Sunteți pe pagina 1din 1

Ideea de bază a unei demolări este aceea că efectul distructiv asupra obiectivelor de protejat să fie

neglijabil, numărul elementelor ce se distrug prin împuşcare să fie cât mai mic, la fel şi cantităţile de
exploziv care se împuşcă deodată.
Fiecare construcţie creează un caz special, aparte, calculul parametrilor de împuşcare adaptându-se
funcţie de fiecare situaţie.
Încărcătura explozivă necesară pentru dezmembrarea unei anumite părţi constructive, este
dependentă de tipul explozivului utilizat, de materialul ce se împuşcă, de felul construcţiei ce se
demolează şi de geometria amplasării găurilor.
Eficacitatea împuşcării este dependentă de raportul dintre parametrii geometrici (anticipată distanţa
dintre găuri şi lungimea găurii), numărul şi mărimea încărcăturilor explozive, precum şi de felul
burajului.
Pentru estimarea valorii lucrărilor de demolare a coşului de fum de 350 m s-a utilizat oferta transmisă
de SC Instcomp SA Suceava, anexată.
Managementul deşeurilor
În conformitate cu proiectul de demolare a clădirilor industriale existente pe situl CUPROM BAIA
MARE, în urma activităţilor de dezmembrare - demolare rezultă două categorii de materiale şi
anume:
-materiale recuperabile şi valorificabile
-materiale nevalorificabile
Aceste categorii de materiale (deşeuri) sunt excluse din categoria materialelor toxice periculoase.
Deşeurile propuse pentru valorificare sunt deşeuri inerte din punct de vedere chimic şi provin din
dezasamblarea şi sortarea pe categorii de materiale, a părţilor metalice ale utilajelor şi instalaţiilor.
Cantităţile de deşeuri rezultate vor fi valorificate prin vânzare spre terţe persoane.
Deşeurile nevalorificabile sunt deşeuri identificate pentru eliminare. Din această categorie fac parte
deşeurile de construcţii provenite din demolări, respectiv: stâlpi, grinzi, betoane din fundaţii şi
platforme, zidărie, cărămidă refractară, vată minerală, etc. Pentru eliminarea acestor categorii de
deşeuri se vor înch