Sunteți pe pagina 1din 21

;;/.’AAaa<<-.

a09g J36
ay i
Sli ! z;;’ss;;[[plk11ll,L;’[[]
esis $ 49S WSs OAL‘OS
BN ejag: aye
2
Payoel}
Be v apov/F weys WWwoOIU!
HEIED | 1 8999S Jas
GLO? OL'02 HeEIED
| km. 39+420 (IR) } km. 42+720 (IR) fT

__ km. 45+410 (IR)


a
k _|_ km. 46+890 (IR)
a
gm. 51+012 (IR)
h
SI (km.52+394,30 ) —
ILIV
AX STATIE alo [nmi
KM.53+067,05 |
o »aX i)
_[|_km. 53+534 (IR) f Ts
SI (km 53+588,00)
_|_ km. 57+538 (IR) , a
._|_km. 61+030 (IR) 7 TN
YyOorna dol “LS TAINVG V@ladd ‘HL LIANSOLNI
AW3AYsN TISYVO OS
SHOVZAWNYS TON! ILVIVS [SILOS 44S GLOZ OL LZ ‘LLWIW9
)
“ror
ILS3YuSd
Z90+€S WM
YyOrnd NOL VILVLS
AIvls xv
S00rn 6!
SOL
ILSSL104
ILV1V9 11 VILOAS CAPITOLUL I AMPLASAREA STATIEI DE CALE FERATA/HALTEI DE
MISCARE ; CAPITOLUL II INZESTRAREA TEHNICA A STATIEI/HALTEI DE MISCARE
CAPITOLUL Il PRESCRIPTI SPECIFICE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE MISCARE DIN
STATIE/HALTA DE MISCARE STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 2 R 005 art. 49, art. 77 alin. (3), (4) si art. 79 alin. (4) Timpul necesar de retragerea
si oprirea manevrei in vederea primirii, trecerii sau expedierii unui tren Modul in care se
face retragerea ordinului de Circulatie care permite depasirea la manevra,a semnalelor
luminoase la care arde o lumina rosie sau a semnalelor luminoase de manevra cu lumina
albastra
Secs , . Cu cat timp inainte de sosirea, respectiv plecarea trenului trebuie dat Timp necesar
pentru retragerea si oprirea manevrei care se executd pe ae Z
(minute) ordinul pentru retragerea gi oprirea manevrei care se executa pe Timp de Timp de
(minute) intrare a iesire a trenului trenului Parcursul sau (min) (min) continuarea
parcursului de primire
Acces la arcursul sau la Acces la Parcursul sau P Parcursul de
: continuarea continuarea exnediars parcursul de aearaliids parcursului de P expediere
_. primire primire 1 2 3 4 5 6 it
FOLTESTI 5 5 4 3
Din si in directia Acces la
parcursul sau la continuarea parcursului de primire 8 9 10 11
Acces la parcursul de expediere
Parcursul de expediere
4 3 15 14 15 14
BERESTI 5 5 4 3 4
Statia este pe sectie cu conducere centralizata .
SEF STATIE | ZAHARIA GHITA = Pp. 03. 27K
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 3 R005 art. 163 alin. (1) Verificarea liniei de primire-trecere si a parcursurilor de
intrare-iesire, cand vizibilitatea nu este asigurata pe toata lungimea liniei de primire-
trecere si a parcursului de intrare-iesire a trenului, precum gi pe timp de vizibilitate redusa
Verificarea liniei de primire-trecere gi a parcursurilor de intrare-iesire se face de catre
revizorul de ace prin parcurgerea pe teren a intregii distante :
» de la varful primului macaz pana la marca de siguranta din capatul opus al liniei de
primire pentru trenurile care opresc in punctul de sectionare;
» de la varful primului macaz din parcursul de intrare si pana la varful ultimului macaz din
parcursul de iesire inclusiv linia de primire pentru trenurile cu intra-iese sau trec prin
punctul de sectionare:
» in cazul incrucisarilor de trenuri, verificarea liniei de primire pentru cel de-al doilea tren
se face odata cu verificarea liniei de primire pentru primul tren, iar verificarea parcursului
de iesire se face prin Parcurgerea pe teren de la marca de siguranta a liniei de primire pana
la ultimul macaz din parcurs dupa gararea primului tren.
a
SEF STATIE ZAHARIA GHITA_
28. 038.90 IZ AgQOMIA R Ss.
=) hag @
2]
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 4 R 005 art. 146 alin. (1) lit. a), art. 152 lit. a) d) e) f) g) i), 153 alin. (1) lit. a), art.
155 alin. (2) lit. c) d) alin. (3) | 250 art. 15 alin. (2) Postarea agentilor in vederea
supravegherii prin defilare pentru intrarea, iesirea sau trecerea trenurilor Avizarea de catre
revizorii tehnici de vagoane a eventualelor pericole constatate la trenul defilat
Pentru trenurile cu intra-iese gi trece revizorul de ace se va posta pe peronul punctului de
sectionare la un loc potrivit de unde se poate convinge ca trenul a garat complet intre
marcile de siguranta.
La incrucisari de trenuri se va posta la varful schimbatorului de cale de la intrare.
In halta de migcare nu exista posturi deservite de revizori tehnici de vagoane .
a
SEF STATIE Zaharia Ghita__ 28.08 dor “eg CRO VlAp ‘ / > , JR < aN
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 7 RETF 002 art. 197 alin. (2) ROO5 art. 174 alin. (2) Ordinea de primire a trenurilor
cand se apropie de semnalele de intrare simultan doua trenuri, din care cel putin unul are
prevazuta oprire, iar statia nu are asigurate conditii pentru primiri simultane de trenuri
Statia se afla pe sectie cu conducere centralizata, acoperita cu indicatoare permanente de
acoperire
a punctelor de sectionare pe sectie cu conducere centralizata. Ordinea de primire se
stabileste de operatorul R.C. prin dispozitie scrisa.
SEF STATIE | ZAHARIA GHITA
j CERO Wy oO,
DA : “Lo v Fa f “UNCH I. wie
we REE f
‘on x af OF wf 7 STATIA TARGU BUJOR
APROBAT Director Infrastructura TFG
APROBAT OR SRCF GALAT!
Filip loan Adrian _ 26 sf
FISA nr. 8 RETF 002 art. 190 R005 art. 165 alin. (3) Ocuparea liniilor de primire-expediere
cu vehicule feroviare
Liniile 1 si 2 se pot ocupa temporar cu material rulant in cazuri bine justificate numai daca
s-a obtinut aprobarea operatorului R.C.
SEF STATIE Vasilache Elisabeta 26/26 12016
AVIZARE
Sef Divizie Trafic Obilgiu Violeta
Sef Divizie Linii Munteanu lone!
3e@.../.G.../2016
he
Sef Divizie Instalatii
Chitan af Os, /2016
Director Suc. Telecomunicatii Sef Divizie Patrimoniu Sef Serviciu SC
oe Cosmin Giugca Ruxanda Midrigan George!
OS)OCI0I6 a, {.sov.e12016 26.1.9. 12016
/ lle flee wit 7
a VERIFICARE
Sef Serv. EDM Revizor Regional SC-M ° Revizor Sector M inginer PTE Voigescy.Nicolae
Dragu Dumitru Paraschiv Anicuta Preda Daniela 071.08 12016 | -|.0G,.12016 OF/0G 12016
ON1.06.12016 STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 17 R005 art. 298 alin. (2) Sensul cu prioritate pe distantele de circulatie unde
circula in acelasi sens atat trenuri numerotate fara Sot cat si trenuri numerotate cu sot
in sensul de la Galati la Barlad circula numai trenuri numerotate fara sot, iar in sens invers
numai trenuri numerotate cu sot.
SEF STATIE ZAHARIA GHITA
STATIA TARGU BUJOR
APROBAT Director infrastructura TFG * yO DIRECTOR SRCF GALAT! Filip om Adrian | SES
cat A! Cigtarca Aurel d i ¥ .R ~
FISA nr. 18 RETF 002 art. 171 alin. (2) R004 art. 134 alin. (4) ~ R005 art. 43 alin. (3),(4),
art. 54 alin. (1), (2), (3), art. 61 alin. (3) R006 art. 7 alin. (2) ! 328 art. 34 alin. (2) Personalul
care executa manevra si modul de executare a acesteia
Executarea manevrei in punctul de sectionare Targu Buior se face numai pe baza dispozitiei
scrise a operatorului de circulatie.
Reprezentantul O.T.F. de care apaitine érenul solicita in scris, in Registru de dispozitii
pentru circulatia trenurilor efectuarea manevrei.
Agentul punctului de sectionare Targu Bujor transmite, in scris, solicitarea in vederea
efectuarii manevrei catre operatorul RC.
Dupa primirea solicitarii, operatorul RC va transmite dispozitie scrisa catre agentul
punctului de sectionare in vederea executarii manevrei.
Agentul punctului de sectionare transmite dispozitia de executare a manevrei catre
conducatorul manevrei prin ordin de circulatie.
in cazul manevrarii automotoarelor apartinind SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL,
cererea privind efectuarea manevrei se poate face de catre revizorui de locomotiva verbal,
iar dispozitia operatorului de circulatie se aduce la cunostinta mecanicului de
locomotiva/automotor verbal, de catre agentul punciului de sectionare.
1, Manevra se executa de catre:
• partida de tren la trenurile de calatori comousa din sef tren si ce! putin un agent
autorizat, conducdiorul manevrei fiind seful de tren;

• partida de tren la trenuiile de marfa compusa din sef tren sau sef manevra si cel putin
un manevrant, conducatorul manevrei fiind seful de tren sau seful de manevra.

Manevrarea locomotivelor izolate si a automotoarelor pe iiniile statiei in vederea


introducerii si scoateri acestora la si de ia alimentare, introducerea si scoaterea acestora la
si de ja canalui de revizie, se face fara a {i deservite de partida de manevra. In aceste cazuri
manevra se executa numai prin tragere, mecanicu! de locomotiva schimband obligatoriu
postul de conducere in sensul de mers al vehicolului.
2. Operatiile care se executa sunt:
• a trenurile de calatori: regarari, atasari-detasari de vagoane, compuneri-descompuneri
de trenuri, introducerea si scoaterea locomotivelor si automotoarelor ia si de |a canalui
de revizie, introducerea si scoaterea iacomotivelor si automotoarelor la si de la
alimentare.

• la trenurile de marfa: compuneri-descompuneri, introducerea-scoaterea vagoanelor !a


si de la fronturile ae incarcare-descarcare, la si de la liniile industriale.

3. Manevra se executa numai prin tragere si impingere, mecanicu! de !ocomotiva


conducand de la postu! de conducere sore sensui de tragere, fiind obliaat ca la fiecare
schimbare a sensului de mers sa schimbe postu! de conducere astfel incat manevra sa
se efeciueze numai prin tragere. Manevrarea focomotivelor izolate si automotoarelor,
pe liniile statiei, se face in baza semnalelor optice si acustice date de agentu! punctului
de sectionare, care deserveste macazurile la manevra compleiate cu comunicari facute
de acesta prin radiotelofon catre mecanicu! de locomotiva/automotor. STATIA TARGU
BUJOR
In cazuri exceptionale (cand postul de conducere din sensul de mers prin tragere nu se
poate utiliza), manevra se poate efectua prin impingere. In aceste cazuri manevra se va
efectua cu agent la acoperire (agentul punctului de sectionare), care va merge inaintea
convoiului de manevra si va transmite semnale cu instrumente portative pentru acoperirea
miscarilor de manevra completate cu comunicari facute prin radiotelefon.
Manevra prin imbrancire este interzisa.
4. Depasirea la manevra a indicatorului permanent de acoperire a punctului de
sectionare Targu Bujor, care indica limita de manevra a statiei, se face pe baza
dispozitiei scrise data de operatorul R.C. In acest caz, operatorul R.C. nu mai da nici o
dispozitie pentru primirea/expedierea trenurilor din punctul de sectionare Beresti sau
din punctul de sectionare Foltesti.

5. Este admisa manevra cu locomotiva in actiune intercalata pe toate liniile statiei, cu


conditia postarii unui agent din partida de manevra, desemnat de conducatorul
manevrei, pentru acoperirea miscarilor de manevra in sensul de impingere a
convoiului. Este admisé manevra cu doua locomotive in actiune simultan numai in
cazul regararii trenurilor cu dubla tractiune sau pentru lasarea/ridicarea unui grup de
vagoane.

6. Manevrarea vagoanelor de calatori se face numai cu usile inchise


7. Este interzisa manevrarea vagoanelor cu mijloace mecanizate, cu tractiune animala sau
cu brajele.

8. In cazuri exceptionale, pentru scoaterea din tren a vagoanelor care pun in pericol
siguranta circulatiei, in situatia in care trenul nu este deservit de partida de tren sau in
statie nu existé partida de manevra ce apartine operatorului de transport feroviar care
asigura remorcarea trenului, manevra se va executa de o partida de manevra compusa
dintr-un agent a! trenului si seful statiei Targu Bujor, conducatoru! manevrei fiind seful
statiei Targu Bujor.

9. Manevra vagoanelor incarcate cu transporturi exceptionale este admis numai prin


tragere si impingere.

10. Cand se executa miscari de manevra cu utilaje UAM, incarcari-descarcari de materiale


sau pentru lucrari la linii gi instalatii, tonajul si viteza maxima cu care se poate
manevra se stabilesc de catre conducatorul utilajului, care

este $i conducatorul manevrei, in functie de caracteristicele tehnice ale acestuia, fara eens!
tonajul si viteza maxima admisa la manevra, conform figei nr. 20 PTE. oO.
SEF STATIE
en] | os petttucru © Vasilache Elisabeta
ar 2)
2S). 5/2016 “L Nof rons s / Y-Napoe?~ AVIZARE Sef Divizie Trafic Sef Divizie Linii Sef
Divizie Instalatii aye Violeta Munteanu lone! Chitany C-tin i gr a¢...1..G.../2016 4 IO. /2016 V
OF Director Suc. Telecomunicatii Sef Divizie Patrimoniu Sef Serviciu SC Sandu Cosmin
Giugca Ruxanda Midrigan Georgel “ AOE IO /......./2016 04/94/2016 Yeu VERIFICARE Sef
Serv. EDM Revizor Regional SC-M Revizor Sector M Inginer PTE Voinescu Nicolae Dragu
Dumitru ' Paraschiv Anicuta Preda Daniela vvveteeee 12016 Kl-! (5/2016 iotietet Gt) sme
/,....../2016
Fon
Ur
a" STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 19 R005 art. 47 alin. (2) Zonele de manevra ale statiei
Zona de manevra nr. 1
Limitele zonei de manevra 2
Zona |
Zona ||
Liniile 1, 2, 3, 4 de la axa cladirii de calatori pana la indicatorul permanent de acoperire
capatul X, folosind ca linie de tragere linia curenta pana la indicatorul permanent de
acoperire a punctului de sectionare cap X.
Liniile 1, 2, 3, 4 de la axa cladirii de calatori si linia 6 pana la indicatorul permanent de
acoperire capatul Y, folosind ca linie de tragere linia curenta pana la indicatorul permanent
de acoperire a punctului de sectionare cap Y.
Manevra cu doua locomotive in aceeasi zona este interzisa.
Trecerea locomotivei de manevra dintr-o zona in alt& zona Se face numai cu aprobarea
operatorului R.C. si pe baza mentiunilor din ordinul de circulatie.
Sef statie Zaharia Ghita
Bh. 08, 27/2
; 55 (OL, ™ / hg yy > LA "Lupe, A
STATIA TIRGU BUJOR
FISA nr. 20 RETF 002 art. 179 alin. (9) ROOS art. 45 alin. (1) lit. a) si art. 65 alin. (4) R006
art. 5 alin. (2), art. 34 alin. (1), alin. (3) | 250 art. 35 alin. (1) si (3) Tonajul maxim cu care se
executa manevra si procentul de masa franata care trebuie asigurat convoiului de manevra,
limitari de vitezA la manevra
1. Declivitatea maxima a liniilor din Statia Tirgu 8ujcr este de 6,4 %o .
Tonajul maxim admis la manevra este de 1009 tone.
Viteza maxima !a manevra este de 25 km/h .
Drumul de franare maxim este de 300 met.
Procentul de masa franata ce trebuie asigurat pentru oprirea convoiului de manevra este de
16 %, asigurandu-se se cu franare mixta prin strangerea unui numar de frane de mana in
buna stare de functionare si introducerea in aer a unui numar de vagoane cu frana
automata activa corespunzator asigurarii tonajului necesar de franat la manevra .
2. In cazul regararii trenurilor, tonajul maxim cu care se executa manevra este tonajul cu
care a sosit trenul, procentu! de masa franata realizandu-se prin introducerea in aer a
tuturor vagoanelor, cu efectuarea probei de frana, dupa caz, conform R nr.006 de
remorcare.

3. Conducatoru! de manevra are obligatia ca inainte de ounerea in miscare a convoiului


de vagoane sa verifice asigurarea procentului de mas@ franaté cu franele automate in
actiune, respectiv franele de mana ocupate de agenti .
4. Mecanicul nu va pune convoiul in migcare pana cand conducatorul de manevra nu i-a
comunicat verbal tonajul cu care se va manevra si procentul de masa franata al
convoiului.

5. Manevra care se executa cu depasirea macazului extrem al Statiei se va face cu


introducerea in aer a tuturor vagoanelor din convo) .

6. Pentru manevra ce se executa cu depasirea limitei statie’, tonaiul maxim si procentul


de masa franata automat si de mana sun! cele corespunzatoare livretului de mers
pentru trenurile care circula pe linia respectiva .

7, Viteza realé cu care se manevreaza este redusa de le caz ia Caz in timpul executarii
manevrei in functie de limitarile impuse de aparatele de cale, linie, pant. spatiu rezervat
manevrei Si vizibilitate, astfel incat Sa se poataé asigura oprirea vehiculelor la locul stabilit
far a produce vatamarea materialului rulant sau vatamarea si depiasarea incarcaturii,
8. In cazu! manewrelor care se executa cu utilaje automotoare de manevra (UAM), tonajul
cu care se poate manevra, viieza maxima admisa la manevra. se stahilesc de
conducatoru! utilaiului in functiile de caracteristicele tehnice aie acestuia, fara a depasi
tonaiul si vitezele roaxime admise prevazute in aceasts fisa.

9. Manevrarea vagoanelor defecte se face numai 'a lumine zI'91, in conditille prevazute
de avizarea scrisd a organului V, respectiv nurai in prezenta acestuia.

10. Proceniu! sie masa franata care trebuie asigurat convoiuiui de manevra si tonajul
maxim cu care se executaé manevra inire punciul de sectionare si detirarorii de LF!
este mentionat ‘n ,Raglementarile privind efectuarea manevrei inire statia/halta de
migcare si LEI" ,

‘ SEF STATIE: ; ZAHARIA GHITA


AEROVIG>
Ye C 3 ‘ i (2 Ang cr C a . = |
J
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 24 R005 art. 10 alin.2 lit. b), art. 66 alin. 1 lit. a) si alin. 3 si6 Personalul care verifica
si inscriptioneaza sabotii de mana inainte de darea lor in folosinta situatia repartizarii si
modul de utilizare a sabotilor de mana
fas ay: 5 Personalul caruia i-au fost Pentru ce sunt Postul unde sunt repartizati | Catimea
Numerele sabotilor Locul unde se gasesc repartizate folosit
Zonele unde asezarea sabotilor este interzisa
123456
Biroul de migcare J 1,2,3,4 Pe rastel Asigurarea
Revizorul de ace vagoanelor
%
7 Zonele prevazute in procesul verbal incheiat
cu organul L anexat la PTE.
Sabotii utilizati pe liniile haltei de miscare sunt de tip 3.
Seful statiei verifica cu sablonul corespunzator tipului de gina sabotii de mand, ii va
mentiona in procesul verbal verificarea acestora. face de catre seful de statie.
Inscriptionarea sabotilor de mana se
Sabatii de mana se predau sub semnatura intre revizorul de ace gi seful de tren in registrul
de migcare pentru asigurarea materialului rulant .
Paza sabotilor de mana se asigura de revizorul de ace .
SEF STATIE | eke ZAHARIA GHITA i
gat. ae Cie oe
STATIA TIRGU BUJOR
APROBAT APROBAT Director Infrastructura ont: DIRECTOR C4 So Ing.Laurentiu Seceleanu
SSuCURSALA® —...., I......12013 . CREVR I ’ Z ALAT! 2) })
a, rs02003 5) _ FP
NY, oo 409 * 2- ‘ MS
FISA nr. 25 ROO5 art. 69 alin. (2), art. 70, art. 72 alin. (3), art. 76 Reglementari de amanunt
privind asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii
Procentul minim de masa franataé necesar pentru mentinerea pe loc corespunzator unei
declivitati maxime a liniilor de garare din statie de 4,2 %o este de 4%.
1. Pe liniile de primire - expediere si pe linia de depozitare vagoane:
Garniturile de tren ramase fara locomotiva sau materialul rulant cu care nu se mai
manevreaza se asigura prin strangerea numéarului de frane de mana necesare mentinerii
pe loc si sabot de mana asezat la rotile vagoanelor in sensul spre Foltesti.
Cand franele de mana sunt defecte, lipsesc in toata garnitura trenului sau nu asigura
procentul de masa franataé necesar mentinerii pe loc, asigurarea contra fugirii se face
suplimentar cu saboti de mana pana la asigurarea procentului de masa franataé necesar
mentinerii pe loc aplicati la rotile vagoanelor extreme ale garniturii.
Asigurarea materialului rulant contra fugirii se face de catre agentii din partida trenului (iar
in lipsa acestora de catre mecanicul ajutor) / de manevra, din ordinul conducatorului de
manevra. Agentul care a efectuat asigurarea ramane raspunzator de asigurarea materialului
rulant contra fugirii.
Verificarea asigurarii materialului rulant contra fugirii se face de catre :
• conducatorul de manevra;

• . fevizorul de ace pe teren, la efectuarea reviziei inainte de intrarea in serviciu.


Revizorul de ace va mentiona modul de asigurare in predarea serviciului. Asigurarea
automotoarelor contra fugirii se face de catre mecanicul de locomotiva prin strangerea

franelor de mana necesare mentinerii pe loc , respectiv franele de mana din ambele posturi
de conducere ale automotorului .
2. Pe liniile de incarcare - descarcare:
Asigurarea vagoanelor ramase la incarcare - descarcare, se face de un agent din partida de
manevra din ordinul conducatorului de manevra, prin strangerea tuturor franelor de mana
si cu saboti de mana asezati si prinsi la rotile extreme ale vagoanelor de pe linia respectiva.
Conducatorul de manevra verifica modul de asigurare a vagoanelor aflate la incarcare -
descarcare.
De asigurarea vagoanelor ramase la incarcare - descarcare raspunde in continuare agentul
din partida de manevra care a efectuat asigurarea.
3. Asigurarea materialului rulant in caz de vant puternic:
Asigurarea materialului rulant al OTF, care nu are personal in statie, in caz de vant puternic
pe liniile de primire-expediere se face suplimentar de revizorul de ace prin strangerea
tuturor franelor de mana in stare de functionare si cu saboti de mana asezati la rotile
vagoanelor extreme.
, Revizorul de ace de serviciu stabileste daca este vant puternic informandu-se la Districtul
L.
4. Asigurarea utilajelor de cale care stationeaza se va face prin strangerea franelor de
mana proprii si cu sabotii de mana din dotare de catre conducatorul utilajului, acesta
ramanand raspunzator de modul de asigurare. STATIA TIRGU BUJOR

5. In toate cazurile, dupa terminarea manevrei, personalul care a efectuat asigurarea va


inscrie in registrul de migcare al revizorului de ace modul de asigurare a materialului
rulant ramas pe liniile statiei mentionand numarul liniei gi al vagoanelor la care s-a
strans frana de mana.

a CERO YL, Sef statie [SX Zaharia Ghita


AVIZARE Sef Divizie Trafic Sef Divizie Linii Divizie Instalatii Ing. Obiloiu Violeta 7 Berlea
Constantin ade am C-tin rai [£2,...12013 SS /2013 12013 { a7, “~] A —— fir. Suc.
Telecomunicatii ef Divizie Patrimoniu Sef RRSC Ing. Sandy “Cosmin ng. Siusch Ruxanda Ing.
Midrigan Georgel 31 J.19.12013 Mi pe a I.....12013 VERIFICARE Sef Serv. RAI Revizor
Regional SC-M Revizor Sector M Inginer PTE Ing. ae Nicolae Ing. Bue Dumitru Paraschiv
Anicuta Preda Daniela
vce 12013 . Se sovdeelQON3 BD I..4. 12013 Sw Ait Bue
NO
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 26 R005 art. 44 alin. (4), art. 86 alin. (2), art. 87 1250 art. 6, alin. (1) lit. a) si alin.
(2) lit. b), q) si t) Modul de acoperire a garniturilor trenurilor dupa terminarea operatiilor
de compunere si a vagoanelor aflate la liniile de incarcare-descarcare
Liniile pe care se poate efectua revizia tehnica si proba franei la garniturile sau grupurile de
vagoane compuse in statie sunt: |, 2, 3 si 4.
Efectuarea reviziei, reparatiei si interventiei la vagoane se face de catre revizorii tehnici de
vagoane (RTV) de pe trenurile operatorilor de transport feroviar (OTF).
1. Dupa terminarea operatiilor de compunere garniturile trenurilor de calatori si marfa
se acopera cu discuri rosii mobile din dotarea OTF, de catre personalul OTF.
Inainte de executarea operatiilor de revizie tehnica si proba franei, conducatorul manevrei
se deplaseaza la biroul de miscare unde inscrie in Registrul de dispozitii pentru circulatia
trenurilor:
,Trenul nr... apartinand OTF ... este compus Ia linia ....ora.... si este acoperit cu discuri rosii
mobile pentru efectuarea RTC si proba franei. Nume, prenume, functia si semnatura”’.
RTV va confirma punerea la dispozitie a trenului in Registrul de dispozitii pentru circulatia
trenurilor notand ora, nume, prenume, functia si semnatura pe acelasi rand pe care a fost
inscrisa acoperirea.
Agentul M aviza in scris operatorul RC de punere a trenului la dispozitia RTV pentru
efectuarea RTC si proba franei, astfel:
»Nr...ora....trenul nr. ... apartinand OTF ... din linia ... este acoperit discuri rosii mobile pentru
efectuarea RTC si proba franei. Semnatura”.
Operatorul RC confirma primirea avizarii cu nr si ora si da dispozitie scrisa agentului M sa
manipuleze macazele, astfel incat sa nu dea acces la linia pe care se afla garnitura trenului la
care se executa revizia tehnica.
Dupa manipularea macazelor conform dispozitiei operatorului RC, agentul M raporteaza in
scris cu numar si ora executarea acestei dispozitii.
2. In cazul in care este necesara efectuarea manevrei la un tren pus la dispozitia
organului RTV se procedeaza astfel: '
Conducatorul manevrei solicita in scris aceasta manevra printr-o noua inscriere in Registrul
de dispozitii pentru circulatia trenurilor:
»La trenul nr ... apartinand OTF ...... din linia ... personalul RTV a ridicat discurile rosii mobile
pentru efectuarea urmatoarelor miscari de manevra.... Personalul RTV al OTF .....retras din
gabaritul liniei. Numele, prenumele, conducator manevra si RTV, semnatura acestora si
ora...”
Agentul M aviza in scris operatorul RC, astfel:
»Nr...ora....la trenul nr... apartinand OTF .....de la linia...s-au ridicat discurile rosii mobile
pentru efectuarea urmatoarelor miscari de manevra.... Semnatura.”
Operator RC confirma cu nr si ora primirea avizarii si da dispozitie scrisa pentru efectuarea
manevrei. Manevra se va efectua conform fisei 18 PTE.
Terminarea manevrei si avizarea organului RTV se va aduce la cunostinta agentului M de
catre conducatorul manevrei printr-o noua inscriere in Registrul de dispozitie pentru
circulatia trenurilor:
»9-a terminat manevra trenului nr ... apartinand OTF... , garat in linia ... . S-a acoperit cu
discurile rosii mobile, la ora ... pentru efectuarea RTC si proba franei. Numele, prenumele si
semnatura conducatorului manevrei.
RTV va ¢onfirma punerea la dispozitie a trenului in Registrul de dispozitii pentru circulatia
trenurilor notand ora, nume, prenume, functia si semnatura pe acelasi rand pe care a fost
inscrisa acoperirea.
Agentul M aviza operatorul RC, in scris, in Registrul de dispozitii pentru circulatia
trenurilor:
,Nr...ora...S-a terminat manevra trenului nr ... apartinand OTF..., garat in linia ... si s-a
acoperit cu discurile rosii mobile la ora... pentru efectuarea RTC si proba franei. Semnatura.”
STATIA TARGU BUJOR
Operator RC confirma primirea avizarii cu nr si ora si da dispozitie scrisa pentru
manipularea macazelor care nu dau acces la linia pe care se afla garnitura trenului la care se
executa RTC si proba franei.
Dupa manipularea macazelor conform dispozitiei operatorului RC, agentul M raporteaza in
scris cu nr si ora executarea acestei dispozitii.
3. Dupa terminarea RTC si proba franei, RTV ridica discurile rosii mobile si le preda
reprezentantului OTF, apoi se deplaseaza la biroul de miscare si va inscrie in Registrul
de dispozitie pentru circulatia trenurilor:
»La ora... S-a terminat RTC si proba franei, s-au ridicat discurile rosii mobile, gabaritul de
libera trecere a fost asigurat, trenul nr ... apartinand OTF ...corespunde din punct de vedere
tehnic si poate fi expediat in conditii SC. Numele, prenumele RTV, semnatura.”
Agentul M aviza operatorul RC, in scris, in Registrul de dispozitii pentru circulatia
trenurilor:
Nr... ora....fa trenul nr ... apartinand OTF... din linia ... , S-a terminat RTC si proba franei, s-au
ridicat discurile rosii mobile conform inscrisurilor RTV, trenul corespunde din punct de
vedere tehnic si poate fi expediat in conditii SC. Semnatura.”
Operatorul RC confirma primirea avizarii cu nr si ora.
4. In cazul in care cu ocazia reviziei apare necesitatea scoaterii unor vagoane defecte din
tren, acestea se vor introduce la linia 3 si se va proceda astfel:
RTV solicita in scris in Registrul de dispozitii pentru circulatia trenurilor punerea la
dispozitie a vagoanelor defecte, mentionand:
,La trenul nr... apartinand OTF...din linia ... solicitam scoaterea vagoanelor nr... defecte,
pentru reparatii, cu eventualele conditii restrictive de efectuare a manevrei. Numele,
prenumele RTV, semnatura.”
Agentul M transmite operatorului RC cu nr si ora solicitarea RTV.
Operatorul RC va confirma primirea acestei avizari cu nr si ora si da dispozitie de executare
a manevrei.
Manevra de scoatere a vagoanelor defecte din tren si introducerea acestora la linia 3 se va
face conform
fisei 18 PTE.
Dupa introducerea acestora la linia 3, acoperirea cu discuri rosii mobile in vederea
efectuarii lucrarilor de reparatii se va face de catre un agent din partida de manevra al
OTF..., in modul aratat la punctul 1.
Dupa terminarea lucrarilor de reparatii a vagoanelor defecte de la linia 3, ridicarea
discurilor rosii se va face de catre RTV al OTF ...in modul aratat la punctul 3.
5. Inainte de a executa manevra pe linia cu vagoane la incarcare - descarcare,
conducatorul manevrei obtine consimtamantul verbal al personalului care executa
incarcarea - descarcarea marfurilor, verifica gabaritul de libera trecere, se convinge ca
acestia au coborat din vagoane si au asigurat marfurile din vagoanele aflate in curs de
incarcare — descarcare, apoi dispune agentului din partida de manevra sa ridice
discurile rosii mobile.

6. Dupa terminarea manevrei la liniile de incarcare-descarcare vagoanele lasate pe aceste


linii se vor acoperi cu discuri rosii mobile de catre un agent din partida de manevra a
OTF care a executat manevra de introducere a acestor vagoane, stabilit de catre
conducatorul manevrei. Discurile rosii mobile din dotarea statiei se vor planta intre
firele caii, la marcile de siguranta ale liniilor respective.

Personalul care efectueaza incarcarea - descarcarea vagoanelor nu va executa aceste


operatii decat dupa ce s-a convins de acoperirea vagoanelor aflate la incarcare - descarcare
cu discuri rosii mobile.
SEF STATIE VASILACHE ELISABETA
ao
Ll ¢.
S
>
Ss S
& PunctlLucru S
s : ~~ S 19 ‘Bujor 2
k o R018. */
gt YY, y /-Napo>
Se STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 27 R005 art. 55 alin. (2) Liniile destinate depozitarii vagoanelor incarcate cu
marfuri periculoase din categoria explozibililor; conditiile de introducere, depozitare si
scoatere a acestora
1. Vagoanele incarcate cu MPPS din categoria explozibililor sosite in trenuri se
descompun si se depoziteaza pe linia 4 .
Pe timpul depozitarii acestor vagoane la linia 4 nu se vor mai introduce la incarcare-
descarcare alte vagoane la aceasta linie.
2. Manevra de introducere la linia 4 a acestor vagoane se efectueaza prin impingere cu
viteza maxima de 10 km/h si cu respectarea prevederilor art.55(1) din R.005.

3. Vagoanele ce se depoziteaza pe linia 4 vor fi legate intre ele si asigurate cu saboti de


mana prinsi sub rotile extreme de catre partida de manevra care a manevrat aceste
vagoane ;

Vagoanele incarcate cu MPPS din categoria explozibililor de pe linia 4 vor fi acoperite cu


discuri rogii mobile din dotarea statiei de catre un agent din partida de manevra din ordinul
gefului de manevra ;
Macazurile nr. 5 si 6 se vor eclisa in pozitie cu acces la linia 3 de seful de echipa L din
ordinul revizorului de ace. 4. Manevra de scoatere de la linia 4 a vagoanelor incarcate cu
MPPS din categoria explozibililor se efectueaza prin tragere cu viteza maxima de10 km/h.
Revizorul de ace intocmeste si inmaneaza ordin de circulatie mecanicului de locomotiva si
sefului de manevra .
Dezeclisarea macazurilor nr. 5 si 6 se face de catre seful de echipa L la cererea verbala a
revizorului de ace.
Ridicarea sabotilor de mana de sub rotile extreme ale vagoanelor MPPS se va face de catre
partida de manevra, dupa legarea locomotivei la convoi .
Discurile rogii mobile vor fi ridicate de partida de manevra gi vor fi predate la revizorul de
ace la biroul de miscare .
Pe durata stationarii acestor vagoane la linia 4 este interzis& manevra si/sau incarcarea -
descarcarea altor vagoane la aceasta linie .
zolarea franelor automate si de mana trebuie sA se faca inainte de incarcare pe ambele
parti, astfel incat manevrarea acestor vagoane sa nu se faca cu franele active sau in actiune.
Izolarea franelor automate si de mana, precum si plumbuirea robinetilor de izolare se va
face de seful de manevra sau alt agent al manevrei insarcinat de conducatorul de manevra
al OTF.
In partea de sus a documentului de transport personalul OTF va inscrie cu culoare rosie
mentiunea " NU SE VA ACTIONA FRANA”.
Punerea in functie a franelor automate si de mana se va face doar dupa ce vagoanele au fost
descarcate.
Paza vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibilelor va fi asigurata
de personalul OTF gi/sau de beneficiarul mérfii, beneficiar care raspunde de mentinerea
asigurarii vagoanelor pe durata depozitarii acestora pe linia 4 .
Ocuparea liniei 4 cu vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibilelor
va fi consemnata de revizorului de ace in registrul de predarea- primirea serviciului.
Manevrarea si asigurarea acestor vagoane se face sub supravegherea revizorului de ace.
Pe timpul cat la linia 4 sunt vagoane cu marfuri periculoase din categoria explozibililor
operatii de manevra la liniile vecine se vor executa cu viteza maxima de 10 km/h, cu avizare
prin ordin de circulatie a personalului de locomotiva asupra executarii operatiilor de
manevra .
SEFSTATIE ZAHARIA GHITAROVia pS 28.03.9911 S ON
oS
fee punct Lucru eee
he , 19 -Bujor
¢x

97 Ys a!
Ap cn * * RQ1S°” cr NOV Nag? <Luj- Nae STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 28 | 328 art. 15 alin. (3) si art. 33 alin. (2) lit. k) Personalul care face verificarea
transporturilor exceptionale
Personalul care efectueaz4 verificarea transporturilor in vederea_identificarii
transporturilor exceptionale se face de catre:
1. —din partea administratorului infrastructurii publice - sef statie ; 2.—din partea OTF
— revizor tehnic de vagoane instruit si autorizat in acest sens de AFER .
Dupa descarcare , daca transportul exceptional este prevazut cu stelaje, seful reviziei sau
inlocuitorul sau verifica starea si fixarea lor pe vagon .
SEF STATIE ZAHARIA GHITA
gp. 03. 19/ US p,
a
Net Luer
MATE Sl Ps IG -BRuine | / ‘| an f Jf a , Co Y( 1552 * 7%, : c® APROBAT
" DIRECTOR j Ke &, "a Ing.Layrentiu Seceleanu A?..1.2°2 12012
/ FUG a . 5 i est Chak FiSAnr.29
Cluj: Nay R005 art. 46 alin. (2)
Reglementari privind transmiterea comunicarilor de executare a manevrelor prin
radiotelefon sau megafon
Punctul de sectionare este deservit de revizor de ace care manipuleaza pe teren macazurile
la Marevra. Comunicarile prin R.T.F. privind executarea manevrei se fac intre conducatorul
manevrei si mecanicul de locomotiva cu precizarea obligatorie a numarului automotorului
cu care se manevreaza .
Punctul de sectionare este inzestrat cu Statie R.T.F. folosita pentru Circulatia trenurilor si
manevra.
Bs a EERO Vig, os Sef statie (x
Zaharia Ghita [& pyyci Luc
OHA2 DOE Ne igi 8) AVIZARE a
Sef Divizie Instalati Ing. Chitanu C-tin Mana /2012
ue i ey
d
ip
Sef Divizie Trafic Ing, Obiloiu Violeta
AX I Gob 12042 ole “
Sef Suc. Telecomunicatii Sef Divizie Patrimoniu Sef RRSC ing. Siiisteanu Petricd Ing. Gluscs
Ruxanda l Ing. Saulea Dan VFL O% /2012 27 I, Z12012 1 12.4.9312012 4
VERIFICARE ; Sef Serv. RA! Revizor Regional SC-iv Revizor Sector M Inginer PTE
ing. ¥oinescu Nicolee . Midrigan Georgel araschiv Anicuta Soltan Daniela
61.0% j20%2 Mb 402. 12012 le1elpore AS. 1.22.12013
wai i. ; STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 31 R005 art. 37 alin. (10), art. 42 alin. (4) Personalul AIF/GIF care inmaneaza
ordinul de circulatie la trenurile de marfa si primeste aratarea vagoanelor si pachetul cu
documentele vagoanelor din compunerea trenului
La trenurile de marfa inmanarea ordinului de circulatie se face personal de catre revizorul
de ace catre mecanicul de locomotiva .
Cand se impune scoaterea locomotivei unui tren de marfa, fara partida de tren apartinand
OTF, pentru remorcarea unui tren de calatori care a declarat locomotiva defecta, aratarea si
documentele trenului se predau catre revizorul de ace de serviciu de mecanicul ajutor la
biroul de miscare.
SEF STATIE ZAHARIA GHITA
DP O3. 2a
STATIA TARGU BUJOR
conditii :
FISA nr. 32 R006 art. 5 alin. (4) Conditiile de trecere si vitezele de circulatie peste basculele-
pod
Se admite circulatia locomotivelor si vagoanelor peste bascula pod cu respectarea
urmatoarelor
VVVV NV
Viteza maxima de circulatie de 5 km/h;
Bascula pod sa aiba parghia gradata blocata cu zavorul respectiv:
Sa nu se imbranceasca vagoane peste bascula pod;
Sa nu stationeze vagoane la incarcare-descarcare peste bascula pod; Sa nu se efectueze
franarea locomotivelor pe bascula pod.
SEF STATIE “ — ZAHARIA GHITA 29: 73. Dil ee
cS UL,
/ fer wl y | ¢ PLS {ioe | os i¢
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 33 | 328 art. 16 alin. (1), art. 25 alin. (4), (2), art. 26 alin. (5), art. 33 alin. (2) lit. a)
1311 Liniile pe care se efectueaza verificarea, masurarea si identificarea transporturilor
exceptionale Liniile pe care se poate efectua circulatia si manevra transporturilor
exceptionale si linille pe care se pot depozita transporturile exceptionale Liniile pe care este
interzisé actionarea plugului de zapada
Liniile pe care se efectueaza verificarea , masurarea si identificarea transporturilor
exceptionale sunt linile1,2si3.
Liniile pe care se poate efectua circulatia si manevra transporturilor exceptionale sunt
liniile 1, 2 si 3.
Depozitarea transporturilor exceptionale se face pe linia 3 .
Pe liniile 4 si 6 este interzisa circulatia si manevra transporturilor exceptionale .
Se interzice actionarea plugului de zapada pe liniile 4 si 6.
Pe liniile 1 ,2 si 3 se poate circula cu plugul de zapada cu respectarea Instructiei nr.
328/2001 sia regulamentului de semnalizare, exceptie facand zona peroanelor .
SEF STATIE ; SEF SECTIE ZAHARIA GHITA
29-03. Id /ROVlAg™
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 41 RETF 002 art. 183 alin. (1), art. 238 alin. (3) Personalul OTF sau OMF care
verifica starea tehnica a vehiculelor feroviare care se introduc in trenuri in statile unde nu
exist personal autorizat pentru efectuarea reviziei tehnice
Personalul OTF care verifica starea tehnica a vehiculelor feroviare care se introduc in tren si
care efectueaza proba franei si intocmeste ,, Nota de frana” este seful de tren :
SEF STATIE ZAHARIA GHITA
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 42 ROO5 art. 157 alin. (1) si (2), art. 179 lit. c) Modul cum se convinge personalul
statiei de existenta semnalelor de cap si fine de tren
Revizorul de ace se convinge personal pe teren de existenta semnalelor de cap si fine de
tren .
SEF STATIE ZAHARIA GHITA
28-03. 24) Kasreig;
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 46 R005 art. 6 alin. (5) Posturile din linie curenta si posturile indepartate din
incinta Statiei la care verificarea personalului se face de personalul care este in serviciu
La statie sunt arondate haltele de migcare Beresti, Tulucesti si Foltesti.
Agentul autorizat care ia serviciul in primire, va fi verificat de personalul de serviciu iar
rezultatul verificarii va fi raportat telefonic catre operatorul de la R.C. Galati cu formula :
DIN Statia. ........ CUNK ..... OFA we... am verificat personalul la intrarea in serviciu cu fiola
alcooltest Seria ........ a reviZOrul AE ACE .... eee eeee. care a fost gasit ......... Semnatura
.......000.0. 7
Operatorul RC inregistreaz& rezultatul verificarii personalului in registrul de dispozitii RC
si confirma cu formula :
Din RC Galati cunr. ........... OF ccs primit .Semnatura .......0........c000. * ¥ SEF STATIE ; ZAHARIA
GHITA
If 08.272
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 47 R005 art. 127, art. 128 alin. (2) si art. 266 alin. (7) Locul de pastrare a cheilor de
la incuietorile macazurilor inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc, care nu intra in
programul de zavorare a parcursurilor de primire si expediere
Cheile de la incuietorile macazurilor inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc care nu intra
in programul de Zavorare se pastreaza pe tabloul cu stifturi din biroul de miscare .
In perioada cat serviciul de miscare este Suspendat temporar, cheile de la incuietorile
macazurilor inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc se pastreaza pe tabloul cu stifturi din
biroul de miscare .
SEF STATIE ZAHARIA GHITA
90.03.29 dae
PAY
STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 49 R005 art. 329 Posturile cu impiegatii de migcare exteriori care tin evidenta
restrictiilor de viteza
Statia este deservité de revizor de ace care tine evidenta restrictiilor de viteza.
SEF STATIE ZAHARIA GHITA <OVia
99.03. Ae * Punct a 0}

UR RO se ob
Sait nage STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 51 R005 art. 32 alin. (13) Reglementari de amanunt cu privire la cererea si darea
consimtaméntului scris intre IDM si personalul SCB pentru executarea parcursului, cand
existé mai multe condici portative
Statia este pe sectie cu conducere centralizatd. Lucrarile se execut in Spatii libere de
circulatie, fara
a mai fi necesar cererea si darea consimtamantului scris intre agentul autorizat si
personalul S.C.B. pentru executarea parcursului.
SEF STATIE | ZAHARIA GHITA ARE gre /s
27 OYA: om
J STATIA TARGU BUJOR
FISA nr. 51 R005 art. 32 alin. (13) Reglementari de amanunt cu privire la cererea si darea
consimtamantului scris intre IDM gi personalul SCB pentru executarea parcursului, cand
exista mai multe condici portative
Statia este pe sectie cu conducere centralizatd. Lucrarile se execut in Spatii libere de
circulatie, fara
a mai fi necesar cererea si darea consimtamantului scris intre agentul autorizat si
personalul S.C.B. pentru executarea parcursului.
SEF STATIE , ZAHARIA GHITA
a) Ye un
J