Sunteți pe pagina 1din 2

Dlui Igor DODON,

Preşedinte al Republicii Moldova


Dnei Maia SANDU,
Prim-ministru al Republicii Moldova
Dnei Zinaida GRECEANÎI,
Preşedintele al Parlamentului RM
Dlui Mihai POPȘOI,
Vicepreședinte al Parlamentului
Dlui Andrei NĂSTASE,
Viceprim-ministru, Ministrul de Interne

ADRESARE

Stimaţi reprezentanţi ai conducerii ţării!


Motiv pentru această adresare către Domniile voastre a servit faptul că, în
ultimii ani, piaţa metalelor feroase şi neferoase a cunoscut o pronunţată involuţie.
Regulile pe această piaţă nu au fost nici pe departe cele caracteristice unei
economii de piaţă, unei economii liberale, ci dictate de interese politice, de partid,
de grup, de clan etc. În rezultat, piaţa a avut de suferit, la fel ca şi agenţii
economici oneşti, iar în final a avut de suferit bugetul de stat, Republica Moldova,
în general.
Pornind de la premisa că Dvs., reprezentând noua putere, aţi declarat o
prioritate absolută revenirea la normalitate, inclusiv în domeniul activităţilor
economice, dar şi luând în calcul eforturile ce se depun în vederea eliberării
instituţiilor statului din captivitate, noi, membrii Asociației Patronale a Metalelor
și agenţii economici care au tangență cu deșeurile de metale feroase și neferoase,
venim către Dvs. cu solicitarea de a atrage o atenţie sporită domeniului în care
activăm.
Ferma noastră convingere este că acest domeniu este unul de importanţă
majoră pentru economia naţională. Pe lângă faptul că e vorba de locuri de muncă,
acest domeniu poate deveni un important generator de venituri la bugetul public
naţional. Acest lucru însă se poate întâmpla doar dacă se va acţiona în câteva
direcţii de bază, acestea fiind:
- liberalizarea pieței deșeurilor de metale feroase și neferoase;
- demonopolizarea pe acest segment al economiei;
- diversificarea activităților legate de deșeuri de metale feroase și neferoase;
- modificări în legislație care să ducă la dinamizarea acestui important
domeniu.
În acest context, atît Asociația Patronală a Metalelor, cît și întreprinzătorii care
activează în acest domeniu, intervenim cu rugămintea de a ne asigura suport
instituțional întru:
- abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1284 din 02.10.2002 despre aprobarea
Regulamentului privind modul de desfășurare a concursului pentru
obținerea licenței de comercializare a resturilor și deșeurilor de metale
feroase și neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare
prelucrată, către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova
și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, precum și exportul
acestora;
- excluderea pct.9 al art.61 din Legea nr.209 din 29.07.2016 privind
deșeurile.
Ne exprimăm disponibilitatea de a colabora cu autorităţile statului în acest
sens şi mizăm pe un dialog constructiv care va scoate în evidenţă avantajele
pentru economia naţională și care va implica demonopolizarea şi liberalizarea
autentică a acestei pieţe, fapt ce va genera acţiuni concrete în respectivele direcţii.
Avem o şansă de a readuce la normalitate unul dintre cele mai importante
segmente de piaţă pentru economia naţională şi nu o putem rata!

Cu respect,
Președintele Asociației Patronale a Metalelor,
Valentin Eșanu