Sunteți pe pagina 1din 6

Fig.2.1. Inversarea sensului de rotaţie a motorului asincron.

Fig.2.3. Reglarea turaţiei motorului asincron prin modificarea numărului de perechi de poli.
Fig.2.4. Pornirea reostatică, reversarea şi frânarea dinamică a motorului de curent continuu.

Fig.2.5. Pornirea şi reglarea turaţiei motorului de curent continuu alimentat prin convertor.