Sunteți pe pagina 1din 2

Ordinul MECT nr.

1441/2015 - abrogarea unor ordine pentru aprobarea unor norme de metrologie legală N

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

ORDIN

privind abrogarea unor ordine pentru aprobarea unor norme de metrologie legală NML CEE

Având în vedere necesitatea transpunerii prevederilor art. 2, 3, art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (2) şi (3) din
Directiva 2011/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 de abrogare a
Directivelor 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE
şi 86/217/CEE ale Consiliului privind metrologia,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. — Începând cu data de 1 decembrie 2015 se abrogă următoarele ordine:

— Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 406/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legală
CEE „NML CEE-71/347 Măsurarea masei hectolitrice CEE a cerealelor”, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 33 din 18 ianuarie 2002, cu completările ulterioare;

— Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 139/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală
CEE „NML CEE — 75/33 Contoare de apă rece”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
602 din 14 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

— Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 389/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legală
CEE „NML CEE-76/765 Alcoolmetre şi areometre pentru alcool”, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 13 din 11 ianuarie 2002;

— Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 400/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legală
CEE „NML CEE-76/766 Tabele alcoolmetrice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13
din 11 ianuarie 2002;

— Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 356/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legală
CEE „NML CEE 86/217 Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile vehiculelor cu motor”,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 23 ianuarie 2002;

— Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 181/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală
CEE „NML CEE — 71/317 Greutăţi de exactitate medie cu valoare nominală de 5 kg ... 50 kg
(paralelipipedice) şi cu valoare nominală de 1 g ... 10 kg (cilindrice)”, publicat în Monitorul Oficial al

1/2
Ordinul MECT nr. 1441/2015 - abrogarea unor ordine pentru aprobarea unor norme de metrologie legală N

României, Partea I, nr. 617 din 21 august 2002, şi

— Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 183/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală
CEE „NML CEE-74/148 Greutăţi de exactitate superioară cu valoare nominală de 1 mg ... 50 kg”, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 21 august 2002.

Art. 2. — Aprobările de model CEE şi certificatele de aprobare de model CEE emise până la 30
noiembrie 2015 în baza normelor de metrologie legală CEE: „NML CEE-71/347 Măsurarea masei
hectolitrice CEE a cerealelor”, „NML CEE-75/33 Contoare de apă rece”, „NML CEE-76/765 Alcoolmetre
şi areometre pentru alcool” şi „NML CEE 86/217 Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile
vehiculelor cu motor” rămân valabile până la data expirării valabilităţii acestora.

Art. 3. — Greutăţile în conformitate cu Norma de metrologie legală „NML CEE-71/317 Greutăţi de


exactitate medie cu valoare nominală de 5 kg ... 50 kg (paralelipipedice) şi cu valoare nominală de 1 g ...
10 kg (cilindrice)”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 181/2002, şi greutăţile în
conformitate cu Norma de metrologie legală „NML CEE-74/148 Greutăţi de exactitate superioară cu
valoare nominală de 1 mg ... 50 kg”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 183/2002,
pot face obiectul verificării iniţiale CEE, în conformitate cu art. 15—19 din Hotărârea Guvernului nr.
1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare, cu modificările şi
completările ulterioare, până la data de 30 noiembrie 2025.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 1.441.

LegeAZ.net

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)