Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂLĂRAŞI
PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLĂRAŞI
Consilierului consiliului orăşenesc
Dlui( Dnei)__________________

CONVOCARE
Pentru ziua de vineri 23 august, ora 1400
se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi.
Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului.

ORDINEA DE ZI

1. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor Consiliului electoral de


circumscripţie orăşeneşti Călăraşi.( Raportor Ecaterina Melnic -secretarul
consiliului).
2. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor birourilor electorale ale
secțiilor de votare.( Raportor Ecaterina Melnic -secretarul consiliului)
3. Cu privire la alocarea subsidiilor Societății Crucea Roșie , filiala Călărași.
(Raportor Raisa Smolenschi-specialist principal)
4. Cu privire la modificarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2019.
(Raportor Raisa Smolenschi-specialist principal)
5. Cu privire la înregistrarea în bilanțul contabil. ( Raportor Angela Căpățînă-
contabil-şef)
6. Cu privire la modificarea Regulamentului ce ține de constatarea
contravențiilor administrative și aprobarea formei procesului-verbal în sfera
comunal locativă pe teritoriul orașului Călărași. (Raportor Nicolae-
Chitoroga-specialist)
7. Cu privire la modificarea deciziei consiliuluiu nr.01/08 din 18.01.2019
Cu privire la aprobarea componenței Comisiei de Licitație.(Raportor
Nicolae-Chitoroga-specialist)
8. Cu privire la permisiunea de dare în sublocațiune. .(Raportor Nicolae-
Chitoroga-specialist)
9. Cu privire la schimbarea destinației construcției. ( Raportor Nicolae Preguza-
arhitect-șef)
10.Cu privire la edificarea și amplasarea monumentului de for public Troiță.
( Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef)
11.Cu privire la proiectarea terenului de joacă pentru copii. ( Raportor Nicolae
Preguza-arhitect-șef)
12.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă în
orașul Călărași (Raportor Valeriu Gorincioi-consilier)
13.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
(Raportor Spînu Viorel-specialist)

PRIMARUL
ORAŞULUI CĂLĂRAŞI Nicolae MELNIC