Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Instituţia de învăţămînt: Liceul Teoretic,,Ştefan cel Mare”


Profesor: Angelinici Tatiana
Durata lecţiei : 45 min
Clasa XI-C
Data : 24.10.2013
Numărul de lecţii în sistemul de lecţii : 11
Capitolul : ,, Omul –fiinţă socială”
Subiectul lecţiei : ,, Valorile care-mi ghidează viaţa”
Subcompetenţe : Formarea judecăţilor de valoare cu referire la importanţa comunicarii in societate
Obiectivele lecţiei: La finele lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 Să enumere şi să difinească valorile general-umane fundamentale


O2 Sa aprecieze rolul valorilor în relaţii cu ceilanţi
03 Să determine rolul valorilor în formarea personaltăţii omului
Tipul lecţiei: mixtă

Tehnologii didactice:

a) forme- frontală, individuală, în grupe mici


b) metode şi procedee - conversaţia, brainstorming, discuţia dirijată, explicaţia,Cvintetul, prezentare power-point
c) mijloace de învăţămînt: fişe de lucru, coli, mijloace TIC, carioci
Demersul didactic

N S ti
Etapele u
Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii didactice
r m
lecţiei b
p
Metode şi Forme de lucru
c procedee
ul
1 Evocarea -Sălut elevii.Verific prezenţa la oră. Elevii sălută profesorul
Clasa este împărţită in patru grupe de
lucru.

-Reactulizarea cunoştinţelor: Elevii răspund la întrebările frontală


Explicaţi noţiunea,, personalitatea” profesorului
Numiţi factorii care contribuie la
formarea personalităţii,redaţi
răspunsul prin formulă

-Cunoaşteţi că formarea personalităţii Elevii ascultă atent Audiţia


depinde de mai mulţi factori şi acum
vă propun să ascultaţi o povestioară
,,Grădina sufletului”
( Slaidul 1)

- Ce nume port după părerea voastră Răspunsuri posibile:dragostea, pacea, Asalt de idei
florile din grădina sufletului? adevăr, credinţa, dreptatea…
- Acestea comori sufleteşti sunt hrană
pentru sufletele noastre.
- Dar cum putem numi într-un cuvănt
acestea comori? ( VALORI)
2 Realizarea (Slaidul 2)
sensului Tema de azi este ,, Valorile care-mi Elevii notează subiectul lecţiei în Explicaţia
ghidează viaţa” caiete.
Astăzi vom vorbi despre valorile
general-umane fundamentale şi rolul
lor în formarea personaltăţii omului.

Motto-ul lecţiei.,,Numai prin fapte


şi
nu prin vorbe goale să demonstreză
valoare omului” Albert Einştein
Comentează motto-ul îşi expun Discuţia Frontală
- Cum înţelegeţi conţinutul motto- opiniile , fac o legătură dirijată
ului? interdisciplinară.

-Valorile reflectă anumite necesităţi


ale omului. Ele pot face viaţa mai
bună. Elevii în grupe definesc noţiunea de Lucrul în grupe
- Încercaţi să definiţi noţiunea de valoare,noteză pe postere le aranjează
valoare? pe tablă.

(Slaidul 3) Elevii scriu definiţia în caiete.


- Citesc definiţia şi propun elevilor
sa-şi aleaga una din ele şi s-o
transcrie în caiete. Elevii privesc şi ascultă cu atenţie cele Explicaţia
- Criteriul fundamental de clasificare propuse.
a valorilor este diferit, există valori
morale
juridice
estetice
politice
naţionale
religioase

dar noi azi ne oprim la celea care se


numesc UMANE
- Numiţi cîteva valori umane care le Elevii numesc valorile cunoscute brainstorming frontal
cunoşteţi…..
(Slaidul 4)
- În viziunea marelui filosof Platon
sînt consederate 4 valori celea mai
importante-VALORI GENERAL-
UMANE sau
VALORI FUNDAMENTALE.
- Din lista cu valorile propusă pe
ecran încercaţi să alegeţi fiecare grup Elevii discută , analizeză obiectul ales, Lucrul în grupe
o valoare şi încercaţi să stăbiliţi Elaboreză lista valorilor general-
legătura dintre ea şi obiectul ales de umane. Prezintă răspunsurile la tablă,
grup din ,,Cutia cu surprise” (cite un argumenteză.
obiect la fiecare grup)
-Şi care valori simbolizeză acestea
obiecte de ce, argumentaţi.
- Le propun să noteză în caiete
valorile general-umane
Prezint (Slaidul 6) Elevii noteză în caiete 4 valori
-Aţi deciz care sînt valorile general- fundamentale sau valorile general- Lucrul în grupe
umane, acum cu explicaţiile făcute umane
din dicţionarul explicativ incercaţi să GR.I- Bunătatea
faceţi o explicaţie cît mai originală GR.II-Adevărul
fiecărei valori GR.III-Frumosul
(Slaidul 7) GR.IV-Sacrul
-Acum sa vedem cît de bine aţi
isprăvit cu acest lucru Elevii scriu pe postere ,reprezintă
răspunsurile la tablă
(
Slaidul 8)
-Valorile sunt aşa un factor al vieţii
noastre care ne permit sătisfacerea
nevoii de respect faţă de sine şi de Elevii lucrează sinistătător în fişă Individual
ceilanţi.De aceia vă propun
următoarele fişă de lucru Prezentarea
(Slaidul 9) elevii îşi expun opiniile, argumentează power-point frontal
-Unde v-a fost mai greu să comletaţi răspunsurile
coloniţa I sau II, de ce?
-(Slaidul 10)
Concluzia:Cînd cauţi binele în alţii,
descoperi ce e mai bun în tine.Nu-I
de ajuns să faci bine, mai trebuie să-l
faci şi bine
Elevii privesc atent prezentarea in
Povestea,,FEREASTRA” power-poin

-Dar viaţa este viaţă, şi unde este


lumină,există şi întunericul, unde
este bucurie, întîlnim tristeţea, unde
sunt valori, apar şi antivalori. Răspunsurile elevilor brainstorming frontal
- Numiţi antivalorile …RĂUL
Valoarea Bunătatea -……. …MINCIUNA
Valoarea Adevărul -…… …URÎTUL
Valoarea Frumosul -…… …PROFAN
Valoarea Sacrul - …….

-Repartizezi grupurilor fişă cu situaţii


analizînd raspund la întrebările: Elevii discută în grup dau Lucrul în grupe
răspunsuri,argumentează
I.De ce oamenii apelează des la
minciună?
II.De ce nu toţi cei cărora le faci bine
sînt recunoscători?
III.De ce frumuseţea exterioară este
apreciată mai mult decît cea
înterioară?
IV.Explicaţi vorba din popor ,,Acest
om, nu are nimic sfînt în sine”

3
Reflecţii Propun elevilor prin metoda Elevii lucrează în grup, completează Metoda Lucrul în grupe
Cvintetul sa exprime ganduri schemele, reprezintă răspunsurile la Cvintetul
,sentimente ,idei personale asupra tablă
subiectului.
primul vers un singur cuvant ce
denumeste subiectul
al doilea vers 2 cuvinte care definesc
caracteristicile subiectului -2
adjective
al treilea vers – format din 3
cuvinte care exprima actiuni(verbe)
al patrulea vers –format din patru
cuvinte care exprima sentimental faţa
de subiect
al cincilea vers- un cuvant care
arata insusirea esentiala a subiectul

-Iată că am ajuns la finele lecţiei, şi


vreau să vă întreb: Elevii răspund la întrebările
-Cum v-aţi simţit azi la lecţie? profesorului
- Ce aţi aflat nou?
- Care este rolul valorilor în formarea
personaltăţii omului ?
Notare elevilor

4 Extindere Sarcini pentru acasă:


a)Elaboraţi fiecare grup un poster cu
valoarea care azi aţi reprezentat-
complectînduse cu proverbe şi
maxime.

b)În timp de o săptămîna faceţi un


sondaj cu elevii, părinţii şi profesorii
analizînd rolul valorilor în societate.
Anexa 1
Pilda “Grădina Sufletului”
Un creştin l-a intrebat pe duhovnicul său:
- Părinte, aş vrea să fiu un bun creştin, să am o viaţă fără păcate. Ce trebuie să fac mai întâi, ce este cel mai
important?

- O, fiule, totul este important. Ia spune-mi, dacă ai o grădină în care plantezi tot felul de flori frumoase, aştepţi
să crească? Aşa, fără să faci nimic, or să iasă ele?

- Nu, părinte, trebuie să le ud …

- Dar dacă le uzi şi atât, vor creşte ele mari şi frumoase?

- Nu, părinte, trebuie şi să muncesc, să am grijă de ele, să nu fie distruse de buruieni …

- Dar dacă le dai toate acestea, şi nu vor avea lumină, pot ele să crească?

- In nici un caz, părinte, atunci toată munca mea nu-şi are rostul, florile nu vor creşte niciodată.

- Acum ai înteles, fiule?! Sufletul nostru este asemenea unei grădini, în care sunt semănate cele mai frumoase
flori: …

Noi, însă, trebuie să avem grijă de această grădină din sufletul nostru, ca tot ce este acolo să înflorească.
Doar astfel sufletul omului se umple de frumuseţe.