Sunteți pe pagina 1din 3

PATRIARHIA ROMÂNĂ

SECTORUL COMUNICAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE


CENTRUL DE PRESĂ BASILICA
BIROUL DE PRESĂ
PALATUL PATRIARHIEI
Strada Sf. Ecaterina nr. 2-4, BUCUREŞTI IV, ROMÂNIA
Telefon: + 40 21 335 06 56
E-mail: presa@patriarhia.ro, http://www.patriarhia.ro

21.06. 2019

Credință și sănătate în satul românesc

În această săptămână luminată de bucuria Pogorârii Duhului Sfânt și de pregătirea


pentru Duminica tuturor Sfinților, întreaga Biserică Ortodoxă trăiește rodirea
binefăcătoare a semințelor harului în pământul cel bun al credinței și faptelor bune.
Cel mai potrivit răspuns la iubirea Preasfintei Treimi față de noi, oamenii, este
iubirea noastră față de semeni, empatia și implicarea în rezolvarea problemelor lor. De
aceea, parteneriatul dintre Patriarhia Română și Compania farmaceutică ANTIBIOTICE SA
Iași de susținere a educației pentru sănătate și de alinare a suferințelor celor bolnavi
este o consecință a preocupării comune de a cultiva valorile credinței împreună cu
binefacerile științei, puse în slujba vindecării trupești și sufletești.
Conferința de astăzi, cu tema „Credință și sănătate în satul românesc”, programată
în trei etape, la București, Iași și Cluj-Napoca, se desfășoară în continuitate cu proiectele
realizate în anii precedenți și are ca obiectiv sensibilizarea opiniei publice în privința
consolidării unei culturi a vieții sănătoase în România, cu prioritate la sate. Totodată,
este un îndemn la intensificarea cooperării dintre instituțiile publice și unitățile
bisericești în acest domeniu de permanentă actualitate care este sănătatea națiunii.
Misiunea Bisericii în lume de binevestire a iubirii milostive și mântuitoare a
Domnului nostru Iisus Hristos își are fundamentele în lucrarea Sa de a „tămădui toată
boala și neputința în popor” (cf. Matei 9, 35), de a cultiva bucuria credinței, de a dărui
speranță și pace în sufletele oamenilor. Există o legătură nedespărțită între viața
spirituală a Bisericii Ortodoxe și necesitatea practică de a ajuta pe cei aflați în suferință:
„Bolnav am fost și M-ați cercetat” (Matei 25, 28). La Sfânta Liturghie ne rugăm pentru
„sănătatea și mântuirea oamenilor”, iar condițiile primirii Sfintei Euharistii presupun
curățire sufletească și trupească, prin spovedanie. Biserica are multe rugăciuni prin
care cere de la Dumnezeu să dăruiască bolnavilor sănătate și vindecare, iar între sfinții
Bisericii Ortodoxe sunt venerați şi mulți doctori fără de arginți, încât spunem în


Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea Conferinței „Credință şi
sănătate în satul românesc”, Palatul Patriarhiei, Bucureşti, vineri, 21 iunie 2019.
rugăciune: „Biserica ta, Născătoare de Dumnezeu, s-a arătat lăcaș de tămăduire fără plată a
bolilor și mângâiere sufletelor celor întristate”1.
Mărturie a armoniei și complementarității dintre slujirea liturgică și lucrarea
social-filantropică sunt instituțiile medicale și de asistență socială ale Bisericii Ortodoxe
Române în perioadele de început ale medicinii din țara noastră şi în prezent. Doar dacă
ne referim la Spitalul „Colțea” din București sau la Epitropia „Sfântul Spiridon” din Iași,
avem o imagine sugestivă a implicării Bisericii în îngrijirea sănătății și mângâierea
sufletelor întristate, de-a lungul veacurilor. Însă, exemple asemănătoare pot fi găsite în
multe alte locuri din România. Părintele Dumitru Stăniloae a scris despre legătura
dintre tămăduirea sufletească și cea trupească astfel: „Religia și medicina au avut domenii
comune. Biserica și spitalul, religia și medicina sunt aliate nedespărțite. Niciuna nu există prin
negarea celeilalte, nu se exclud și împreună formează o «entente cordiale»”2 (înţelegere
cordială).
În societatea de azi, dimensiunea caritabilă sau filantropică a slujirii Bisericii se
împlinește pe mai multe planuri: prezența preoților de caritate în spitale și în
instituțiile de asistență socială, înființarea și susținerea propriilor instituții de
asistență socială și medicală (centre socio-medicale, policlinici, dispensare, cabinete
medicale, puncte farmaceutice), dar și prin deschiderea către programe social-
medicale în parteneriat, cu participarea preoților, a medicilor și farmaciștilor. Sfântul
Sinod al Bisericii noastre a proclamat anul 2019 drept Anul omagial al satului românesc
(al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari). Satul este locul ancestral în care s-au
format și păstrat de-a lungul timpului valorile noastre spirituale, care ne dau demnitate
și statornicie, spațiul cultivării virtuților tradiționale ale viețuirii sănătoase, cu evlavie
faţă de Dumnezeu și respect față de oameni.
Criza spirituală și materială care amenință satele românești în zilele noastre cere
de la noi toți mai multă implicare. Satele au nevoie de primari harnici, de învățători de
vocație, de preoți duhovnicești şi milostivi, dar și de săteni sănătoși și bucuroşi să
cultive pământul.
Sănătatea reprezintă o prioritate importantă pentru toți cetățenii Uniunii
Europene, care vor să beneficieze de servicii medicale de calitate. Românii sunt
răspândiți pretutindeni și vor să aibă și acasă ceea ce li se oferă în țările occidentale.
Statisticile arată că îmbătrânirea populației este o provocare pentru deceniile
următoare în toată Europa, iar numărul cadrelor medicale este în scădere. La noi, în
România, acest fenomen este însoțit de alte provocări majore: scăderea natalității, depopularea
satelor, exodul medicilor către țări cu economii mai dezvoltate, fragmentarea familiilor prin
migrația populației ş.a..

1 „Sfeștania sau slujba Aghesmei mici”, în Aghiastamtar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti,
2016, p. 192.
2 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Religia și sănătatea”, în Cultură și duhovnicie, vol. 1, colecția Opere Complete, Editura Basilica,

Bucureşti, 2012, p. 133.


Prin slujirea ei, Biserica noastră încearcă să fie o prezență activă și binefăcătoare în
viața societății, mai ales acolo unde se resimte o nevoie acută de ajutor, desfăşurând
programele: „Sănătate pentru sate”, „Prevenție și educație pentru sănătate”, „Prevenție și
depistare precoce a cancerului de col uterin”, dar mai ales programul „Donează sânge!
Salvează o viață!”. Ieri, 20 iunie 2019, am întâlnit la Palatul Patriarhiei pe primii
absolvenți ai Şcolii Postliceale Sanitare din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Nifon
Mitropolitul” din Bucureşti. Toate acestea sunt contribuții concrete, de durată, la
cultivarea iubirii față de aproapele și se constituie ca modele pentru tânăra generație.
În acest sens, Conferința „Credință și sănătate în satul românesc” invită la dialog și
cooperare între preoți, medici și farmaciști, și, totodată, cheamă la proiecte comune pe
toți factorii responsabili din societate, la un parteneriat al credinței și al sănătăţii,
benefic pentru cei care primesc ajutor şi binecuvântat pentru cei care ajută.
Felicităm pe domnul director general Ioan Nani, împreună cu toată echipa sa de
colaboratori de la ANTIBIOTICE SA Iași, pentru activitatea profesională de excepție și
pentru susţinerea cooperării dintre știința medicală și spiritualitatea creștină spre
binele societăţii.
Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor, să vă
binecuvinteze pe toţi şi să vă dăruiască bucuria de-a apăra şi cultiva darul sfânt al
sănătăţii şi de-a promova cooperarea pentru ajutorarea oamenilor aflaţi în suferinţă.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române