Sunteți pe pagina 1din 1

CONCLUZII FINALE

Imaginea României este un subiect larg dezbătut, mai ales în lumea oamenilor de afaceri în
turism. Prima temă cu care ar trebui început este mesajul care ne reprezintă şi pe care vrem să îl
transmitem despre noi. Cu alte cuvinte ceea ce vrem noi să comunicăm. Există însă şi cealaltă
perspectivă: ceea ce vor ei să audă. Interlocutorii noştrii sunt oameni diferiţi, unii cu o deschidere foarte
mare, alţii care privesc doar prin lentila unor stereotipii puternice.
În mod cert România are un potenţial turistic imens. Munţii spectaculoşi, bisericile frumoase,
tradiţiile şi obiceiurile sunt numai câteva dintre elelmentele acestui fond, dar în lipsa unui plan naţional
de dezvoltare a turismului şi a unei infrastructuri adecvate, acest potenţial va rămâne din păcate
nevalorificat. Politicile şi proiectele în domeniul turismului implementate începând cu anii ’90 au fost
puse în aplicare la întâmplare, acesta fiind principalul motiv pentru care nu s-a rea lizat nimic
semnificativ în acest sens în ultimele două decenii. Cu alte cuvinte, o mulţime de vorbe dar puţine
realizări concrete. Am putea spune că aceste deficienţe sunt caracteristicile celor două probleme majore
ale României: lipsa implementării şi gestionarea deficitară a proiectelor, ambele fiind rezultatul lipsei
de management al proiectelor.
Aşa cum am mai spus, judeţul Braşov dispune de un număr impresionant de resurse turistice,
naturale şi antropice, care din păcate nu sunt valorificate la valoarea lor reală. De asemenea, am mai
observat că există o întreagă serie de proiecte concepute pentru îmbunătăţirea imaginii zonei. Unităţile
de agrement şi instalaţiile pe cablu, infrastructura de transport au fost reamenajate sau sunt în curs de
reamenajare, totodată existând şi proiecte pentru realizarea unora noi. În ceea ce priveşte numărul de
turişti sosiţi în unităţile de cazare în raport cu capacitatea de primire, putem spune că există o
neconcordanţă, numărul turiştilor fiind mai mic decât oferta de cazare.
Putem spune că prin investiţiile făcute şi proiectele derulate autorităţile din judeţul Braşov
încearcă să combată acest fenomen, mizând pe atragerea turiştilor într-un număr foarte mare în viitorul
apropiat. Datele obţinute ne arată că numărul înnoptărilor în structurile de primire din judeţul Braşov
este relative redus, fapt ce determina şi scăderea duratei sejurului. Din acest motiv, se are în vedere
ieftinirea ofertelor turistice şi totodată prelungirea duratei sejururilor. În ultimii ani au fost demarate
proiecte care vizează dezvoltarea agroturismului şi turismului montan, cultural şi religios, balnear şi de
agrement, proiecte care sunt benefice pentru dezvoltarea turistică dar şi pentru dezvoltarea economică a
judeţului Braşov.