că imaginea sa diminuat zi de zi și a r ămas doar un
sunet, după care a devenit complet mort. Deci, am trecut prin rutina confirmării plângerii prin comutarea pe desktop,
deschiderea capacului, curățarea acestuia și scoaterea plăcii pentru o inspec ție vizual ă, dup ă desc ărcarea
anodului. Am observat că câteva condensatoare au fost bulgare în linia secundar ă, 125V, CRT PCB și în jurul LOT. LOT
(Transformer de ieșire de linie sau FBT - Flyback Transformer) în sine nu era într-o form ă bun ă, deoarece firul care
mergea la anod era înfășurat cu bandă și adunase o mulțime de praf negru. Puteți vedea acest lucru din prima
fotografie pe care am făcut-o înainte de a scoate placa:
Cu toate acestea, am curățat atât CRT cât și această LOT la cea mai bun ă limită posibilă. Înlocuit
condensatoarele. Remarcat uscat de lipit pe placă, precum și pe PCB-ul CRT.
Împachetate toate lipirea uscată pe placa principală, precum și placa CRT. Curățați bine placa și placa CRT. După ce a
făcut o altă examinare vizuală, a reconectat bordul. Setul a apărut, cu ecran complet închis. Când am crescut
tensiunea ecranului, a existat un raster ușor verde cu linii de întoarcere. Nici meniul, nici alte afișări bazate pe
uController nu au putut fi văzute! Când am oprit și am descărcat anodul, nu a existat desc ărcare EHT, ceea ce a arătat
că LOT trebuie să fie slab. Deci, am decis să înlocuiesc LOT.

Aveți un înlocuitor pentru un preț scăzut de Rs.220 (aproximativ 3,25 US $). Înlocuit LOT. În același timp, au urmat
metodele de testare descrise în Ghidul de depanare a televizorului CRT de către Humphrey Kimathi (Capitolul 11: HV
este prezent, dar ecranul este întunecat). Tensiunea de încălzire de 9V AC a fost în regulă. Nu au existat rezistoare pe
calea sa. După verificarea celorlalte puncte menționate de el, cum ar fi tensiunea ecranului, tensiunile RGB etc, a
înlocuit IC TDA6107Q IC pe PCB-ul CRT. Apoi a urmărit circuitul ABL. Observă că un rezistor și-a mărit
valoarea. Înlocuit-o. Conectat placa, cu același rezultat. Deci, iarăși i-am descărcat Anodul și am constatat că există
un zgomot care indică faptul că era suficient EHT acum! Scoateți placa și conectați-o la un alt CRT pe care îl am în
scopuri de testare. Rasterul a fost prezent!
Deci, nu era nimic în neregulă cu bordul acum! Am conectat o placă China ES la televizorul Samsung TV CRT și am
găsit un raster verde cu linii de recul, confirmând că tubul a fost într-adevăr defect. În circuitul Samsung, există un
senzor de feedback care oprește sistemul, dacă există un dezechilibru între arme. Deci, nu va deschide RGB. În timp
ce în China Kit nu există nimic asemănător! Mi-am îndreptat atenția spre CRT și am ghicit că catodii RGB erau
slabi. Am întâlnit o îndrumare oferită pe coperta interioară a fiec ărei circuite moderne de televiziune color lansat ă de
BPB Publications, New Delhi, despre reînnoirea vechii CRT. Iată circuitele:
Am cumpărat o cutie de eliminare și alte componente men ționate acolo și asamblate reîntineritorul CRT. Acest lucru a
durat multe ore, deoarece găurirea pe carcasă și fixarea butoanelor, a transformatorului, a suportului pentru becuri, a
cablajului, conectarea unei prize CRT care fixează firele libere de pe un cablu izolat la pinul de mas ă al soclului CRT
etc. Totul mi-a costat în jurul valorii de Rs.600 / - (în jur de 8.60 US $)
Butoanele au selector 6V, 9V și 12V AC pentru încălzitoare și selecție albastru, verde și ro șu pentru catodii
RGB. Metodele care trebuie urmate sunt cele prezentate mai jos:

Descărcați anodul și scoateți placa. CRT ar trebui să fie purtat fără conexiuni pe gât. Introduceți soclul CRT. Selectați
tensiunile dorite ale încălzitorului (în acest caz 9V) și selecta ți oricare dintre culori și porni ți. De îndată ce pornim,
după ce filamentul se aprinde, becul de 15W se aprinde pentru moment și poate clipi de câteva ori și se stinge. Acesta
este momentul în care depozitele de carbon din interiorul CRT devin arse sau str ămutate. După câteva minute,
filamentul de 15W va începe să lumineze încet și va deveni foarte luminos. Trebuie să așteptăm aproximativ 3 până la 5
minute după strălucirea completă. Apoi opriți și schimbați comutatorul selector catodic la următoarea culoare.

Repetați procesul. După finalizarea încărcării a 3 catozi, verificați din nou dacă acestea sunt înc ărcate corect, adic ă
dacă becul se aprinde complet în câteva secunde de la pornire și r ămâne stabil. Dacă nu, trebuie să repetăm procesul
de mai multe ori, până când se ajunge la această etap ă. S-ar putea să dureze câteva minute și chiar ore. Dacă catodii
nu se încarcă, este posibil să fie nevoie să mărim tensiunea filamentului la 12 și s ă încerc ăm din nou. Dacă nu există
nici o strălucire a becului, înseamnă că CRT nu poate fi întinerit.

În cazul meu, catodii s-au întinat foarte bine! A se vedea bulbul stralucitor (am folosit un bec cu 15W, 230V AC, care
conectează cablul la un adaptor pentru a se potrivi în suportul becului)
După finalizarea încărcării și verificarea din nou a fiecărui catod, a deconectat reîntineritorul și a conectat placa.
Atenție: când placa este conectată și pornită, au existat cazuri rare de arsuri interne grele și cr ăp ări ale gâtului. Deci,
ca măsură de precauție, este sugerat de unul dintre experții în domeniu să deconecteze alimentarea la jug, s ă men țin ă
focalizarea și controlul ecranului la minim și apoi să porneasc ă. După pornire, focalizarea și controlul ecranului ar
trebui să crească încet până când ajungem pe ecran. Acest loc nu ar trebui să fie lăsat prea mult acolo, deoarece va
arde și va lăsa un semn permanent pe ecranul frontal. În momentul în care vedem locul, opriți-l, scoateți fișa,
descărcați anodul și apoi conectați jugul. Este învățat din experiență, acest proces va elimina șansele de arc intern
datorită depunerilor de carbon care se încadreaz ă în locuri gre șite, atunci când are loc reînc ărcarea tubului. Într-un alt
loc al site-ului, îmi amintesc că am citit că ar trebui să păstrăm tubul pe fața lui pentru ceva timp și s ă atingem gâtul
cu un butuc de cauciuc sau cu un mâner cu șurubelni ță înf ășurat cu un inel de cauciuc u șor pentru ca c ăderea de
carbon departe de gât. Am făcut amândouă înainte să pornesc.

Ura! Televizorul a început să funcționeze ca unul nou! Armele CRT au început să tragă (am selectat în mod deliberat o
imagine adecvată pentru ao implica, mai degrabă pentru a da un efect James Victor Bond!)
Iată imaginea componentelor înlocuite:
O altă treabă făcută în mod satisfăcător, învățând multe lucruri noi în acest proces!

Acest articol a fost pregătit pentru dvs. de către Parasuraman Subramanian din India. Are 66 de ani și are peste 30 de
ani de experiență în manipularea aparatelor de antichități Valve Radio, Amperi, Reel Tape Recorders și în prezent
studiază cele mai recente clase de tehnici desfășurate de Kerala State Electronics Technicians 'Association. El a fost
absolvent al BBA, pensionat ca MD al unei companii din SUA.