Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU

- OXIZI –

1. Să se identifice substanţele notate cu x, y şi z în ecuaţiile reacţiilor:


a) CuCO3 t x + y;
b) x + HCl  CuCl2 + z;
c) y + Ca(OH)2  CaCO3 + z.

2. Să se indice ecuaţiile reacţiilor chimice din şirurile de transformări:


a) Ca  CaCl2;
b) Ca  CaO  Ca(OH)2  CaCl2.

3. Să se indice ecuaţiile reacţiilor din şirul de transformări:


S  SO2  SO3  H2SO4  CuSO4.

4. Să se completeze următoarele ecuaţii chimice, să se denumească produşii de reacţie, tipul


reacţiei şi să se indice culoarea turnesolului în soluţia rezultată:

CO2 + H2O 


P2O5 + H2O 
SO3 + H2O 
CaO + H2O 
K2O + H2O 

5. Se dă schema de reacţii:

a) H2 + O2  a
b) a + b  H2SO3
c) a + c  Ca(OH)2
d) b + O2  d
e) O2 + e  CO2
f) CO2 + Ca(OH)2  f↓ + a
g) HCl + c  g + a

i) să se identifice substanţele corespunzătoare literelor a – g;


ii) să se scrie ecuaţiile reacţiilor chimice.

6. Să se calculeze cantităţile ( în kg şi kmoli ) de CaO şi CO 2 ce se obţin prin descompunerea


termică a 2kg CaCO3.

7. Să se calculeze ce cantitate de CO 2 reacţionează cu 8g soluţie NaOH de concentraţie c = 40%,


pentru obţinerea Na2CO3.

8. Se ard 20g calciu. Peste oxidul rezultat se adaugă 500g apă. Ce concentraţie va avea soluţia
obţinută?

1
9. Se descompun termic 3,24g substanţă A de compoziţie procentuală în elemente: 61,72%Hg,
8,64%N şi restul oxigen. Se cere:
a) identificaţi substanţa A;
b) să se scrie ecuaţia descompunerii termice a substanţei A;
c) cantitatea de oxid de mercur rezultată.

10. Se obţin705,6kg H2SO4 folosindu-se 8kmoli SO3. Care este randamentul reacţiei?

S-ar putea să vă placă și